W chemii organicznej w znaczeniu ogólnym, lipid eterowy oznacza mostek eterowy pomiędzy grupą alkilową (lipidem) i nieokreśloną grupą alkilową lub arylową, niekoniecznie glicerolem. W sensie biochemicznym, lipid eterowy zazwyczaj oznacza glicerofosfolipidy różnego rodzaju, zwane również fosfolipidami, w których pozycja sn-1 szkieletu glicerolu ma lipid przyłączony wiązaniem eterowym.

Dodaj komentarz