Nasz dorobek badawczy to tysiące godzin pracy naukowej badaczy, pracy laboratoriów, spotkań konsultacji z pacjentami. To tysiące historii ludzi walczących z bardzo poważnymi schorzeniami. Każda ważna i każda wymagająca uwagi.

Efekty naszej pracy naukowo-badawczej:

  • pewność jakości produktów,
  • precyzja dawkowania, które jesteśmy w stanie ustalić indywidulanie dla każdego pacjenta dostosowując je do indywidualnych potrzeb jego organizmu,
  • to w końcu efekty zdrowotne, jakie osiągają pacjenci.
Dlaczego to wszystko robimy?

Dlaczego tak ważna jest dla nas pewność skuteczności formuł naszych produktów żywieniowych opracowywanych przez najlepszych fizjologów, lekarzy i genetyków?

Dla nas jest to oczywiste – to wyraz naszego ogromnego szacunku dla każdego, indywidualnego pacjenta, dla każdej osoby, która właśnie toczy swoją walkę o zdrowie a często i życie. Nie wyobrażamy sobie, aby zaproponować Państwu produkty, inne niż przebadane u ludzi, ponieważ tylko wtedy możecie mieć pewność efektów ich stosowania.

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach

Infekcje

Wpływ stosowania produktu NucleVital<sup>®</sup>Q10complex na proces starzenia u kobiet w wieku 35+.
Podsumowanie badania: W trwającym 3 miesiące badaniu klinicznym wykazano, że codzienne stosowanie 6 kapsułek preparatu NucleVital®Q10COMPLEX opóźnia z…
Zwalczanie infekcji bakteryjnych – regulacja naturalnych (wrodzonych) mechanizmów odporności.
Podsumowanie badania: W badaniu wzięło udział 19 osób z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych, bez chorób ogólnoustrojowych i nie przyjm…
Ocena kliniczna zastosowania oleju rybiego BioMarine<sup>®</sup>570 u pacjentów z aftami nawrotowymi oraz jego wpływu na układ immunologiczny.
Podsumowanie badania: Celem badań była ocena kliniczna zastosowania preparatu immunomodulującego oleju z wątroby rekina tasmańskiego u pacjentów z afta…
Wpływ BioMarine<sup>®</sup>570 na nieswoistą odporność przeciw-infekcyjną u chorych na cukrzycę typu 2.
Podsumowanie badania: Preparat BioMarine®570 zastosowany w tym badaniu udowodnił, że właściwe substancje budulcowe i odżywcze są w stanie wzmocnić or…
Żywienie BioMarine<sup>®</sup>570 w zwalczaniu nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
Podsumowanie badania: W niniejszej pracy oceniono skuteczność związków zawartych w oleju z wątroby rekina w zwalczaniu nawracających infekcji górnych …
Wpływ stosowania BioMarine<sup>®</sup>570 na zjawiska odporności naturalnej u ludzi zdrowych.
Podsumowanie badania: Aby skutecznie bronić się przed chorobami powinniśmy również odpowiednio odżywiać organizm, gdy jesteśmy zdrowi. Stosując odpo…
Modyfikujący wpływ dużych dawek oleju z wątroby rekina na polaryzację limfocytów T i funkcję neutrofili krwi.
Reakcja odpornościowa organizmu po zastosowaniu BioMarine® ma charakter fizjologicznie uporządkowany z siłą adekwatną do zagrożeń (zdrowi ochotnicy)….

Nowotwory

Pierwsza i jedyna w Polsce i w Europie, oficjalna Rekomendacji Żywieniowej Dietetyków Klinicznych w Chorobach Nowotworowych
Jeśli chorujesz z powodu choroby nowotworowej i nie przyjmujesz żywności medycznej BioMarine®Medical, oznacza to, iż nie dotarły do Ciebie informacje m…

Paradontoza

Ocena zmian w obrębie przyzębia oraz parametrów zapalnych w paradontozie w wyniku dołączenia interwencji żywieniowej BioMarine<sup>®</sup>Medical.
Podsumowanie badania: W trwającym 3 miesiące badaniu klinicznym wykazano, że codzienne stosowanie 20 ml produktu…

