BioMarine®Medical

żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Genetycznie i Fizjologicznie niezbędny i niezastąpiony w trakcie leczenia zaburzeń i chorób lipidozależnych

W wyniku 19 lat pracy naukowej i przeprowadzeniu 39 wielokierunkowych badań naukowych u pacjentów, połączyliśmy 3 pełnowartościowe, biologicznie aktywne oleje rybie, tworząc unikalną, zaawansowaną naukowo, kompozycję budulcowych lipidów (tłuszczy), stanowiących genetyczny fundament fizjologicznej budowy i działania organizmu człowieka, a w szczególności: układów i systemów odpornościowego, krwiotwórczego, limfatycznego, przeciwzapalnego, wątroby i szpiku kostnego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia, oczu i skóry, błon śluzowych i śródbłonka naczyniowego. Otrzymując te lipidy, uruchamiają swoje podstawowe procesy fizjologiczne, uzyskując wielokierunkowe efekty, które przedstawiamy poniżej:

Nowotwory | zobacz więcej »
 

Efekty, które prezentujemy powyżej, to wynik genetycznego i fizjologicznego działania organizmu człowieka, o charakterze wielokierunkowym i autoregulacyjnym, niezbędnym do osiągniecia homeostazy. Takie działanie organizmu jest możliwe tylko w wyniku Leczenia Żywieniowego jedyną tak kompletną kompozycją budulcowych tłuszczy – BioMarine®Medical.

BioMarine®Medical nie ma zamienników, ponieważ nie ma ich dla genetycznych i fizjologicznych procesów wytwarzanych przez Organizm Człowieka w wyniku otrzymywania tej unikalnej kompozycji lipidów. Dlatego równolegle z Leczeniem Medycznym należy zawsze stosować Leczenie Żywieniowe z BioMarine®Medical

BioMarine®1140/570 to naturalny olej z wątroby 4 gatunków rekinów głębinowych, pozyskiwany z jednych z najczystszych wód na Świecie – południowo-zachodniego Oceanu Spokojnego wokół Nowej Zelandii i Australii. Jest jedynym źródłem naturalnej kompozycji alkilogliceroli i skwalenu, głównych lipidów (tłuszczy) niezbędnych do genetycznie i fizjologicznie budowy i działania układów i systemów odpornościowego, limfatycznego i krwiotwórczego, z ich podstawowywm organem na czele – szpikiem kostnym.. Zobacz skład »

BioCardine®Omega-3 to skoncentrowany olej z mięśni sardynek, sardeli i makreli, pozyskiwany również z południowo-zachodniego Oceanu Spokojnego, który jest wybitnym źródłem naturalnej kompozycji wnkt* EPA i DHA omega-3, głównych lipidów (tłuszczy) niezbędnych do genetycznie i fizjologicznie budowy i działania mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz systemów przeciwzapalnego. Forma retrójglicerydów, w jakiej znajdują się wielonienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe (wnkt) EPA i DHA omega-3, jest o co najmniej 50% lepiej przyswajalna dla organizmu niż forma estrów etylowych, ze względu na doskonała zgodność biologiczną. Zobacz skład »

Tran OLAVA® to naturalny, olej z wątroby dorszy (tran) z Morza Beringa wokół Alaski. Jest to jedyne tak doskonałe źródło naturalnej witaminy „A” w postaci retinolu (tłuszczu), substancji regulatorowej Organizmu Człowieka, fizjologicznie niezbędnej w strukturach układów odpornościowego i krwiotwórczego, szpiku kostnego (komórki macierzyste), skóry i oczu, błon śluzowych jamy ustnej, przewodu pokarmowego, śródbłonka naczyń krwionośnych. Zobacz skład »

BioMarine®1140/570 to naturalny olej z wątroby 4 gatunków rekinów głębinowych, pozyskiwany z jednych z najczystszych wód na Świecie – południowo-zachodniego Oceanu Spokojnego wokół Nowej Zelandii i Australii. Jest jedynym źródłem naturalnej kompozycji alkilogliceroli i skwalenu, głównych lipidów (tłuszczy) niezbędnych do genetycznie i fizjologicznie budowy i działania układów i systemów odpornościowego, limfatycznego i krwiotwórczego, z ich podstawowywm organem na czele – szpikiem kostnym.. Zobacz skład »

BioCardine®Omega-3 to skoncentrowany olej z mięśni sardynek, sardeli i makreli, pozyskiwany również z południowo-zachodniego Oceanu Spokojnego, który jest wybitnym źródłem naturalnej kompozycji wnkt* EPA i DHA omega-3, głównych lipidów (tłuszczy) niezbędnych do genetycznie i fizjologicznie budowy i działania mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz systemów przeciwzapalnego. Forma retrójglicerydów, w jakiej znajdują się wielonienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe (wnkt) EPA i DHA omega-3, jest o co najmniej 50% lepiej przyswajalna dla organizmu niż forma estrów etylowych, ze względu na doskonała zgodność biologiczną. Zobacz skład »

