Opracowanie przygotowane przez Magdalena Namiecinska, Paweł Piątek, Przemysław Lewkowicz, Umed Łódź, Zakład Immunogenetyki Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 3792. https://doi.org/10.3390/ijms25073792.

Dodaj komentarz