Reumatoidalne Zapalenie Stawów

Wpływ oleju BioMarine<sup>®</sup>570 na odporność naturalną ludzi cierpiących na przewlekły gościec stawowy (RZS).
Podsumowanie badania: Autorzy podjęli się badania nad wpływem oleju z wątroby rekina tasmańskiego (preparat BioMarine®570) na odporność naturalną lu…

Łuszczyca

Wpływ produktu BioMarine<sup>®</sup>570 na przebieg kliniczny łuszczycy.
Podsumowanie badania: Celem pracy była ocena wpływu preparatu BioMarine®570 na przebieg kliniczny łuszczycy. Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chor…

Alergia

Choroba wieńcowa

Tylko biologiczna forma olejów rybich (BioCardine<sup>®</sup>Omega-3) może zostać przez organizm wykorzystana do poprawy w zakresie funkcjonowania serca i układu krążenia.
Badanie przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Gentofte w Kopenhadze (Dania). Wzięło w nim udział 120 pacjentów ze średnim poziomem trójgl…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup>Omega-3 u pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu.
Podsumowanie badania: Stosując 3,8 g EPA + DHA omega-3 dziennie (BioCardine®Omega-3 – 7 kapsułek) w połączeniu z ekstraktem z czerwonego ryżu przez 12 …
Ocena wpływu naturalnych lipidowów w zapobieganiu ponownym incydentom wieńcowym u chorych po przebytym ostrym zespole wieńcowym (OZW) leczonych metodą pierwotnej angioplastyki.
Podsumowanie badania: Badanie to udowodniło, że nawet podczas stosowania terapii leczniczych u ludzi nie można zapominać o właściwym odżywianiu. Badan…

Schizofrenia

Ocena skuteczności 6-miesięcznej interwencji z użyciem BioCardine<sup>®</sup>Omega-3 jako terapii uzupełniającej leczenie lekami przeciwpsychotycznymi w grupie pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii.
Podsumowanie badania: Badanie kliniczne (RCT) oceniało skuteczność 6-miesięcznej interwencji z użyciem konkretnej kompozycji WKT n-3 (4 kapsułki BioCar…

Stwardnienie rozsiane

Ocena funkcji oligodendrocytów mózgu pod wpływem kompozycji olejów rybich BioMarine<sup>®</sup>Medical.
Podsumowanie badania: W eksperymentach na ludzkim modelu dojrzewania komórek prekursorowych oligodendrocytów (hOPC) in vitro wykazano, że kompozycja ole…

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>570 u dzieci w wieku 1-7 lat z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych, nieżytem nosa oraz z atopowym zapaleniem skóry (AZS).
Podsumowanie badania: Stosowanie 1-2 kapsułek BioMarine®570 dziennie oraz przez okres 5 miesięcy u dzieci w wieku 1-7 lat z nawracającymi infekcjami gór…
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>570 u dzieci o zwiększonej zachorowalności na schorzenia górnych dróg oddechowych oraz z zaburzeniami metabolicznymi i nawrotowym wypadaniem włosów.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®570 dziennie oraz przez okres 4 miesięcy u dzieci o zwiększonej zachorowalności na schorzenia gór…
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>570 u dzieci z obniżoną odpornością.
Podsumowanie badania: Stosowanie BioMarine®570 w dawce 10 mg alkilogliceroli /kg masy ciała dziennie oraz przez okres 4 miesięcy u dzieci w wieku 6-18 lat…
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>570 u dzieci zdrowych i u dzieci chorych na astmę oskrzelową i nawracające zakażenie górnych dróg oddechowych.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 8 miesięcy u dzieci zdrowych w wieku 3-17 lat oraz dzieci chorych na astmą…
Wpływ stosowania interwencji żywieniowej BioMarine<sup>®</sup> na odporność osób ze stwardnieniem rozsianym (SM).
Podsumowanie: Stosowanie BioMarine®570 u osoby z SM przez 1 rok spowodowało brak w tym okresie epizodów grypy, infekcji kataralnych, oraz zakażeń układ…
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>1140 u pacjentów nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych : zapaleniem nosogardła, krtani i tchawicy, obniżoną odpornością oraz astmą oskrzelową.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy (w tym wstępnej dawki korygującej 15 kaps. przez 7 dni) u pac…
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>1140 u pacjentów z nawracającymi infekcjami nosogardła i oskrzeli.
Podsumowanie badania: Stosowanie 6 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 7 dni a następnie 4 kapsułek dziennie przez 4 miesiące u pacjentów nawr…
Dołączenie BioMarine<sup>®</sup>1140 do bezskutecznego 4-letniego leczenia u pacjentki z przewlekłą aspergillozą płuc.
Podsumowanie badania: U pacjentki z przewlekłą aspergillozą płuc leczonej bezskutecznie przez ponad 4 lata z użyciem różnego rodzaju antybiotyków zas…
Stosowanie interwencji żywieniowej BioMarine<sup>®</sup>570, BioMarine<sup>®</sup>1140 oraz BioCardine<sup>®</sup>900 u kobiet w okresie rozrodczym.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2-4 kapsułek BioMarine®1140 dziennie oraz przez okres 9 miesięcy u kobiet leczonych na bezpłodność której przyczyną …
Ocena skuteczności interwencji żywieniowej BioMarine<sup>®</sup>1140, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3, NucleVital<sup>®</sup>Q10complex u pacjentów z infekcją wirusową-grypa.
Podsumowanie 2 badań: W dwóch równoległych badaniach lekarskich brało udział po 40 pacjentów z ostrą infekcją wirusową górnych dróg oddechowych (…

