Substraty syntezy kwasu nerwowego jako niezbędne składniki w profilowanej suplementacji lipidów w celu skuteczniejszej regeneracji ośrodkowego układu nerwowego

Opracowanie przygotowane przez Magdalena Namiecinska, Paweł Piątek, Przemysław Lewkowicz, Umed Łódź, Zakład Immunogenetyki Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 3792. https://doi.org/10.3390/ijms25073792.

Czym charakteryzują się lipidy eterowe?

W chemii organicznej w znaczeniu ogólnym, lipid eterowy oznacza mostek eterowy pomiędzy grupą alkilową (lipidem) i nieokreśloną grupą alkilową lub arylową, niekoniecznie glicerolem. W sensie biochemicznym, lipid eterowy zazwyczaj oznacza glicerofosfolipidy różnego rodzaju, zwane również fosfolipidami, w których pozycja sn-1 szkieletu glicerolu ma lipid przyłączony wiązaniem eterowym.

Lipidy skóry w zdrowiu i chorobie: przegląd

Jednym z podstawowych składników budulcowych skóry są lipidy. Odgrywają kluczową rolę w barierowej i odpornościowej funkcji skóry, chroniąc ją przed nadmierną utratą wody oraz zapobiegając przedostawaniu się do organizmu drobnoustrojów, alergenów i ksenobiotyków. Zaburzenia w składzie i metabolizmie lipidowym skóry predysponują do rozwoju niektórych chorób, takich jak łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry (AZS). Jednak znalezienie zależności między określonymi zaburzeniami chorobowymi skóry a stężeniami poszczególnych […]

Zastosowanie i efekty doustnych suplementów pokarmowych (ONS) u pacjentów z chorobą nowotworową

Choroba nowotworowa i jej leczenie powiązane są z wieloma skutkami ubocznymi, m.in. z niedożywieniem i utratą masy ciała. Możliwe przyczyny utraty wagi i niedożywienia to m.in.: Nieprawidłowy metabolizm składników odżywczych Chemioterapia i radioterapia, które nasilają fazę kataboliczną przemiany azotowej, czego konsekwencją może być ubytek tkanki mięśniowej Niewystarczająca ilość spożywanych pokarmów spowodowana obniżeniem apetytu (anoreksja) Wtórne zmniejszenie spożycia pokarmów spowodowane występowaniem skutków […]

Rola witamin D, C, E, cynku, selenu i kwasów tłuszczowych omega-3 w budowaniu odporności: Czy mogą pomóc w walce z COVID-19.

Odpowiednie poziomy witamin C, D i E są kluczowe podczas COVID-19, aby zmniejszyć obciążenie objawami i skrócić czas trwania infekcji dróg oddechowych. Badania potwierdzają również rolę kwasów tłuszczowych omega-3 oraz minerałów, takich jak cynk, ponieważ mają one działanie przeciwwirusowe i mogą poprawiać odpowiedzi immunologiczne oraz hamować replikację wirusów. Dlatego też spożywanie odpowiednich ilości witamin i minerałów poprzez dietę jest […]