Tran OLAVA® to naturalny, olej z wątroby dorszy (tran) z Morza Beringa wokół Alaski. Jest to jedyne tak doskonałe źródło naturalnej witaminy „A” w postaci retinolu (tłuszczu), substancji regulatorowej Organizmu Człowieka, fizjologicznie niezbędnej w strukturach układów odpornościowego i krwiotwórczego, szpiku kostnego (komórki macierzyste), skóry i oczu, błon śluzowych jamy ustnej, przewodu pokarmowego, śródbłonka naczyń krwionośnych. Zobacz skład »

 

BioMarine®Medical to najsilniejsza znana kompozycja substancji budulcowych systemów obronnych i naprawczych organizmu człowieka. Wyniki 39 badań przeprowadzonych u ponad 1000 pacjentów dowiodły, że BioMarine®Medical jest jedynym preparatem w Polsce przeznaczonym do odżywiania w leczeniu zaburzeń fizjologicznej budowy i działania układów odpornościowego, limfatycznego, krwiotwórczego, krążenia, nerwowego, systemu przeciwzapalnego, skóry i oczu, i ich skutków, w szczególności infekcji, alergii, łuszczycy, RZS, nowotworów, zawałów, schizofrenii.

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to BioMarine®Medical należy stosować:

w fazie ostrej chorób będących skutkiem zaburzeń lipidowych w genetycznej i fizjologicznej budowie i działaniu organizmu: nowotwory, infekcje, RZS, łuszczyca, schizofrenia, alergie, choroba wieńcowa

U DOROSŁYCH: do 6 miesięcy
0,7 ml oleju na kg masy ciała / dzień

U DZIECI: do 6 miesięcy
0,5 ml oleju na kg masy ciała / dzień

w fazie przewlekłej chorób będących skutkiem zaburzeń lipidowych w genetycznej i fizjologicznej budowie i działaniu organizmu: nowotwory, RZS, łuszczyca, alergie, schizofrenia, po przebytych infekcjach i incydentach wieńcowych

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,3 ml oleju na kg masy ciała / dzień
min. 12 miesięcy

w zapobieganiu lipidowym zaburzeniom w genetyczniej i fizjologicznej budowie i działaniu organizmu i ich skutkom

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,12 ml oleju na kg masy ciała / dzień
bezterminowo

 

BioMarine®1140 to jedyny preparat w Polsce zarejestrowany do odżywiania w zaburzeniach fizjologicznej budowy i działania układów odpornościowego, limfatycznego, krwiotwórczego i ich skutków, w szczególności infekcji, łuszczycy, RZS, nowotworów.

w ciężkich zaburzeniach odporności:
bezpośrednio przed, w trakcie i po terapii przeciwnowotworowej (chemioterapia, radioterapia), RZS, łuszczyca, alergie, w czasie infekcji

250 mg na kg masy ciała / dzień przez 3 tygodnie
100 mg na kg masy ciała / dzień przez 1 tydzień

równolegle z leczeniem, naprzemiennie

w umiarkowanych zaburzeniach odporności:
RZS, łuszczyca, alergie, po przebytych infekcjach

100 mg na kg masy ciała / dzień
równolegle z leczeniem

w zapobieganiu niedoborom odporności i ich skutkom

50 mg na kg masy ciała / dzień
bezterminowo

BioMarine®570 to jedyny preparat w Polsce zarejestrowany do odżywiania w zaburzeniach fizjologicznej budowy i działania układów odpornościowego, limfatycznego, krwiotwórczego i ich skutków, w szczególności infekcji, łuszczycy, RZS, nowotworów.

w ciężkich zaburzeniach odporności:
bezpośrednio przed, w trakcie i po terapii przeciwnowotworowej (chemioterapia, radioterapia), RZS, łuszczyca, alergie, w czasie infekcji

250 mg na kg masy ciała / dzień przez 3 tygodnie
100 mg na kg masy ciała / dzień przez 1 tydzień

równolegle z leczeniem, naprzemiennie

w umiarkowanych zaburzeniach odporności:
RZS, łuszczyca, alergie, po przebytych infekcjach

100 mg na kg masy ciała / dzień
równolegle z leczeniem

w zapobieganiu niedoborom odporności i ich skutkom

50 mg na kg masy ciała / dzień
bezterminowo

 

BioCardine®Omega-3 to jedyny preparat w Polsce zarejestrowany do odżywiania w zaburzeniach fizjologicznej budowy i działania układów krążenia i nerwowego oraz systemu przeciwzapalnego i ich skutków, w szczególności zawałów, RZS, nowotworów, infekcji.

Dawkowanie potwierdzone w 25 badaniach u ludzi!