Nowotwory

Reumatoidalne Zapalenie Stawów

Łuszczyca

Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>570, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3 dziennie oraz La<sup>®</sup>Squalana na skórę przez okres 8 miesięcy u pacjentów chorobami skórnymi: trądzikiem, łuszczycą oraz atopowym zapaleniem skóry (AZS).
Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 oraz 2 kapsułek BioCardine® dziennie oraz preparatu La®Squalana na skórę przez okres 8 miesi…

Alergia

Wpływ stosowania BioMarine<sup>®</sup> u dzieci z alergią.
Podsumowanie: Stosowanie BioMarine®570 u małych dzieci z alergią powodowało zmniejszanie reakcji alergicznych skórnych, już po 14-dniowym podawaniu, ł…

Choroba wieńcowa

Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i samoistnym nadciśnieniem tętniczym.
Podsumowanie badania: Stosowanie 3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną c…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> dziennie jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów szpitalnych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 2,5 miesiąca jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów szpitalnych …
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i hyperlipidemią mieszaną.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną c…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów z stabilną chorobą wieńcową i z wysokim poziomem trójglicerydów.
Podsumowanie badania: Stosowanie 6 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 4 miesięcy u pacjentów z stabilną chorobą wieńcową i z wysokim poziomem …
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup>Omega-3 u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową leczonych statynami.
Podsumowanie: Stosowanie BioCardine® Omega-3 w ilości 6 kapsułek dziennie przez okres 3 miesięcy u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową leczonych stat…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym oraz hiperlipidemią.
Podsumowanie badania: Stosowanie 3-5 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddech…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym.
Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 7 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami dolnych i górnych dró…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów z problemami kardiologicznymi.
Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 8 miesięcy u pacjentów z problemami skórnymi spowodowało znaczne zmniejs…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów a choroba wieńcową i zaburzeniami rytmu serca.
Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych i…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> +  BioMarine<sup>®</sup>1140 dziennie u pacjentki z wysokim poziomem cholesterolu LDL i nietolerancją statyn.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 6 miesięcy u pacjentki ze skłonnością do wypadania włosów i zaburzeni…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> dziennie u pacjentów kardiologicznych.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z obniżoną odpornością spowodowało zmniejszen…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu > 250 mg/dl i trójglicerydów > 200 mg/dl.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 – 3 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z obniżoną odpornością i nawracającymi in…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> + BioMarine<sup>®</sup>1140 jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® + 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowe…

