Rodzaj spożywanego tłuszczu, a ryzyko otyłości

Streszczenie pracy pt.: „Selective Consumption of Fish Oil at End of the Day Increases the Physiological Fatty Acid Compositions of Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid in Mice” autorstwa Matsuzaka H, Matsuyama H, Tanaka W, Tajiri H, Sakakibara H. Streszczenie pracy: Diety z wysokim dziennym spożyciem tłuszczu często wiązane są z większym ryzykiem przybierania na wadze. Jednak wpływ rodzaju […]
Żywność medyczna dostarczająca wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WKT) omega-3, leucyny i probiotyków skuteczna w leczeniu sarkopenii

Żywność medyczna dostarczająca wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WKT) omega-3, leucyny i probiotyków skuteczna w leczeniu sarkopenii

W nowym randomizowanym badaniu klinicznym żywności medycznej opartej o WKT omega-3, leucynę i probiotyk Lactobacillus paracasei PS23 stwierdzono, że może ona być rozważana jako leczenie sarkopenii u osób starszych. Szacuje się, że sarkopenia – związany z wiekiem stan charakteryzujący się zmniejszoną masą i siłą mięśniową przy zwiększonej masie tłuszczu – dotyczy 5–20% osób w wieku 60–70 lat i aż połowy osób w wieku 80 lat […]

Omówienie pracy Diet analysis suggests lipid imbalance slows cancer autorstwa G. Salvadori i V. D. Longo

Najważniejsze wnioski z pracy: Dieta sama w sobie może ograniczać wzrost komórek nowotworowych, jak również zwiększać skuteczność terapii przeciwnowotworowych. Wg autorów pracy kluczowe są trzy czynniki: obniżenie poziomu glukozy, obniżenie aktywności enzymu SCD (desaturaza stearoilo-CoA), obniżenie poziomu jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (ich równowaga z kwasami nasyconymi). Różne diety mogą opóźnić wzrost guzów nowotworowych i być może zwiększać skuteczność działania leków […]

Interwencja żywieniowa choliną zwiększa poziom dostępnego w Organizmie DHA.

Nowe badanie przeprowadzone przez Cornell University wykazało, że suplementacja choliny w okresie ciąży znacząco zwiększa poziom DHA - bardziej niż samo uzupełnianie DHA. Wyniki randomizowanego, kontrolowanego placebo badania wykazały, że przyjmowanie przez matkę choliny wraz z suplementami diety dostarczającymi wielonienasyconego kwasu tłuszczowego (WKT) DHA omega-3 w drugim i trzecim trymestrze ciąży prowadziło do uzyskania znacznie wyższego poziomu DHA w porównaniu z suplementacją wyłącznie DHA. Autorzy […]

Zakażenie wirusem Epsteina-Barr a ryzyko SM

Wykazano, że niemal wszyscy, u których zdiagnozowano SM, przeszli wcześniej infekcję EBV. Równolegle sprawdzano relacje między zakażeniem innym herpeswirusem, wirusem cytomegalii, a częstotliwością występowania SM. Nie znaleziono związku. Wykazano, że po infekcji EBV rośnie stężenie łańcucha lekkiego neurofilamentu – markera degeneracji neuroaksonalnej, który pojawia się na kilka lat przed wystąpieniem objawów SM. Nie stwierdzono odpowiedzi immunologicznej na inne wirusy, co sugeruje, że wczesne […]

Komórki układu immunologicznego zaangażowane w udar krwotoczny.

W pracy, która usprawni badania nad tak odmiennymi chorobami jak udar mózgu i demencja, naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco skatalogowali wszystkie komórki tworzące naczynia krwionośne ludzkiego mózgu, wraz z ich lokalizacją i transkrybowanymi w ich obrębie genami. Atlas charakteryzuje ponad 40 nieznanych wcześniej typów komórek, w tym populację komórek odpornościowych, których komunikacja z komórkami śródbłonka naczyniowego w mózgu przyczynia się do krwawienia w […]

Oleje rybie w zapobieganiu powikłaniom COVID-19.

Wnioski: Oleje rybie, ze względu na fakt, że są źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, które organizm włącza w procesy przeciwzapalne, powinny być stosowane u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Postępowanie takie może złagodzić niekorzystne zjawisko, jakim jest burza cytokinowa. Szczątkowe dane literaturowe sugerują, że zawarte w olejach rybich wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 organizm może również wykorzystywać do zahamowania procesów wnikania i replikacji wirusa. Brak […]

Opracowanie dotyczące wolnych kwasów tłuszczowych i receptorów dla nich.

Nadmierne spożycie żywności i niezbilansowana dieta powodują występowanie zespołu metabolicznego, do którego należą: otyłość, cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia, stłuszczenie wątroby i inne zaburzenia pokrewne. Otyłość jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie, zwłaszcza w krajach zachodnich, ze względu na zwiększoną śmiertelność i przyczynianie się do szeregu objawów, określanych wspólnym mianem zespołu […]

Spożywanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 a biomarkery starzenia się.

Opis badania: W badaniu udział wzięło 138 osób (93 kobiety, 45 mężczyzn) w wieku 40–85 lat. Dobierano osoby deklarujące siedzący tryb życia (mniej niż 2 h aktywności tygodniowo), z nadwagą (BMI w przedziale 22,5–50). Wybrano takie osoby, ponieważ, jak twierdzą badacze, zmiana stylu życia będzie u nich niemal niemożliwa, a włączenie odpowiedniej suplementacji – realne do wdrożenia. Uczestników w sposób randomizowany przydzielono […]