Nasz dorobek badawczy to tysiące godzin pracy naukowej badaczy, pracy laboratoriów, spotkań konsultacji z pacjentami. To tysiące historii ludzi walczących z bardzo poważnymi schorzeniami. Każda ważna i każda wymagająca uwagi.

Efekty naszej pracy naukowo-badawczej:

  • pewność jakości produktów,
  • precyzja dawkowania, które jesteśmy w stanie ustalić indywidulanie dla każdego pacjenta dostosowując je do indywidualnych potrzeb jego organizmu,
  • to w końcu efekty zdrowotne, jakie osiągają pacjenci.
Dlaczego to wszystko robimy?

Dlaczego tak ważna jest dla nas pewność skuteczności formuł naszych produktów żywieniowych opracowywanych przez najlepszych fizjologów, lekarzy i genetyków?

Dla nas jest to oczywiste – to wyraz naszego ogromnego szacunku dla każdego, indywidualnego pacjenta, dla każdej osoby, która właśnie toczy swoją walkę o zdrowie a często i życie. Nie wyobrażamy sobie, aby zaproponować Państwu produkty, inne niż przebadane u ludzi, ponieważ tylko wtedy możecie mieć pewność efektów ich stosowania.

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach

Infekcje

Wpływ stosowania produktu NucleVital<sup>®</sup>Q10complex na proces starzenia u kobiet w wieku 35+.
Podsumowanie badania: W trwającym 3 miesiące badaniu klinicznym wykazano, że codzienne stosowanie 6 kapsułek preparatu NucleVital®Q10COMPLEX opóźnia z…
Zwalczanie infekcji bakteryjnych – regulacja naturalnych (wrodzonych) mechanizmów odporności.
Podsumowanie badania: W badaniu wzięło udział 19 osób z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych, bez chorób ogólnoustrojowych i nie przyjm…
Ocena kliniczna zastosowania oleju rybiego BioMarine<sup>®</sup>570 u pacjentów z aftami nawrotowymi oraz jego wpływu na układ immunologiczny.
Podsumowanie badania: Celem badań była ocena kliniczna zastosowania preparatu immunomodulującego oleju z wątroby rekina tasmańskiego u pacjentów z afta…
Wpływ BioMarine<sup>®</sup>570 na nieswoistą odporność przeciw-infekcyjną u chorych na cukrzycę typu 2.
Podsumowanie badania: Preparat BioMarine®570 zastosowany w tym badaniu udowodnił, że właściwe substancje budulcowe i odżywcze są w stanie wzmocnić or…
Żywienie BioMarine<sup>®</sup>570 w zwalczaniu nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
Podsumowanie badania: W niniejszej pracy oceniono skuteczność związków zawartych w oleju z wątroby rekina w zwalczaniu nawracających infekcji górnych …
Wpływ stosowania BioMarine<sup>®</sup>570 na zjawiska odporności naturalnej u ludzi zdrowych.
Podsumowanie badania: Aby skutecznie bronić się przed chorobami powinniśmy również odpowiednio odżywiać organizm, gdy jesteśmy zdrowi. Stosując odpo…
Modyfikujący wpływ dużych dawek oleju z wątroby rekina na polaryzację limfocytów T i funkcję neutrofili krwi.
Reakcja odpornościowa organizmu po zastosowaniu BioMarine® ma charakter fizjologicznie uporządkowany z siłą adekwatną do zagrożeń (zdrowi ochotnicy)….

Nowotwory

Pierwsza i jedyna w Polsce i w Europie, oficjalna Rekomendacji Żywieniowej Dietetyków Klinicznych w Chorobach Nowotworowych
Jeśli chorujesz z powodu choroby nowotworowej i nie przyjmujesz żywności medycznej BioMarine®Medical, oznacza to, iż nie dotarły do Ciebie informacje m…

Paradontoza

Ocena zmian w obrębie przyzębia oraz parametrów zapalnych w paradontozie w wyniku dołączenia interwencji żywieniowej BioMarine<sup>®</sup>Medical.
Podsumowanie badania: W trwającym 3 miesiące badaniu klinicznym wykazano, że codzienne stosowanie 20 ml produktu…

