Dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska
Kierownik Działu Nauki, Badań i Rozwoju Marinex International

Znalezienie takiej będzie raczej trudne. Ale czym właściwie jest odporność? Oczywiście omawiamy odporność immunologiczną. Jest to najważniejsza zdolność jaką posiada organizm do ochrony swojego zdrowia i życia, czyli między innymi do zwalczania zagrożeń ze strony bakterii, wirusów, grzybów, pasożytów, substancji toksycznych i nowotworów. Z niedoborami odporności, czyli niefizjologiczną budową i działaniem systemu odpornościowego związane jest powstawanie i rozwój m.in.: nawracających infekcji bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych,

reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy, nowotworów, alergii, zapalenia jelita cienkiego i grubego, stwardnienia rozsianego oraz wielu innych chorób.

ODPORNOŚĆ JEST WYTWARZANA PRZEZ SYSTEM ODPORNOŚCIOWY

Szczepienia przeciw takim chorobom jak dur brzuszny, gruźlica, ospa, coroczna grypa czy ostatnio odkryte do walki z nowotworami ciała monoklonalne, określane są jako największe osiągnięcia medycyny.

Jednak to nie szczepionki czy ciała monoklonalne zwalczają patogeny, lecz „uwrażliwiony” system odpornościowy.

Jeżeli sztucznie pobudzany układ odpornościowy potrafi nas skutecznie chronić, to łatwo sobie wyobrazić, czego jest w stanie dokonać, gdy wreszcie otrzyma swoje substancje budulcowe, dzięki którym będzie mógł działać fizjologicznie, czyli w pełni swoich sił.

Efekty tego wykazało szereg badań przeprowadzonych przez Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

U osób chorujących z powodu infekcji,

chorób skóry czy reumatoidalnego zapalenia stawów, efekty leczenia były zdecydowanie lepsze, a skutki uboczne działania leków były znikome. Jednak przełomowym w skali świata okazało się badanie ludzi zdrowych, którzy przez 30 dni otrzymywali duże ilości substancji budulcowych układu odpornościowego i krwiotwórczego.

Ich odporność immunologiczna osiągnęła najwyższy naukowo odnotowany poziom siły obronnej przeciw patogenom bakteryjnym, wirusowym i nowotworom. Badania te dowiodły, że system odpornościowy jest w stanie skutecznie walczyć zarówno z patogenami jak i stanami zapalnymi.

CO DECYDUJE O SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Fizjologiczna budowa, która jest możliwa do osiągnięcia wyłącznie w wyniku dostarczania substancji, które tworzą jego struktury – substancji budulcowych.

Podstawowe substancje budulcowe, które otrzymujemy po raz pierwszy z mlekiem matki. budują struktury każdej komórki układu

odpornościowego i krwiotwórczego, z wątrobą i szpikiem kostnym na czele. Ten ostatni jest szczególnie ważny, bo zawiera komórki macierzyste, z których powstaje 100% komórek odpornościowych, czerwonych krwinek i płytek krwi.

Źródłami żywieniowymi tych substancji są wyłącznie oleje rybie.

Gruntownie przebadanych jest kilka i posiadają status dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego, w skrócie – żywność medyczna.

Dzisiejsza wiedza o fizjologii organizmu, oparta na wynikach badań u ludzi, dowodzi jednoznacznie, że podstawą każdego skutecznego i bezpiecznego leczenia musi być prawidłowe odżywianie. Oleje rybie są niezastąpioną częścią tego odżywiania.

W obliczu tej wiedzy nie wolno nam już więcej zapominać, że gdy tylko organizm otrzyma możliwość działania fizjologicznego eliminuje przyczynę choroby i nie ma w tym sobie równych.

Dlatego domagajmy się od lekarza i farmaceuty dołączenia do leków żywności medycznej.

Systematyczne dostarczanie do organizmu jego fizjologicznych substancji budulcowych - alkilogliceroli, skwalenu, nnkt EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3, umożliwia mu prawidłową budowę własnych struktur i fizjologiczne działanie. W efekcie organizm zaczyna skutecznie chronić swoje życie i zdrowie.

bibliografia: 1. Modyfikujący wpływ dużych dawek preparatu oleju z wątroby rekina na polaryzację limfocytów T i funkcję neutrofili krwi. Przemysław Lewkowicz, Małgorzata Banasik, Ewa Głowacka, Natalia Lewkowicz, Henryk Tchórzewski. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 108, 68. 2. Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego1 - O-alkilogliceroli – głównej komponenty oleju z wątroby rekina. Przemysław Lewkowicz, Henryk Tchórzewski. Pol. Merk. Lek., 2012, XXXIII, 198, 353.

Lewkowicz P., Banasik M., Głowacka E., Lewkowicz N., Tchórzewski H.: „Modyfikujący wpływ dużych dawek preparatu oleju z wąt roby rekina na polar yzację l imfoc ytów T i funkcję neutrofilii krwi”; Pol. Merk. Lek., 2005 XVII, 108, 686-692. Zakład Immunologii Klinicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, kierownik: prof. dr hab. med. H. Tchórzewski.

Badanie prowadzono w II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi, kierownik: dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr Tomasz Wcisło, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz

Dodaj komentarz