Opis badania:

W badaniu udział wzięło 138 osób (93 kobiety, 45 mężczyzn) w wieku 40–85 lat. Dobierano osoby deklarujące siedzący tryb życia (mniej niż 2 h aktywności tygodniowo), z nadwagą (BMI w przedziale 22,5–50). Wybrano takie osoby, ponieważ, jak twierdzą badacze, zmiana stylu życia będzie u nich niemal niemożliwa, a włączenie odpowiedniej suplementacji – realne do wdrożenia. Uczestników w sposób randomizowany przydzielono do jednej z 3 grup:

  • 2,496 g omega-3 dziennie (2085 mg EPA + 348 mg DHA; n = 46);
  • 1,25 g omega-3 dziennie plus placebo (1042,5 mg EPA + 174 mg DHA; n = 46);
  • placebo (mieszanina różnych olejów, n = 46).

Interwencja trwała 4 miesiące.

Przebieg badania:

Na wizycie przed interwencją oraz po jej zakończeniu uczestnikom pobierano rano krew oraz próbki śliny. Następnie poddawano ich działaniu stresora. Po 45 minutach i 2 h ponownie pobierano próbki materiałów biologicznych.

Stresor (test TSST):

TSST jest dobrze zwalidowanym, szeroko stosowanym narzędziem wywołania ostrego stresu w warunkach laboratoryjnych.

Uczestnicy otrzymali odpowiednie instrukcje i mieli 10 minut na przygotowanie przemówienia na temat, dlaczego to właśnie oni są najlepszymi kandydatami na pracownika. Bez korzystania z notatek i innych pomocy, wygłaszali 5-minutowe przemówienie przed kamerą wideo i panelem dwóch sędziów w białych fartuchach laboratoryjnych, którym kazano zachować neutralny wyraz twarzy. Jeśli przemówienia uczestników kończyły się przed czasem, kazano im kontynuować mowę do upływu limitu czasu. Po zakończeniu przemówienia, uczestnicy wykonywali na głos zadania arytmetyczne. W razie pomyłki, kazano im zaczynać od początku. TSST niezawodnie prowokuje silne reakcje neuroendokrynne i zapalne.

Oznaczane parametry:

  • Markery starzenia się: aktywność telomerazy.
  • Markery stresu: poziom kortyzolu.
  • Markery reakcji zapalnych: IL-10 (przeciwzapalna) i IL-6, IL-12, TNF-α (prozapalne).

Wyniki:

  • Wykazano, że wyższa dawka WKT omega-3, w porównaniu do placebo, redukuje poziom stresu, co zaobserwowano na podstawie spadku poziomu kortyzolu i IL-6 o odpowiednio 19% i 33%.
  • W grupie placebo, po zadziałaniu bodźca stresowego, zaobserwowano spadek poziomu telomerazy i IL-10 o odpowiednio 24% i 26%. Grupa przyjmująca omega-3 (w obu dawkach) była chroniona przed tymi degeneracyjnymi procesami.
  • Poziomy IL-12 i TNF-α pozostały niezmienne.

Wnioski:

Poprzez obniżenie ogólnego stanu zapalnego i poziomu kortyzolu podczas stresu oraz pobudzenie mechanizmów naprawczych podczas powrotu do zdrowia, uzupełnienie diety o WKT omega-3 może przyczynić się do spowolnienia starzenia się i zmniejszyć ryzyko depresji.

Źródło:

Madison A.A., Belury M.A., Andridge R., Renna M.E., Rosie Shrout M., Malarkey W.B., Lin J., Epel E.S., Kiecolt-Glaser J.K. Omega-3 supplementation and stress reactivity of cellular aging biomarkers: an ancillary substudy of a randomized, controlled trial in midlife adults. Mol Psychiatry 2021. doi: 10.1038/s41380-021-01077-2.

Dodaj komentarz