Reumatoidalne Zapalenie Stawów

Wpływ oleju BioMarine<sup>®</sup>570 na odporność naturalną ludzi cierpiących na przewlekły gościec stawowy (RZS).
Podsumowanie badania: Autorzy podjęli się badania nad wpływem oleju z wątroby rekina tasmańskiego (preparat BioMarine®570) na odporność naturalną lu…

Łuszczyca

Wpływ produktu BioMarine<sup>®</sup>570 na przebieg kliniczny łuszczycy.
Podsumowanie badania: Celem pracy była ocena wpływu preparatu BioMarine®570 na przebieg kliniczny łuszczycy. Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chor…

Alergia

Choroba wieńcowa

Tylko biologiczna forma olejów rybich (BioCardine<sup>®</sup>Omega-3) może zostać przez organizm wykorzystana do poprawy w zakresie funkcjonowania serca i układu krążenia.
Badanie przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Gentofte w Kopenhadze (Dania). Wzięło w nim udział 120 pacjentów ze średnim poziomem trójgl…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup>Omega-3 u pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu.
Podsumowanie badania: Stosując 3,8 g EPA + DHA omega-3 dziennie (BioCardine®Omega-3 – 7 kapsułek) w połączeniu z ekstraktem z czerwonego ryżu przez 12 …
Ocena wpływu naturalnych lipidowów w zapobieganiu ponownym incydentom wieńcowym u chorych po przebytym ostrym zespole wieńcowym (OZW) leczonych metodą pierwotnej angioplastyki.
Podsumowanie badania: Badanie to udowodniło, że nawet podczas stosowania terapii leczniczych u ludzi nie można zapominać o właściwym odżywianiu. Badan…

Schizofrenia

Ocena skuteczności 6-miesięcznej interwencji z użyciem BioCardine<sup>®</sup>Omega-3 jako terapii uzupełniającej leczenie lekami przeciwpsychotycznymi w grupie pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii.
Podsumowanie badania: Badanie kliniczne (RCT) oceniało skuteczność 6-miesięcznej interwencji z użyciem konkretnej kompozycji WKT n-3 (4 kapsułki BioCar…

Stwardnienie rozsiane

Ocena funkcji oligodendrocytów mózgu pod wpływem kompozycji olejów rybich BioMarine<sup>®</sup>Medical.
Podsumowanie badania: W eksperymentach na ludzkim modelu dojrzewania komórek prekursorowych oligodendrocytów (hOPC) in vitro wykazano, że kompozycja ole…

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>570 u dzieci w wieku 1-7 lat z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych, nieżytem nosa oraz z atopowym zapaleniem skóry (AZS).
Podsumowanie badania: Stosowanie 1-2 kapsułek BioMarine®570 dziennie oraz przez okres 5 miesięcy u dzieci w wieku 1-7 lat z nawracającymi infekcjami gór…
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>570 u dzieci o zwiększonej zachorowalności na schorzenia górnych dróg oddechowych oraz z zaburzeniami metabolicznymi i nawrotowym wypadaniem włosów.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®570 dziennie oraz przez okres 4 miesięcy u dzieci o zwiększonej zachorowalności na schorzenia gór…
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>570 u dzieci z obniżoną odpornością.
Podsumowanie badania: Stosowanie BioMarine®570 w dawce 10 mg alkilogliceroli /kg masy ciała dziennie oraz przez okres 4 miesięcy u dzieci w wieku 6-18 lat…
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>570 u dzieci zdrowych i u dzieci chorych na astmę oskrzelową i nawracające zakażenie górnych dróg oddechowych.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 8 miesięcy u dzieci zdrowych w wieku 3-17 lat oraz dzieci chorych na astmą…
Wpływ stosowania interwencji żywieniowej BioMarine<sup>®</sup> na odporność osób ze stwardnieniem rozsianym (SM).
Podsumowanie: Stosowanie BioMarine®570 u osoby z SM przez 1 rok spowodowało brak w tym okresie epizodów grypy, infekcji kataralnych, oraz zakażeń układ…
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>1140 u pacjentów nawracającymi infekcjami górnych dróg oddechowych : zapaleniem nosogardła, krtani i tchawicy, obniżoną odpornością oraz astmą oskrzelową.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy (w tym wstępnej dawki korygującej 15 kaps. przez 7 dni) u pac…
Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>1140 u pacjentów z nawracającymi infekcjami nosogardła i oskrzeli.
Podsumowanie badania: Stosowanie 6 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 7 dni a następnie 4 kapsułek dziennie przez 4 miesiące u pacjentów nawr…
Dołączenie BioMarine<sup>®</sup>1140 do bezskutecznego 4-letniego leczenia u pacjentki z przewlekłą aspergillozą płuc.
Podsumowanie badania: U pacjentki z przewlekłą aspergillozą płuc leczonej bezskutecznie przez ponad 4 lata z użyciem różnego rodzaju antybiotyków zas…
Stosowanie interwencji żywieniowej BioMarine<sup>®</sup>570, BioMarine<sup>®</sup>1140 oraz BioCardine<sup>®</sup>900 u kobiet w okresie rozrodczym.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2-4 kapsułek BioMarine®1140 dziennie oraz przez okres 9 miesięcy u kobiet leczonych na bezpłodność której przyczyną …
Ocena skuteczności interwencji żywieniowej BioMarine<sup>®</sup>1140, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3, NucleVital<sup>®</sup>Q10complex u pacjentów z infekcją wirusową-grypa.
Podsumowanie 2 badań: W dwóch równoległych badaniach lekarskich brało udział po 40 pacjentów z ostrą infekcją wirusową górnych dróg oddechowych (…