Schizofrenia

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Efektywność żywienia organizmu składnikami pochodzenia morskiego dostarczanymi w postaci produktów BioMarine<sup>®</sup>, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3, NucleVital<sup>®</sup>Q10complex.
Prezentujemy podsumowanie 2 badań eksperckich, w których uczestniczyło ponad 50 farmaceutów z terenu całego kraju. Celem badań było potwierdzenie i do…
Efektywność żywienia organizmu składnikami pochodzenia morskiego dostarczanymi w postaci produktów BioMarine<sup>®</sup>, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3, NucleVital<sup>®</sup>Q10complex.
Prezentujemy podsumowanie 2 badań eksperckich, w których uczestniczyło ponad 50 farmaceutów z terenu całego kraju. Celem badań było potwierdzenie i do…
Efektywność żywienia organizmu składnikami pochodzenia morskiego dostarczanymi w postaci produktów BioMarine<sup>®</sup>, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3, NucleVital<sup>®</sup>Q10complex.
Prezentujemy podsumowanie 2 badań eksperckich, w których uczestniczyło ponad 50 farmaceutów z terenu całego kraju. Celem badań było potwierdzenie i do…
Efektywność żywienia organizmu składnikami pochodzenia morskiego dostarczanymi w postaci produktów BioMarine<sup>®</sup>, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3, NucleVital<sup>®</sup>Q10complex.
Prezentujemy podsumowanie 2 badań eksperckich, w których uczestniczyło ponad 50 farmaceutów z terenu całego kraju. Celem badań było potwierdzenie i do…
Ocena wpływu olejku La<sup>®</sup>Squalana na kondycję i poprawę stanu skóry.
W badaniu uczestniczyło 30 kobiet. Celem badania była ocena wpływu olejku La®Squalana na kondycję i poprawę stanu skóry naszych ekspertek. Uczestniczk…

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine<sup>®</sup>Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.
Mgr inż. Paula Wróblewska-Łuczka, Prof. nadzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk Dyrektor Instytut Medycyny Wsi
Charakterystyka biologicznego działania oleju z wątroby rekina.
Prof.zw.dr hab.n.med. Światosław Ziemlański Kierownik Zakładu Fizjologii I Biochemii żywienia Instytut żywności i żywienia w Warszawie
Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.
Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Ślu…
Olej z wątroby rekina jako terapia wspomagająca w atopowym zapaleniu skóry.
Roman Nowicki, Wioletta Barańska-Rybak Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, kierownik: prof. dr hab. med. J. Roszk…
Naturalny produkt wykorzystywany przez organizm do immunoregulacji.
Mgr analityki medycznej Przemysław Lewkowicz Konsultował: Prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski
Właściwości zdrowotne oleju z rekina.
Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia…
Badania właściwości klinicznych oleju z wątroby tasmańskiego rekina głębinowego.
Henryk Tchórzewski Zakład immunologii Klinicznej ICZMP w Łodzi
Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine<sup>®</sup> jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.
dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
Produkt BioMarine<sup>®</sup>570 jako immunomodulator: mechanizm działania regulacyjnego organizmu.
Prof. zw. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski Zakład immunologii Klinicznej ICZMP w Łodzi Zakład immunologii Klinicznej Centrum Zdrowia Matki Polki
Właściwości zdrowotne oleju z rekina.
Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia…
Badania właściwości klinicznych oleju z wątroby tasmańskiego rekina głębinowego.
Henryk Tchórzewski Zakład immunologii Klinicznej ICZMP w Łodzi
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
Idalia CYBULSKA Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii, Warszawa Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz oraz Instytut Pielęgniars…
Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 w organizmie człowieka.
Tomasz Wcisło, Waldemar Rogowski II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioCardine<sup>®</sup>Omega-3 jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.
dr Wioletta Łukiewicz-Sobczak, dr n.med. Andrzej Horoch Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
Ocena poprawności kwalifikacji produktu Tran OLAVA<sup>®</sup> do grupy dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.
Dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, prof. nadzw., Dr. hab. n. med. Iwona Bojar, prof. nadzw. Dyrektor Instytut Medycyny Wsi
Korzyści jakie może przynieść w dermatologii i kosmetologii lipidowa substancja budulcowa skóry – skwalen.
dr. A. Markowski uznany dermatolog na podstawie swojego 10-letniego doświadczenia z zastosowaniem preparatu La®Squalana dokonał podsumowania korzyści jak…

