Żywność medyczna dostarczająca wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WKT) omega-3, leucyny i probiotyków skuteczna w leczeniu sarkopenii

W nowym randomizowanym badaniu klinicznym żywności medycznej opartej o WKT omega-3, leucynę i probiotyk Lactobacillus paracasei PS23 stwierdzono, że może ona być rozważana jako leczenie sarkopenii u osób starszych.

Szacuje się, że sarkopenia – związany z wiekiem stan charakteryzujący się zmniejszoną masą i siłą mięśniową przy zwiększonej masie tłuszczu – dotyczy 5–20% osób w wieku 60–70 lat i aż połowy osób w wieku 80 lat i więcej.

Zalecane obecnie wsparcie żywieniowe obejmuje spożywanie odpowiednich ilości białka i aminokwasów oraz suplementację witaminy D. Wykazano jednak, że nie tylko te czynniki należy uwzględnić w diecie.

Ocenie poddano skuteczność 2-miesięcznej interwencji żywieniowej, polegającej na podawaniu Pacjentom żywności medycznej dostarczającej WKT omega-3 (500 mg), leucyny (2,5 g) i probiotyku Lactobacillus paracasei PS23 (LPPS23). Analizowano następujące parametry:

  • beztłuszczową masę mięśniową (ALM),
  • wydajność mięśni,
  • poziom stanu zapalnego,
  • profil aminokwasowy u pacjentów z sarkopenią.
Żywność medyczna dostarczająca wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (WKT) omega-3, leucyny i probiotyków skuteczna w leczeniu sarkopenii

W badaniu kontrolowanym placebo uczestniczyło 60 osób. Stwierdzono, że ALM wzrosła znacząco w grupie interwencyjnej (p < 0,05), przy braku dostrzegalnych zmian w grupie placebo. Podobnie, istotne różnice zaobserwowano również dla skali Tinetti oceniającego sprawność ogólną chorych (+2,39 punktów, p < 0,05) oraz dla siły uścisku dłoni (p < 0,05).

Tkanka tłuszczowa wisceralna istotnie zmniejszyła się w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą placebo w 60 dniu badania -0,69 g (95% CI: -1,09, 0,29) vs. 0,27 g (95% CI: -0,11, 0,65).

Zaobserwowano także statystycznie istotny wzrost poziomu waliny, leucyny, izoleucyny i całkowitego profilu aminokwasów w grupie interwencyjnej w porównaniu z grupą placebo w 60 dniu (p = 0,001).

Na podstawie powyższych wyników badacze stwierdzili, że podawanie wskazanej żywności specjalnego przeznaczenia medycznego wydaje się być ważną strategią przeciwdziałania progresji sarkopenii.

Metodyka

Łącznie 60 uczestników (w wieku 79,7 ± 4,8 lat) zostało zapisanych i losowo przydzielonych do grupy interwencyjnej (n = 22) lub grupy placebo (n = 28).

Dla pacjentów w obu grupach przygotowano spersonalizowany harmonogram żywieniowy, który zapewniał dostarczenie 1,5 g białka na kilogram masy ciała dziennie. Spożycie kalorii było oceniane przez dietetyka. Około 55% kalorii w diecie uczestników badania dostarczały węglowodany, a 30% lipidy.

Podczas rozmów kontrolnych prowadzonych przez dietetyków oraz w trakcie osobistych konsultacji dietetycznych, które odbywały się raz w miesiącu, wszyscy uczestnicy byli pytani: „Jak dobrze realizowałeś swój plan żywieniowy?”.

To same pytanie zadawano w odniesieniu do przestrzegania zaleceń dotyczących aktywności fizycznej. Samoocena przestrzegania zaleceń pomogła zidentyfikować bariery uczestników dla zmian i wyznaczyć osobiste cele w zakresie diety i aktywności fizycznej, które miały być osiągnięte do następnej rozmowy kontrolnej.

Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania raz dziennie formuły eksperymentalnej: WKT omega-3 (500 mg, 64,71% EPA, 29,41% DHA i pozostałe 5,88% omega-3 ogólnie), leucyna (2,5 g), probiotyk LPPS23 ("30 Billion", liofilizowany) lub formuły kontrolnej: izokaloryczne placebo o tym samym smaku.

Komentarz

Choć wyniki są obiecujące, należy zauważyć, że WKT dostarczane w badaniu to najprawdopodobniej wyizolowane tłuszcze, a nie naturalna kompozycja tłuszczów budulcowych.

Można domniemywać, że zastosowanie kompozycji BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids skutkowałoby uruchomieniem przez Organizm jeszcze poważniejszych efektów.

Badanie to pokazuje, że podanie m.in. tłuszczów (WKT omega-3) prowadzi do poprawy profilu białkowego. Zatem procesy tłuszczozależne są nadrzędne.

Opracowano na podstawie:

Rondanelli, M.; Gasparri, C.; Barrile, G.C.; Battaglia, S.; Cavioni, A.; Giusti, R.; Mansueto, F.; Moroni, A.; Nannipieri, F.; Patelli, Z.; Razza, C.; Tartara, A.; Perna, S., Effectiveness of a Novel Food Composed of Leucine, Omega-3 Fatty Acids and Probiotic Lactobacillus paracasei PS23 for the Treatment of Sarcopenia in Elderly Subjects: A 2-Month Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial.

Dodaj komentarz