Nowotwory

Reumatoidalne Zapalenie Stawów

Łuszczyca

Stosowanie BioMarine<sup>®</sup>570, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3 dziennie oraz La<sup>®</sup>Squalana na skórę przez okres 8 miesięcy u pacjentów chorobami skórnymi: trądzikiem, łuszczycą oraz atopowym zapaleniem skóry (AZS).
Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 oraz 2 kapsułek BioCardine® dziennie oraz preparatu La®Squalana na skórę przez okres 8 miesi…

Alergia

Wpływ stosowania BioMarine<sup>®</sup> u dzieci z alergią.
Podsumowanie: Stosowanie BioMarine®570 u małych dzieci z alergią powodowało zmniejszanie reakcji alergicznych skórnych, już po 14-dniowym podawaniu, ł…

Choroba wieńcowa

Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i samoistnym nadciśnieniem tętniczym.
Podsumowanie badania: Stosowanie 3 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną c…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> dziennie jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów szpitalnych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 2,5 miesiąca jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów szpitalnych …
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i hyperlipidemią mieszaną.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną c…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów z stabilną chorobą wieńcową i z wysokim poziomem trójglicerydów.
Podsumowanie badania: Stosowanie 6 kapsułek BioCardine® dziennie przez okres 4 miesięcy u pacjentów z stabilną chorobą wieńcową i z wysokim poziomem …
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup>Omega-3 u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową leczonych statynami.
Podsumowanie: Stosowanie BioCardine® Omega-3 w ilości 6 kapsułek dziennie przez okres 3 miesięcy u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową leczonych stat…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym oraz hiperlipidemią.
Podsumowanie badania: Stosowanie 3-5 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami górnych dróg oddech…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym.
Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 7 miesięcy u pacjentów z nawracającymi infekcjami dolnych i górnych dró…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów z problemami kardiologicznymi.
Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 8 miesięcy u pacjentów z problemami skórnymi spowodowało znaczne zmniejs…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów a choroba wieńcową i zaburzeniami rytmu serca.
Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych i…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> +  BioMarine<sup>®</sup>1140 dziennie u pacjentki z wysokim poziomem cholesterolu LDL i nietolerancją statyn.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 6 miesięcy u pacjentki ze skłonnością do wypadania włosów i zaburzeni…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> dziennie u pacjentów kardiologicznych.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z obniżoną odpornością spowodowało zmniejszen…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> u pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu > 250 mg/dl i trójglicerydów > 200 mg/dl.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 – 3 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 3 miesięcy u pacjentów z obniżoną odpornością i nawracającymi in…
Stosowanie BioCardine<sup>®</sup> + BioMarine<sup>®</sup>1140 jako dodatku do leczenia standardowego u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
Podsumowanie badania: Stosowanie 2 kapsułek BioCardine® + 2 kapsułek BioMarine®1140 dziennie przez okres 6 miesięcy jako dodatku do leczenia standardowe…