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to żywność medyczną BioCardine®Omega-3 (płyn) należy stosować u dorosłych (dzieci wg wskazań specjalisty) w następujący sposób:

WALKA Z CHOROBĄ – w poważnych stanach chorobowych (np. po zawale serca, udarze mózgu, w chorobach nowotworowych) i w trakcie wielolekowych terapii leczniczych

15 ml / dzień
lub 0,21 ml oleju
na kg masy ciała

do 3 m-cy

REKONWALESCENCJA – w zaburzeniach budowy i funkcji serca, układu krążenia oraz mózgu i układu nerwowego, w chorobach o podłożu zapalnym (RZS, łuszczyca, alergie)

8 ml / dzień
lub 0,11 ml oleju
na kg masy ciała

min 3 m-cy

PREWENCJA – w zapobieganiu zaburzeniom budowy i funkcji serca, układu krążenia oraz mózgu i układu nerwowego

5 ml / dzień
lub 0,07 ml oleju
na kg masy ciała

bezterminowo

BioCardine®Omega-3 to jedyny preparat w Polsce zarejestrowany do odżywiania w zaburzeniach fizjologicznej budowy i działania układów krążenia i nerwowego oraz systemu przeciwzapalnego i ich skutków, w szczególności zawałów, RZS, nowotworów, infekcji.

Dawkowanie potwierdzone w 25 badaniach u ludzi!

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to żywność medyczną BioCardine®Omega-3 (kapsułki) należy stosować u dorosłych (dzieci wg wskazań specjalisty) w następujący sposób:

WALKA Z CHOROBĄ – w poważnych stanach chorobowych (np. po zawale serca, udarze mózgu, w chorobach nowotworowych) i w trakcie wielolekowych terapii leczniczych

do 3 m-cy:
12 – 15 kaps. dz.

REKONWALESCENCJA – w zaburzeniach budowy i funkcji serca, układu krążenia oraz mózgu i układu nerwowego, w chorobach o podłożu zapalnym (RZS, łuszczyca, alergie)

6 kaps. dz.
min. 3 m-ce

PREWENCJA – w zapobieganiu zaburzeniom budowy i funkcji serca, układu krążenia oraz mózgu i układu nerwowego

2-4 kaps. dz.

 

Tran OLAVA® to naturalny oleje z wątroby dorszy w Morza Norweskiego, o statusie żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, który ze względu na naturalną zawartość witaminy A (retinol) przeznaczony jest do stosowania w zaburzeniach fizjologicznej budowy i funkcji układów odpornościowego i krwiotwórczego.

Dawkowanie potwierdzone w badaniach u ludzi!

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to żywność medyczną Tran OLAVA® należy stosować u dorosłych i dzieci powyżej 12 r.ż. w następujący sposób:

WZMACNIAJĄCO – w stanach występowania zaburzeń funkcjonowania organizmu: w poważnych stanach chorobowych (m.in. infekcje, łuszczyca, nowotwory, RZS, choroby oczu) i w trakcie wielolekowych terapii leczniczych. Szczególnie w trakcie chemio- i radioterapii, podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz w trakcie i po antybiotykoterapii.

7-15 kaps. dz.

PREWENCYJNIE – dla uzupełnienia niedoboru witaminy A

4-6 kaps. dz.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to żywność medyczną Tran OLAVA® należy stosować u dzieci od 3 do 12 r. ż. w następujący sposób:

PREWENCYJNIE – dla uzupełnienia niedoboru witaminy A

1-3 kaps. dz.

NucleVital®Q10COMPLEX połączono w nim moc najsilniejszych naturalnych lipidowych przeciwutleniaczy przeznaczonych do uruchomienia przez Organizm Człowieka własnych, najskuteczniejszych systemów ochrony i regeneracji DNA.

Zapoznaj się z pierwszym genetycznym badaniem przeprowadzonym u 100 kobiet »

Dawkowanie potwierdzone w 5 badaniach u ludzi!

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, to NucleVital®Q10COMPLEX należy stosować u dorosłych (dzieci wg wskazań specjalisty) w następujący sposób:

WALKA Z CHOROBĄ – w trakcie terapii leczniczych dla zwiększenia naturalnej obrony organizmu, dla zwiększenia skuteczności terapii, dla ograniczenia skutków ubocznych

do 3 m-cy:
6-10 kaps.dz.

REKONWALESCENCJA – w stanach zaburzeń wydolności organizmu dla przywrócenia wewnętrznej równowagi organizmu, umożliwienia prawidłowego zachodzenia procesów regeneracji

4 kaps. dz.
min. 3 m-ce

PREWENCYJNIE – w zapobieganiu niedoborom fizjologicznych substancji budulcowych i regulatorowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu, a w szczególności systemu antyoksydacyjnego i energetycznego, dla optymalnej ochrony DNA oraz błon komórkowych wszystkich komórek

2 kaps.dz.

 

  W walce z chorobą potrzebujesz pomocy ekspertów

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu. Cieszą się ogromnym zaufaniem klientów, ponieważ dbają o ich zdrowie każdego dnia. Całą tą specjalistyczną wiedzę można tutaj otrzymać absolutnie bezpłatnie.

Fizjolog, dr n. biol. Joanna Zielińska – Tomaszewska

Farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska, dr n. biol. Barbara Bukowska

Fizjolog, licencjonowany dietetyk mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 07:00-14:30.

tel. 600 102 012 – w godz. 7.00-14.00,
tel. 42 680 03 33 – w godz. 8.00-14.30

wejdź na czat »

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top