Wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 (WKT) EPA i DHA omega-3 są przez organizm wykorzystywane do niwelowania stanu zapalnego, towarzyszącego otyłości.

Do regulacji tych mechanizmów dochodzi już na poziomie genomu.

Takie wnioski wynikają z badania, w którym kobietom z otyłością (BMI w zakresie 30–45 kg/m2) suplementowano WKT omega-3 w dawce 1,8 g przez 3 miesiące.

Ich obserwację prowadzono równolegle z obserwacją grupy kontrolnej, u której nie stosowano żadnej dodatkowej interwencji.

W punkcie 0 (przed rozpoczęciem badania) oraz po 3 miesiącach oznaczano stężenia WKT omega-3 w organizmie, osoczowe stężenie lipoksyn, rezolwin i protektyny oraz poziom markerów stanu zapalnego.

Przy użyciu mikromacierzy analizowano także transkryptom krwi pełnej, czyli zestaw cząsteczek mRNA obecnych w danym miejscu w danym momencie.

Po 3 miesiącach suplementacji w grupie badanej zaobserwowano:

  • wyższe stężenia EPA i DHA w osoczu;
  • niższy poziom markerów stanu zapalnego: SELE (selektyna E), MCP-1 (białko chemotaktyczne monocytów), sVCAM-1 (białko adhezyjne komórek naczyniowych), sPECAM-1 (białko adhezyjne płytek krwi i komórek śródbłonka) i hsCRP;
  • niższe stężenie trójglicerydów na czczo i insuliny;
  • zwiększone stężenie pochodnych DHA, niwelujących stan zapalny, a także poziomu receptora rezolwinowego.

Dane z mikromacierzy wykazały również wpływ WKT omega-3 na geny docelowe:

  • PPAR-α (gen związany z metabolizmem lipidów).
  • NRF2 (gen odpowiedzialny za uruchomienie prawidłowych mechanizmów antyoksydacyjnych; uważany jest za kluczowy czynnik chroniący organizm przed rozwojem komórek nowotworowych).
  • NF-κB (odgrywa kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej na infekcje. Zaburzenia w regulacji NF-κB są powiązane z nowotworami, zapaleniami oraz chorobami autoimmunologicznymi, wstrząsem septycznym, zakażeniami wirusowymi, oraz niewłaściwym rozwojem układu odpornościowego. NF-κB bierze także udział w procesach związanych z plastycznością synaptyczną oraz pamięcią).

PODSUMOWANIE:

Już suplementacja niewielkich dawek EPA i DHA omega-3 (1,8 g dziennie) jest skuteczną metodą łagodzenia umiarkowanie nasilonych stanów zapalnych związanych z otyłością.

Źródło:

Polus A, Zapala B, Razny U, Gielicz A, Kiec-Wilk B, Malczewska-Malec M, Sanak M, Childs CE, Calder PC, Dembinska-Kiec A. Omega-3 fatty acid supplementation influences the whole blood transcriptome in women with obesity, associated with pro-resolving lipid mediator production. Biochim Biophys Acta. 2016 Nov;1861(11):1746-1755. doi: 10.1016/j.bbalip.2016.08.005. Epub 2016 Aug 12. PMID: 27531277.

Dodaj komentarz