Schizofrenia

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Efektywność żywienia organizmu składnikami pochodzenia morskiego dostarczanymi w postaci produktów BioMarine<sup>®</sup>, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3, NucleVital<sup>®</sup>Q10complex.
Prezentujemy podsumowanie 2 badań eksperckich, w których uczestniczyło ponad 50 farmaceutów z terenu całego kraju. Celem badań było potwierdzenie i do…
Efektywność żywienia organizmu składnikami pochodzenia morskiego dostarczanymi w postaci produktów BioMarine<sup>®</sup>, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3, NucleVital<sup>®</sup>Q10complex.
Prezentujemy podsumowanie 2 badań eksperckich, w których uczestniczyło ponad 50 farmaceutów z terenu całego kraju. Celem badań było potwierdzenie i do…
Efektywność żywienia organizmu składnikami pochodzenia morskiego dostarczanymi w postaci produktów BioMarine<sup>®</sup>, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3, NucleVital<sup>®</sup>Q10complex.
Prezentujemy podsumowanie 2 badań eksperckich, w których uczestniczyło ponad 50 farmaceutów z terenu całego kraju. Celem badań było potwierdzenie i do…
Efektywność żywienia organizmu składnikami pochodzenia morskiego dostarczanymi w postaci produktów BioMarine<sup>®</sup>, BioCardine<sup>®</sup>Omega-3, NucleVital<sup>®</sup>Q10complex.
Prezentujemy podsumowanie 2 badań eksperckich, w których uczestniczyło ponad 50 farmaceutów z terenu całego kraju. Celem badań było potwierdzenie i do…
Ocena wpływu olejku La<sup>®</sup>Squalana na kondycję i poprawę stanu skóry.
W badaniu uczestniczyło 30 kobiet. Celem badania była ocena wpływu olejku La®Squalana na kondycję i poprawę stanu skóry naszych ekspertek. Uczestniczk…

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine<sup>®</sup>Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.
Mgr inż. Paula Wróblewska-Łuczka, Prof. nadzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk Dyrektor Instytut Medycyny Wsi
Charakterystyka biologicznego działania oleju z wątroby rekina.
Prof.zw.dr hab.n.med. Światosław Ziemlański Kierownik Zakładu Fizjologii I Biochemii żywienia Instytut żywności i żywienia w Warszawie
Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.
Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Ślu…
Olej z wątroby rekina jako terapia wspomagająca w atopowym zapaleniu skóry.
Roman Nowicki, Wioletta Barańska-Rybak Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, kierownik: prof. dr hab. med. J. Roszk…
Naturalny produkt wykorzystywany przez organizm do immunoregulacji.
Mgr analityki medycznej Przemysław Lewkowicz Konsultował: Prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski
Właściwości zdrowotne oleju z rekina.
Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia…
Badania właściwości klinicznych oleju z wątroby tasmańskiego rekina głębinowego.
Henryk Tchórzewski Zakład immunologii Klinicznej ICZMP w Łodzi
Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine<sup>®</sup> jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.
dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
Produkt BioMarine<sup>®</sup>570 jako immunomodulator: mechanizm działania regulacyjnego organizmu.
Prof. zw. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski Zakład immunologii Klinicznej ICZMP w Łodzi Zakład immunologii Klinicznej Centrum Zdrowia Matki Polki
Właściwości zdrowotne oleju z rekina.
Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia…
Badania właściwości klinicznych oleju z wątroby tasmańskiego rekina głębinowego.
Henryk Tchórzewski Zakład immunologii Klinicznej ICZMP w Łodzi
Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
Idalia CYBULSKA Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii, Warszawa Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz oraz Instytut Pielęgniars…
Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3 w organizmie człowieka.
Tomasz Wcisło, Waldemar Rogowski II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Opinia odnośnie kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioCardine<sup>®</sup>Omega-3 jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.
dr Wioletta Łukiewicz-Sobczak, dr n.med. Andrzej Horoch Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
Ocena poprawności kwalifikacji produktu Tran OLAVA<sup>®</sup> do grupy dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego.
Dr hab. n. o zdr. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, prof. nadzw., Dr. hab. n. med. Iwona Bojar, prof. nadzw. Dyrektor Instytut Medycyny Wsi
Korzyści jakie może przynieść w dermatologii i kosmetologii lipidowa substancja budulcowa skóry – skwalen.
dr. A. Markowski uznany dermatolog na podstawie swojego 10-letniego doświadczenia z zastosowaniem preparatu La®Squalana dokonał podsumowania korzyści jak…

