Nowe badanie przeprowadzone przez Cornell University wykazało, że suplementacja choliny w okresie ciąży znacząco zwiększa poziom DHA - bardziej niż samo uzupełnianie DHA.

Wyniki randomizowanego, kontrolowanego placebo badania wykazały, że przyjmowanie przez matkę choliny wraz z suplementami diety dostarczającymi wielonienasyconego kwasu tłuszczowego (WKT) DHA omega-3 w drugim i trzecim trymestrze ciąży prowadziło do uzyskania znacznie wyższego poziomu DHA w porównaniu z suplementacją wyłącznie DHA.

Autorzy wyjaśniają, że jest to związane z większą aktywnością szlaku PEMT (przekształcającego fosfatydyloetanoloaminę w fosfatydylocholinę na drodze metylacji), w którym organizm wytwarza cząsteczki fosfatydylocholiny wzbogacone w DHA. Są one następnie transportowane z wątroby do różnych tkanek, a u kobiet w ciąży również do łożyska.

Naukowcy stwierdzają również, że mimo podobnego spożycia DHA w obu grupach, wzrost jego poziomu w grupie badanej był o 75% wyższy niż w grupie kontrolnej. Sugerują także, że dotychczasowe badania nad rolą suplementacji DHA w okresie ciąży nie dawały w pełni zadowalających efektów ze względu na brak równoległego uzupełniania donorów grupy metylowej, np. choliny.

Badanie podkreśla znaczenie zwiększenia spożycia choliny. Według danych z National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) aż 90% dzieci, dorosłych i kobiet w ciąży nie otrzymuje jej wystarczających ilości. Odpowiednie spożycie (AI) dla dorosłych wynosi 425 mg/dzień dla kobiet i 550 mg/dzień dla mężczyzn. U kobiet w ciąży i karmiących piersią taka suplementacja zyskuje szczególne znaczenie. Cholina jest bowiem czynnikiem niezbędnym do zapewnienia prawidłowego neurorozwoju. Dlatego w tych szczególnych okresach zapotrzebowanie na cholinę rośnie i wynosi 450 mg dla ciężarnych i 550 mg dla kobiet w okresie laktacji.

Wcześniejsze badania zespołu, w których ciężarnym podawano samą cholinę, wykazały lepszą sprawność przetwarzania poznawczego u dzieci w okresie niemowlęcym oraz późniejszą poprawę koncentracji i trwałości uwagi u tych samych dzieci w wieku nawet siedmiu lat. W połączeniu z kolejnym odkrytym procesem, do którego jest włączana ­– zwiększania przyswajalności DHA – czyni to cholinę składnikiem o kluczowym znaczeniu dla rozwoju mózgu.

Badanie prowadzono w grupie 30 ciężarnych kobiet w drugim trymestrze ciąży. Wszystkim kobietom podawano DHA w dawce 200 mg/dobę, a także losowo przydzielono je do otrzymywania suplementu z choliną w dawce 25 mg/dobę (grupa kontrolna) lub 550 mg/dobę (grupa badana) aż do porodu.

Wyniki wykazały, że w grupie otrzymującej 550 mg choliny obserwowano tendencję do wyższego poziomu PC-DHA w czerwonych krwinkach w porównaniu z drugą grupą, a także statystycznie wyższe poziomy PC-DHA w osoczu, całkowitego DHA w osoczu oraz całkowitego DHA w czerwonych krwinkach, które utrzymywały się do czasu porodu u kobiet otrzymujących schemat 550 mg choliny/d + 200 mg DHA/d.

Powyższe wyniki wskazują na istotną interakcję pomiędzy choliną i DHA w czasie ciąży, co stanowi przesłankę do wdrożenia zaleceń takiej interwencji żywieniowej.

Najbogatszym źródłem choliny w diecie są ryby i owoce morze. Dla przykładu, w 85 g łososia znajduje się 180 mg choliny. W takiej samej porcji kawioru choliny jest 285 mg. Pamiętać jednak należy, że aby organizm mógł uruchomić najpełniejsze spektrum tłuszczozależnych procesów obronnych i regeneracyjnych, konieczne jest dostarczanie kompleksowej kompozycji genetycznie i fizjologicznie niezbędnych tłuszczów.

Artykuł przygotowano w oparciu o:

  1. Klatt KC, McDougall MQ, Malysheva OV. i in. Prenatal choline supplementation improves biomarkers of maternal docosahexaenoic acid status among pregnant participants consuming supplemental DHA: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2022 doi: 10.1093/ajcn/nqac147. Epub ahead of print. PMID: 35575618.
  2. https://www.nutraingredients-usa.com/Article/2022/05/19/study-unlocks-choline-s-unique-role-in-boosting-dha-levels-during-pregnancy?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=19-May-2022&cid=DM1005426&bid=1940906098 [dostęp z 20.05.2022]

Dodaj komentarz