Infekcje

 • 90% Pacjentów nastąpiła poważna poprawa stanu zdrowie w pierwszym tygodniu, a czas rekonwalescencji był 2-3 krotnie krótszy niż w grupach kontrolnych;
 • zapobieganie nawrotom choroby i jej powikłaniom;
 • produkcji czynnika aktywującego płytki (PAF), utrzymującego fizjologiczną gotowość obronną organizmu;
 • 316% aktywności IL-2, 45% aktywności IL-10. – regulacja poziomu cytokin (białek kontrolujących procesy wzrostu, dojrzewania i specjalizacji komórek biorących udział w reakcjach odpornościowych i procesach krwiotwórczych);
 • 67% aktywności komórek NK, 47% aktywności neutrofili – wzrost siły bójczej komórek odpornościowych przeciw wirusom, bakteriom i grzybom oraz nowotworom, 20% pojemności antyoksydacyjnej osocza (TAS);
 • 16% procesu opsonizacji (polegającego na znakowaniu antygenu specyficznymi białkami, dzięki czemu jest łatwiej prezentowany komórkom immunokompetentnym, a następnie fagocytowany);
 • 64% produkcji interferonu-γ (IFN-γ, cytokina o działaniu przeciwwirusowym); 26% produkcji czynnika martwicy nowotworów-α (TNF-α, cytokina produkowana przez makrofagi, związana z reakcją zapalną oraz wpływająca na procesy apoptozy);
 • dodatkowe korzyści interwencji żywieniowej: poprawa wzroku, spłycenie zmarszczek, redukcja trądziku, lepsza ruchomość stawów.

Nowotwory

 • 316% aktywności IL-2
 • 45% aktywności IL-10 – regulacja poziomu cytokin (białek kontrolujących procesy wzrostu, dojrzewania i specjalizacji komórek biorących udział w reakcjach odpornościowych i procesach krwiotwórczych)
 • 67% aktywności komórek NK
 • 47% aktywności neutrofili – wzrost siły bójczej komórek odpornościowych przeciw wirusom, bakteriom i grzybom oraz nowotworom
 • 16% procesu opsonizacji (polegającego na znakowaniu antygenu specyficznymi białkami, dzięki czemu jest łatwiej prezentowany komórkom immunokompetentnym, a następnie fagocytowany)
 • 64% produkcji interferonu-γ (IFN-γ, cytokina o działaniu przeciwwirusowym)
 • 26% produkcji czynnika martwicy nowotworów-α (TNF-α, cytokina produkowana przez makrofagi, związana z reakcją zapalną oraz wpływająca na procesy apoptozy)
 • produkcji czynnika aktywującego płytki (PAF), utrzymującego fizjologiczną gotowość obronną organizmu
 • uruchomienie fizjologicznych procesów hematopoezy (krwiotworzenie) poprzez wpływ na komórki macierzyste, zmniejszenie leukopenii (małej liczby leukocytów) i trombocytopenii (małej liczba płytek krwi)
 • uruchomienie mechanizmów niszczenia komórek nowotworowych: hamowanie aktywności kinazy białkowej C – enzymu niezbędnego do namnażania się komórek nowotworowych i produkcja delta-12-prostaglandyny J3, aktywującej gen p53 (kodujący białko zaangażowane w regulację wielu procesów komórkowych, a w szczególności aktywację mechanizmów naprawy DNA lub indukcji apoptozy w odpowiedzi na uszkodzenia DNA)
 

Paradontoza

 • 26% głębokość kieszonek zębowych (PD)
 • 13% recesja dziąsła (REC)
 • 22% kliniczna utrata przyczepu (CAL)
 • 46% krwawienie podczas zgłębnikowania (BOP)
 • 51% wskaźnik płytki nazębnej (FMPi)
 • 58% ilość zamkniętych kieszonek
 • 38% poziom interleukiny 2 (IL-2)
 • 53% poziom interleukiny 17 (IL-17)
 • 42% poziom interleukiny 10 (IL-10)
 • 88% poziom interleukiny 12 (IL-12)
 • 21% poziom interferonu (IFN)
 • 24% poziom czynnika martwicy nowotworów (TNF)

Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS)