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Wpływ wybranych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ich metabolitów na hemostazę
Opracowanie naukowe przygotowane przez prof. Jacka Golańskiego Uniwersytet Medyczny w&nbsp;Łodzi, Katedra Nauk Biomedycznych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia…
Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego produktu zawierającego 1-O-alkiloglicerole oraz kwasy eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy(DHA)
Opracowanie naukowe na podstawie prezentacji dr Przemysława Lewkowicza przygotowanej na I Krajową Konferencję Naukową Polskiego Towarzystwa Nauk Żywi…
Jak działają interferony i dlaczego są istotne w walce z SARS CoV-19?
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i&nbsp;Rozwoju firmy Marinex International weryfikujące wiedzę na&nbsp;temat interferonów….
Aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli.
Opracowanie naukowe przygotowane przez dr Przemysława Lewkowicza i prof. Henryka Tchórzewskiego dla Polskiego Merkuriusza Lekarskiego, 2012, XXXIII, 198, 3…
Wywiad z immunologiem profesorem Henrykiem Tchórzewskim.
Odporność to mechanizm, który chroni przed patogenami natychmiast, bez uprzednich przygotowań. Dzięki niej możliwe jest przetrwanie gatunku – mówi imm…
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj…
Porównanie immunostymulujących właściwości inozyny z BioMarine<sup>®</sup> wykorzystywanym przez organizm do immunoregulacji.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International porównujące immunostymulujące własciwości inozyny z Bi…
Przegląd piśmiennictwa dotyczącego przemian, wykorzystania przez organizm oraz zastosowania farmakologicznego olejów rybich.
Monografia opracowana na potrzeby Instytutu Leków P. Lewkowicz, N. Lewkowicz i H. Tchórzewski*
Tajemnica skuteczności działania organizmu pod wpływem oleju z wątroby rekinów tasmańskich – BioMarine<sup>®</sup>.
Opracowanie naukowe przygotowane przez dr Joannę Zielińską-Tomaszewską, Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Właściwości oleju …
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj…
Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.
Praca naukowa przygotowana pod kierownictwem profesora Henryka Tchórzewskiego będąca podsumowaniem 6 lat badań nad preparatem BioMarine®570, opublikowan…
Efekty działania organizmu po zastosowaniu BioMarine<sup>®</sup>570 u osób zdrowych i chorych.
Opracowanie naukowe dr. n med. Jacka Michalaka, opisujące zaobserwowane w badaniach klinicznych zmiany parametrów immunologicznych pod wpływem stosowania …
Przegląd piśmiennictwa dotyczącego przemian, wykorzystania przez organizm oraz zastosowania farmakologicznego olejów rybich.
Monografia opracowana na potrzeby Instytutu Leków P. Lewkowicz, N. Lewkowicz i H. Tchórzewski*
Tajemnica skuteczności działania organizmu pod wpływem oleju z wątroby rekinów tasmańskich – BioMarine<sup>®</sup>.
Opracowanie naukowe przygotowane przez dr Joannę Zielińską-Tomaszewską, Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Właściwości oleju …
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj…
Wpływ wybranych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ich metabolitów na hemostazę
Opracowanie naukowe przygotowane przez prof. Jacka Golańskiego Uniwersytet Medyczny w&nbsp;Łodzi, Katedra Nauk Biomedycznych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia…
Ochronne działanie organizmu wykorzystującego nnkt EPA i DHA omega-3 w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Zastosowanie kwasów omega-3 w trakcie terapii kwasem acet…
Rekomendacje grupy ekspertów dotyczące spożycia i suplementacji diety kwasami Omega-3.
Grupa wybitnych ekspertów polskiej medycyny opracowała i opublikowała wyniki, prowadzonych przez 20 lat, badań nad kwasami Omega-3 oraz wynikające z nic…
Nnkt EPA i DHA omega-3 w organizmie.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International wyjaśniające dokładne mechanizmy działania organizmu z …
Spektrum prozdrowotnego wykorzystania przez organizm wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International omawiające w sposób skrótowy niezbędność kwasów tłu…
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj…