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Substraty syntezy kwasu nerwowego jako niezbędne składniki w profilowanej suplementacji lipidów w celu skuteczniejszej regeneracji ośrodkowego układu nerwowego
Opracowanie przygotowane przez Magdalena Namiecinska, Paweł Piątek, Przemysław Lewkowicz, Umed Łódź, Zakład Immunogenetyki Int. J. Mol. Sci. 2024, 25,…
Wpływ wybranych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ich metabolitów na hemostazę
Opracowanie naukowe przygotowane przez prof. Jacka Golańskiego Uniwersytet Medyczny w&nbsp;Łodzi, Katedra Nauk Biomedycznych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia…
Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego produktu zawierającego 1-O-alkiloglicerole oraz kwasy eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy(DHA)
Opracowanie naukowe na podstawie prezentacji dr Przemysława Lewkowicza przygotowanej na I Krajową Konferencję Naukową Polskiego Towarzystwa Nauk Żywi…
Jak działają interferony i dlaczego są istotne w walce z SARS CoV-19?
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International weryfikujące wiedzę na&nbsp;temat interferonów.
Aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli.
Opracowanie naukowe przygotowane przez dr Przemysława Lewkowicza i prof. Henryka Tchórzewskiego dla Polskiego Merkuriusza Lekarskiego, 2012, XXXIII, 198, 3…
Wywiad z immunologiem profesorem Henrykiem Tchórzewskim.
Odporność to mechanizm, który chroni przed patogenami natychmiast, bez uprzednich przygotowań. Dzięki niej możliwe jest przetrwanie gatunku – mówi imm…
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj…
Porównanie immunostymulujących właściwości inozyny z BioMarine<sup>®</sup> wykorzystywanym przez organizm do immunoregulacji.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International porównujące immunostymulujące własciwości inozyny z Bi…
Przegląd piśmiennictwa dotyczącego przemian, wykorzystania przez organizm oraz zastosowania farmakologicznego olejów rybich.
Monografia opracowana na potrzeby Instytutu Leków P. Lewkowicz, N. Lewkowicz i H. Tchórzewski*
Tajemnica skuteczności działania organizmu pod wpływem oleju z wątroby rekinów tasmańskich – BioMarine<sup>®</sup>.
Opracowanie naukowe przygotowane przez dr Joannę Zielińską-Tomaszewską, Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Właściwości oleju …
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj…
Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.
Praca naukowa przygotowana pod kierownictwem profesora Henryka Tchórzewskiego będąca podsumowaniem 6 lat badań nad preparatem BioMarine®570, opublikowan…
Efekty działania organizmu po zastosowaniu BioMarine<sup>®</sup>570 u osób zdrowych i chorych.
Opracowanie naukowe dr. n med. Jacka Michalaka, opisujące zaobserwowane w badaniach klinicznych zmiany parametrów immunologicznych pod wpływem stosowania …
Przegląd piśmiennictwa dotyczącego przemian, wykorzystania przez organizm oraz zastosowania farmakologicznego olejów rybich.
Monografia opracowana na potrzeby Instytutu Leków P. Lewkowicz, N. Lewkowicz i H. Tchórzewski*
Tajemnica skuteczności działania organizmu pod wpływem oleju z wątroby rekinów tasmańskich – BioMarine<sup>®</sup>.
Opracowanie naukowe przygotowane przez dr Joannę Zielińską-Tomaszewską, Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Właściwości oleju …
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj…
Substraty syntezy kwasu nerwowego jako niezbędne składniki w profilowanej suplementacji lipidów w celu skuteczniejszej regeneracji ośrodkowego układu nerwowego
Opracowanie przygotowane przez Magdalena Namiecinska, Paweł Piątek, Przemysław Lewkowicz, Umed Łódź, Zakład Immunogenetyki Int. J. Mol. Sci. 2024, 25,…
Wpływ wybranych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ich metabolitów na hemostazę
Opracowanie naukowe przygotowane przez prof. Jacka Golańskiego Uniwersytet Medyczny w&nbsp;Łodzi, Katedra Nauk Biomedycznych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia…
Ochronne działanie organizmu wykorzystującego nnkt EPA i DHA omega-3 w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Zastosowanie kwasów omega-3 w trakcie terapii kwasem acet…
Rekomendacje grupy ekspertów dotyczące spożycia i suplementacji diety kwasami Omega-3.
Grupa wybitnych ekspertów polskiej medycyny opracowała i opublikowała wyniki, prowadzonych przez 20 lat, badań nad kwasami Omega-3 oraz wynikające z nic…
Nnkt EPA i DHA omega-3 w organizmie.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International wyjaśniające dokładne mechanizmy działania organizmu z …
Spektrum prozdrowotnego wykorzystania przez organizm wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International omawiające w sposób skrótowy niezbędność kwasów tłu…
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj…