 • Obniżenie procesów zapalnych:
 • stężenia składowych dopełniacza: 20,5% C1q, 11,8% C3, Białka C1q i C3 są elementami układu dopełniacza, który bierze udział w nieswoistych mechanizmach odpornościowych (reakcja zapalna, fagocytoza). Aktywność tego systemu jest podwyższona w przebiegu chorób z autoagresji, między innymi RZS.
 • 8,5% aktywności hemolitycznej składowej dopełniacza CH50, (miara całkowitej wydajności układu dopełniacza),
 • 20% aktywności komórek NK
 

Łuszczyca

 • 76% Pacjentów poprawa stanu klinicznego choroby;
 • 100% Pacjentów poprawa ogólnego stanu zdrowia (normalizacja ciśnienia tętniczego krwi i poziomu glukozy, ustąpienie świądu);
 • znacząca poprawa kondycji skóry już po 5 tygodniach stosowania interwencji żywieniowej;
 • zniesienie przyczyn zaostrzenia (infekcji wirusowych i bakteryjnych)

Atopowe Zapalenie Skóry (AZS)

 • 42% SCORAD
 • 41% Obszaru zajętego zmianami
 • 43% Nasilenia zmian
 • Objawy subiektywne (efekty zaobserwowane przez Pacjentów):
 • 31% – Świąd 55% – Zaburzenia snu 30% – Rumień 44% – Obrzęk/Grudki 38% – Sączenie/Strupy 86% – Nadżerki 27% – Lichenifikacja 40% – Suchość skóry niezmienionej

Alergia

 • 100% Pacjentów poprawa stanu klinicznego choroby
 • autoregulacja aktywności limfocytów Th – przesunięcie równowagi w stronę antyalergicznych limfocytów Th1
 

Choroba wieńcowa

 • autoregulacja lipidogramu poprzez zmianę jakościową i ilościową jego parametrów: 46% cholesterolu LDL, 12% cholesterolu HDL, 38% trójglicerydów
 • 50% stanów zapalnych (hs-CRP) poprzez zmianę jakościową lipoksyn, prostaglandyn, tromboksanów, leukotrienów oraz uruchomienie wytwarzania przeciwzapalnych rezolwin, protektyn i marezyn
 • 14% wydolności wieńcowej (MET)
 • istotny liczby ponownych incydentów sercowo – naczyniowych
 • istotny śmiertelności
 • wyraźny indeksu omega-3

Stwardnienie rozsiane (SM)

 • syntezy białka mielinobazowego, glikoproteiny mieliny oligodendrocytowej oraz białka proteolipidowego jako sfingomielina;
 • zmniejszenie wytwarzania prozapalnych cytokin i chemokin;
 • syntezy czynnika insulinowego czynnika wzrostu-1 (IGF-1), rzęskowego czynnika neurotroficznego (CNTF) i czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF);
 • syntezy czynnika wzrostu fibroblastów 2 (FGF2), hamującego proces mielinizacji;
 • syntezy klaudyny-5 (CLDN-5) i VE-kadheryny (VEC) w komórkach śródbłonka tworzącego barierę krew – mózg.
 

Schizofrenia

 • 70% więcej Pacjentów uzyskało 50% spadek objawów schizofrenii oraz o 17% mniej stanów depresyjnych, co było efektem:
 • 9,4% grubości kory mózgowej
 • 17,6% poziomu białka BDNF
 • 83% poziomu telomerazy (enzymu, który przedłuża czas życia komórki. Sprawia, że telomery mogą się odnawiać, przez co zwiększa możliwą długość życia komórki)
 • 30% pojemności antyoksydacyjnej osocza
 • 22% uszkodzeń oksydacyjnych

* Wszystkie wyniki przedstawiają różnicę w danym parametrze pomiędzy grupą badaną (leki przeciwpsychotyczne + BioCardine®Omega-3 omega-3) a grupą placebo (leki przeciwpsychotyczne + oliwa z oliwek)

Depresja

 • 30% stanów depresyjnych w trakcie stosowania produktu BioCardine®Omega-3 w ilości 4 kapsułek (2,4 g nnkt EPA i DHA omega-3) przez 26 tygodni;
 • ustąpienie objawów depresji w trakcie stosowania produktu BioMarine®Medical u Pacjentów z nowotworem niedrobnokomórkowym płuc w ilości 50 ml przez 6 miesięcy plus 20 ml przez kolejne 6 miesięcy.
1

W walce z każdą chorobą pomoc ekspertów żywienia jest zawsze niezbędna.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

2

Back to Top