Streszczenie pracy pt.: „Selective Consumption of Fish Oil at End of the Day Increases the Physiological Fatty Acid Compositions of Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid in Mice” autorstwa Matsuzaka H, Matsuyama H, Tanaka W, Tajiri H, Sakakibara H.

Streszczenie pracy:

Diety z wysokim dziennym spożyciem tłuszczu często wiązane są z większym ryzykiem przybierania na wadze. Jednak wpływ rodzaju tłuszczu i pory jego spożycia na rozwijanie nadwagi pozostawał niejasny. Często uważano, że każdy tłuszcz w takim samym stopniu przekłada się na masę ciała.

W omawianej pracy zbadano wpływ następujących diet:

  • opartej o olej sojowy (SOY),
  • opartej o smalec (LARD),
  • i opartej o olej rybi (FISH)

na parametry metaboliczne myszy. Każda z diet w 30% składała się z tłuszczu.

Samce myszy podzielono na 3 podgrupy. Pierwsza miała do wyboru wyłącznie dietę sojową (w-SOY), druga sojową vs. smalec (SOY-vs-LARD), a trzecia sojową vs. rybną (SOY-vs-FISH). Interwencja żywieniowa trwała 8 tygodni. Całkowite spożycie energii było podobne we wszystkich 3 grupach (rysunek poniżej).

Preferencje myszy wyglądały następująco: myszy preferowały dietę LARD od SOY i SOF od FISH (rysunek poniżej).

Zaobserwowano, że choć ilość spożytej diety FISH nie były duże, myszy sięgały po nią pod koniec aktywnej fazy dnia (końcówka okresów zaznaczonych na czarno na poniższym wykresie).

Masa ciała w grupie SOY-vs-LARD była znacząco wyższa niż w grupach w-SOY i SOY-vs-FISH. Dodatkowo minimalne, ale selektywne spożycie diety bogatej w kwasy tłuszczowe omega-3 (FISH) pod koniec okresu aktywnego zwiększało fizjologiczną zawartość kwasów tłuszczowych EPA i  DHA omega-3 w grupie SOY-vs-FISH. Myszy w tej grupie były znacząco lżejsze, mimo że kluczowe organy (wątroba, nerki, śledziona) miały porównywalną masę we wszystkich grupach. Stanowi to potwierdzenie, jak ważne są tłuszcze budulcowe dla zapewnienia prawidłowej budowy i działania nadrzędnych organów (tabela poniżej).

Parametry metaboliczne w grupie SOY-vs-FISH również były znacząco niższe niż w grupie SOY-vs-LARD.

Wnioski: selektywne spożywanie niewielkich ilości oleju rybiego, dostarczającego fizjologicznie i genetycznie niezbędnych tłuszczów budulcowych pod koniec dnia może zapobiegać nadwadze w porównaniu ze spożywaniem innych rodzajów tłuszczów.

Taka dieta chroni bezpośrednio przed rozwojem otyłości, a pośrednio przed rozwojem chorób związanych z zaburzeniami metabolicznymi.

Dodaj komentarz