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…
Siła działania naturalnych substancji budulcowych organizmu człowieka – składników BioMarine®.
Obejrzyj prezentację ukazującą na podstawie 2 badań klinicznych siłę działania naturalnych substancji budulcowych organizmu: alkilogliceroli i skwalen…
Jak skutecznie walczyć z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi?
Obejrzyj prezentację pokazującą jak skuteczne może być odżywianie genetycznie niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu w walce z infekcjami wiru…
Odżywianie – uruchamia geny.
Obejrzyj prezentację pokazującą jak korzystne efekty przynosi odżywianie genetycznie niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu.
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…
Siła działania naturalnych substancji budulcowych organizmu człowieka – składników BioMarine®.
Obejrzyj prezentację ukazującą na podstawie 2 badań klinicznych siłę działania naturalnych substancji budulcowych organizmu: alkilogliceroli i skwalen…
Jak skutecznie walczyć z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi?
Obejrzyj prezentację pokazującą jak skuteczne może być odżywianie genetycznie niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu w walce z infekcjami wiru…
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…
Kwasy tłuszczowe omega-3 i ich rola w profilaktyce oraz leczeniu chorób serca i układu krążenia.
Prezentacja naukowa wyjaśniająca niezbędność suplementacji diety kwasami EPA + DHA omega-3 w celu budowania zdrowego i sprawnego układu sercowo-naczyni…
Wkt EPA i DHA omega-3 w codziennej diecie oraz w profilaktyce chorób serca.
Zobacz prezentację, w której poznasz jak niezwylke ważne są kwasy EPA + DHA omega-3. Mechanizmy ich działania są naturalne i niezbędne do prawidłoweg…
Schemat działania przeciwzapalnego kwasu acetylosalicylowego i kwasów tłuszczowych EPA i DHA grupy omega-3.
Zobacz schemat działania przeciwzapalnego kwasu acetylosalicylowego i kwasów tłuszczowych EPA i DHA grupy omega-3.
Ochronne działanie kwasów omega-3 przy stosowaniu kwasu acetylosalicylowego (aspiryny).
Przełomowe odkrycie. Zobacz pierwszy raz w Polsce animację pokazującą jak silny jest przeciwzapalny mechanizm działania kwasów omega-3. Przekonaj się,…
Efekty przeciwmiażdżycowego działania organizmu wykorzystującego wkt EPA i DHA omega-3.
Obejrzyj prezentację pokazującą efekty ich przciwmiażdżycowego działania, które można uzyskać regularnie suplementując swoją dietę odpowiednią d…
Mechanizmy przeciwzapalnego działania organizmu wykorzystującego kwasy tłuszczowe omega-3 oraz kliniczna skuteczność terapii kwasami EPA + DHA omega-3.
Zapoznaj się z prezentacją wyjaś- niającą mechanizmy przeciwzapalnego działania kwasów tłuszczowych omega-3 i pokazującą kliniczną skuteczność t…
Ocena skuteczności olei rybich w OZW(ostry zespół wieńcowy).
Obejrzyj podsumowanie badania klinicznego przeprowadzonego u pacjentów po zawale serca z zastosowaniem 2 kapsułek preparatu BioCardine®Omega-3 i 2 kapsuł…
Mechanizmy działania organizmu w obecności wkt EPA i DHA omega-3 u pacjentów opornych na działanie aspiryny.
Obejrzyj prezentację pokazującą mechanizmy działania kwasów EPA i DHA omega-3 u pacjentów opornych na działanie aspiryny.
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Kalkulator BioMarine® (płyn)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.
Kalkulator BioMarine®Medical (płyn)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.
Kalkulator BioMarine® (kapsułki)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.
Kalkulator BioCardine®Omega-3 (kapsułki)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.
Kalkulator BioCardine®Omega-3 (płyn)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.
Kalkulator NucleVital®Q10complex (kapsułki)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.