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…
Siła działania naturalnych substancji budulcowych organizmu człowieka – składników BioMarine®.
Obejrzyj prezentację ukazującą na podstawie 2 badań klinicznych siłę działania naturalnych substancji budulcowych organizmu: alkilogliceroli i skwalen…
Jak skutecznie walczyć z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi?
Obejrzyj prezentację pokazującą jak skuteczne może być odżywianie genetycznie niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu w walce z infekcjami wiru…
Odżywianie – uruchamia geny.
Obejrzyj prezentację pokazującą jak korzystne efekty przynosi odżywianie genetycznie niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu.
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…
Siła działania naturalnych substancji budulcowych organizmu człowieka – składników BioMarine®.
Obejrzyj prezentację ukazującą na podstawie 2 badań klinicznych siłę działania naturalnych substancji budulcowych organizmu: alkilogliceroli i skwalen…
Jak skutecznie walczyć z infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi?
Obejrzyj prezentację pokazującą jak skuteczne może być odżywianie genetycznie niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu w walce z infekcjami wiru…
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…
Kwasy tłuszczowe omega-3 i ich rola w profilaktyce oraz leczeniu chorób serca i układu krążenia.
Prezentacja naukowa wyjaśniająca niezbędność suplementacji diety kwasami EPA + DHA omega-3 w celu budowania zdrowego i sprawnego układu sercowo-naczyni…
Wkt EPA i DHA omega-3 w codziennej diecie oraz w profilaktyce chorób serca.
Zobacz prezentację, w której poznasz jak niezwylke ważne są kwasy EPA + DHA omega-3. Mechanizmy ich działania są naturalne i niezbędne do prawidłoweg…
Schemat działania przeciwzapalnego kwasu acetylosalicylowego i kwasów tłuszczowych EPA i DHA grupy omega-3.
Zobacz schemat działania przeciwzapalnego kwasu acetylosalicylowego i kwasów tłuszczowych EPA i DHA grupy omega-3.
Ochronne działanie kwasów omega-3 przy stosowaniu kwasu acetylosalicylowego (aspiryny).
Przełomowe odkrycie. Zobacz pierwszy raz w Polsce animację pokazującą jak silny jest przeciwzapalny mechanizm działania kwasów omega-3. Przekonaj się,…
Efekty przeciwmiażdżycowego działania organizmu wykorzystującego wkt EPA i DHA omega-3.
Obejrzyj prezentację pokazującą efekty ich przciwmiażdżycowego działania, które można uzyskać regularnie suplementując swoją dietę odpowiednią d…
Mechanizmy przeciwzapalnego działania organizmu wykorzystującego kwasy tłuszczowe omega-3 oraz kliniczna skuteczność terapii kwasami EPA + DHA omega-3.
Zapoznaj się z prezentacją wyjaś- niającą mechanizmy przeciwzapalnego działania kwasów tłuszczowych omega-3 i pokazującą kliniczną skuteczność t…
Ocena skuteczności olei rybich w OZW(ostry zespół wieńcowy).
Obejrzyj podsumowanie badania klinicznego przeprowadzonego u pacjentów po zawale serca z zastosowaniem 2 kapsułek preparatu BioCardine®Omega-3 i 2 kapsuł…
Mechanizmy działania organizmu w obecności wkt EPA i DHA omega-3 u pacjentów opornych na działanie aspiryny.
Obejrzyj prezentację pokazującą mechanizmy działania kwasów EPA i DHA omega-3 u pacjentów opornych na działanie aspiryny.
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…
Zagrożenia wynikające z infekcji grypowych i w jaki sposób się przed nimi bronić.
Sprawdź, kiedy występuje najwyższe zachorowanie na grypę w Polsce. Zobacz ile osób zachorowało w twoim województwie. Dowiedz się, jak groźną chorob…

Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Kalkulator BioMarine® (płyn)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.
Kalkulator BioMarine®Medical (płyn)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.
Kalkulator BioMarine® (kapsułki)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.
Kalkulator BioCardine®Omega-3 (kapsułki)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.
Kalkulator BioCardine®Omega-3 (płyn)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.
Kalkulator NucleVital®Q10complex (kapsułki)
Tutaj dowiesz się o dawkowaniu preparatu.