Od wielu lat wiadomo, że kwasy tłuszczowe EPA + DHA omega-3 są niezastąpionymi składnikami żywieniowymi stosowanymi powszechnie w profilaktyce chorób serca i układu krążenia. Jednym z ich najlepiej poznanych i udowodnionych działań jest obniżanie stężenia trójglicerydów (TG) we krwi.

Wyniki najnowszego badania naukowców z Uniwersytetu w Pensylwani pokazują w jaki sposób skuteczność działania EPA+ DHA omega-3 w tym zakresie jest uzależniona od ich odpowiedniej dawki.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie pacjentów z umiarkowanie wysokim stężeniem trójglicerydów (>200mg/dl). Pacjenci ci zostali podzieleni na 3 grupy w zależności od przyjmowanej przez nich dawki EPA + DHA omega-3. Grupa placebo nie przyjmowała w ogóle kwasów omega-3, druga grupa przyjmowała niską dawkę 0,85 g EPA + DHA omega-3, trzecia zaś wysoką dawkę 3,4g EPA + DHA omega-3. Po okresie 8 tygodni stosowania EPA +DHA omega-3 u wszystkich pacjentów przeprowadzono ponowny pomiar stężenia TG we krwi.

WYNIKI:
Okazało się, że najlepsze rezultaty odnotowano w grupie stosującej najwyższą dawkę 3,4g EPA + DHA omega-3. Spadek stężenia TG w tej grupie wyniósł aż 27 % (222 mg/dl ⇒ 173mg/dl). W grupie placebo nie odnotowano żadnych korzystnych zmian a w grupie z niską dawką EPA + DHA omega-3 spadek stężenia TG wyniósł 5,7 % (222 mg/dl ⇒ 215mg/dl).

WNIOSKI:
Wyniki tego badania wyraźnie pokazują, że skuteczność stosowania kwasów omega-3 jest ściśle zależna od ich dawki, im więcej EPA + DHA dostarczymy dziennie do naszego organizmu tym lepsze efekty uzyskamy. Skuteczność małych dawek, poniżej 1 g EPA + DHA dziennie, jest bardzo niska, gdyż nie pokrywa zapotrzebowania naszego organizmu na te substancje, wynikającego z naszych genów. Skuteczność profilaktyczna kwasów omega-3 rozpoczyna się od 1 g EPA + DHA omega-3 dziennie natomiast dopiero dawki rzędu 2-4g EPA + DHA omega-3 dziennie, przynoszą wymierne korzyści zdrowotne i nie powodują efektów ubocznych.

  1. Dose-response effects of omega-3 fatty acids on triglycerides, inflammation, and endothelial function in healthy persons with moderate hypertriglyceridemia. Skulas-Ray AC, Kris-Etherton PM, Harris WS, Vanden Heuvel JP, Wagner PR, West SG. Am J Clin Nutr. 2011 Feb;93(2):243-52.

Dodaj komentarz