Lipidy skóry w zdrowiu i chorobie: przegląd

Jednym z podstawowych składników budulcowych skóry są lipidy. Odgrywają kluczową rolę w barierowej i odpornościowej funkcji skóry, chroniąc ją przed nadmierną utratą wody oraz zapobiegając przedostawaniu się do organizmu drobnoustrojów, alergenów i ksenobiotyków. Zaburzenia w składzie i metabolizmie lipidowym skóry predysponują do rozwoju niektórych chorób, takich jak łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry (AZS). Jednak znalezienie zależności między określonymi zaburzeniami chorobowymi skóry a stężeniami poszczególnych […]

Zastosowanie i efekty doustnych suplementów pokarmowych (ONS) u pacjentów z chorobą nowotworową

Choroba nowotworowa i jej leczenie powiązane są z wieloma skutkami ubocznymi, m.in. z niedożywieniem i utratą masy ciała. Możliwe przyczyny utraty wagi i niedożywienia to m.in.: Nieprawidłowy metabolizm składników odżywczych Chemioterapia i radioterapia, które nasilają fazę kataboliczną przemiany azotowej, czego konsekwencją może być ubytek tkanki mięśniowej Niewystarczająca ilość spożywanych pokarmów spowodowana obniżeniem apetytu (anoreksja) Wtórne zmniejszenie spożycia pokarmów spowodowane występowaniem skutków […]

Rodzaj spożywanego tłuszczu, a ryzyko otyłości

Streszczenie pracy pt.: „Selective Consumption of Fish Oil at End of the Day Increases the Physiological Fatty Acid Compositions of Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid in Mice” autorstwa Matsuzaka H, Matsuyama H, Tanaka W, Tajiri H, Sakakibara H. Streszczenie pracy: Diety z wysokim dziennym spożyciem tłuszczu często wiązane są z większym ryzykiem przybierania na wadze. Jednak wpływ rodzaju […]
Żywność medyczna dostarczająca wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WKT) omega-3, leucyny i probiotyków skuteczna w leczeniu sarkopenii

Żywność medyczna dostarczająca wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WKT) omega-3, leucyny i probiotyków skuteczna w leczeniu sarkopenii

W nowym randomizowanym badaniu klinicznym żywności medycznej opartej o WKT omega-3, leucynę i probiotyk Lactobacillus paracasei PS23 stwierdzono, że może ona być rozważana jako leczenie sarkopenii u osób starszych. Szacuje się, że sarkopenia – związany z wiekiem stan charakteryzujący się zmniejszoną masą i siłą mięśniową przy zwiększonej masie tłuszczu – dotyczy 5–20% osób w wieku 60–70 lat i aż połowy osób w wieku 80 lat […]

Omówienie pracy Diet analysis suggests lipid imbalance slows cancer autorstwa G. Salvadori i V. D. Longo

Najważniejsze wnioski z pracy: Dieta sama w sobie może ograniczać wzrost komórek nowotworowych, jak również zwiększać skuteczność terapii przeciwnowotworowych. Wg autorów pracy kluczowe są trzy czynniki: obniżenie poziomu glukozy, obniżenie aktywności enzymu SCD (desaturaza stearoilo-CoA), obniżenie poziomu jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (ich równowaga z kwasami nasyconymi). Różne diety mogą opóźnić wzrost guzów nowotworowych i być może zwiększać skuteczność działania leków […]

Interwencja żywieniowa choliną zwiększa poziom dostępnego w Organizmie DHA.

Nowe badanie przeprowadzone przez Cornell University wykazało, że suplementacja choliny w okresie ciąży znacząco zwiększa poziom DHA - bardziej niż samo uzupełnianie DHA. Wyniki randomizowanego, kontrolowanego placebo badania wykazały, że przyjmowanie przez matkę choliny wraz z suplementami diety dostarczającymi wielonienasyconego kwasu tłuszczowego (WKT) DHA omega-3 w drugim i trzecim trymestrze ciąży prowadziło do uzyskania znacznie wyższego poziomu DHA w porównaniu z suplementacją wyłącznie DHA. Autorzy […]

Zakażenie wirusem Epsteina-Barr a ryzyko SM

Wykazano, że niemal wszyscy, u których zdiagnozowano SM, przeszli wcześniej infekcję EBV. Równolegle sprawdzano relacje między zakażeniem innym herpeswirusem, wirusem cytomegalii, a częstotliwością występowania SM. Nie znaleziono związku. Wykazano, że po infekcji EBV rośnie stężenie łańcucha lekkiego neurofilamentu – markera degeneracji neuroaksonalnej, który pojawia się na kilka lat przed wystąpieniem objawów SM. Nie stwierdzono odpowiedzi immunologicznej na inne wirusy, co sugeruje, że wczesne […]

Komórki układu immunologicznego zaangażowane w udar krwotoczny.

W pracy, która usprawni badania nad tak odmiennymi chorobami jak udar mózgu i demencja, naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco skatalogowali wszystkie komórki tworzące naczynia krwionośne ludzkiego mózgu, wraz z ich lokalizacją i transkrybowanymi w ich obrębie genami. Atlas charakteryzuje ponad 40 nieznanych wcześniej typów komórek, w tym populację komórek odpornościowych, których komunikacja z komórkami śródbłonka naczyniowego w mózgu przyczynia się do krwawienia w […]

Oleje rybie w zapobieganiu powikłaniom COVID-19.

Wnioski: Oleje rybie, ze względu na fakt, że są źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, które organizm włącza w procesy przeciwzapalne, powinny być stosowane u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19. Postępowanie takie może złagodzić niekorzystne zjawisko, jakim jest burza cytokinowa. Szczątkowe dane literaturowe sugerują, że zawarte w olejach rybich wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 organizm może również wykorzystywać do zahamowania procesów wnikania i replikacji wirusa. Brak […]