Każdego roku Chorobę Nowotworową diagnozuje się w Polsce u ponad 160 000 osób. – źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów 2016 r

Efekty fizjologicznego odżywiania organizmu w trakcie leczenia nowotworów.

 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie wyniki przedstawiają procentową zmianę danego parametru po 4 tygodniach przyjmowania preparatu względem wyników uzyskanych przed suplementacją

 

  BioMarine®Medical – zapoznaj się z rekomendacją żywieniową w chorobach nowotworowych

Z dumą przekazujemy Pacjentom onkologicznym kluczową dla ich zdrowia wiadomość. Na podstawie obserwacji stanu pacjentów onkologicznych z rakiem płuca opracowana została oficjalna rekomendacja żywieniowa w chorobach nowotworowych.

Rekomendacja ta została przygotowana przez Zespół Dietetyczek Szpitalnych pracujących w tym badaniu bezpośrednio z pacjentami i wchodzących w skład zespołu badaczy.

Zarekomendowany przez specjalistów oparty na wynikach pacjentów biorących udział w badaniu sposób żywienia diametralnie zmieni życie każdego z pacjentów onkologicznych.

 

  BioMarine® – autoregulacja immunologiczna

Lewkowicz P., Banasik M., Głowacka E., Lewkowicz N., Tchórzewski H. Modyfikujący wpływ dużych dawek preparatu oleju z wątroby rekina na polaryzację limfocytów T i funkcję neutrofilii krwi; Pol. Merk .Lek., 2005 XVIII,108, 686-692.

Stosując 30 kapsułek (6 kaps. 5 x dziennie) BioMarine®570 przez miesiąc (odpowiada to 60 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość skwalenu i alkilogliceroli) uzyskano znaczący wzrost naturalnej i nabytej odporności organizmu. Uzyskano poprawę potencjału bójczego neutrofili poprzez zwiększenie uwalniania reaktywnych form tlenu oraz fagocytozy w odpowiedzi na bakterie E.coli o 47%, zwiększenie aktywności komórek NK o 67% oraz opsonin, w tym składowych układu dopełniacza (drogi klasycznej) o 16%. Dodatkowo BioMarine® silnie wpływa na polaryzację limfocytów helperowych CD4 do uwalniania cytokin typu Th1 i prozapalnych, takich jak TNF-α (o 26%), IFN-γ (64%) i IL-2 (316%), a hamuje uwalnianie przeciwzapalnej IL-10 (45%). Profil ten wzmacnia aktywność komórek cytotoksycznych CD8 i świadczy o polaryzacji komórek dziewiczych w kierunku Th1. O 20% wzrosła obrona organizmu przed uszkodzeniami oksydacyjnymi (wzrosła pojemność antyoksydacyjna osocza).

Czym to zostało spowodowane?

Odpowiedzią organizmu na zastosowanie BioMarine®. Organizm przebudował swoje struktury i znacząco zwiększył różnicowanie się komórek macierzystych w szpiku kostnym, czego konsekwencją była zwiększona produkcja między innymi limfocytów T, B, komórek NK oraz makrofagów i neutrofili, a także wzrost ich reaktywności w kierunku patogenu.

Prawidłowo zbudowane komórki odpornościowe wytwarzają korzystną relację pomiędzy produkcją cytokin IL-2/IL-10, czyli wzrostowi IL-2 towarzyszy spadek IL-10. Wzrost wydzielania cytokiny prozapalnej IL-2 mobilizuje układ odpornościowy do pełnej gotowości. Prowadzi to do znaczącego wzrostu aktywności limfocytów w poszukiwaniu patogenów. Znajdując miejsce zagrożenia wydzielają one interferon (IFN-γ) bezpośrednio do komórek patogennych, hamując ich namnażanie.

Fizjologicznie aktywowane makrofagi i neutrofile eliminują patogeny. Wzrost produkcji TNF-α, uruchamia kaskadę reakcji doprowadzających do śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej. Tak złożony sposób reakcji układu odpornościowego charakteryzuje się wysoką skutecznością rozpoznawania, znakowania i niszczenia patogenów, bez skutków ubocznych.

 

  Czynniki zapalne w chorobie nowotworowej

Jak wykazały badania kliniczne, stosowanie olejów rybich zawierających wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) EPA + DHA omega-3 (fizjologiczne substancje budulcowe organizmu człowieka) przyczynia się do likwidacji stanów zapalnych. Substancje te organizm wykorzystuje już na poziomie regulacji aktywności genów, dzięki czemu lepiej kontroluje reakcje związane z rozwojem i wygaszaniem stanów zapalnych.

 

  Czynniki zapalne w chorobie nowotworowej

W badaniu, które odbyło się w II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi wzięło udział 31 pacjentów po zawale serca. Równolegle ze standardową terapią (opartą m.in. na statynach) przez 52 tygodnie stosowali 2 kapsułki żywności medycznej BioMarine® + 2 kapsułki żywności medycznej BioCardine®Omega-3 (8 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość skwalenu i alkilogliceroli). Grupę kontrolną stanowiło 46 pacjentów po zawale serca stosujący wyłącznie terapię lekową.

Zobacz pełen opis badania

Zastosowanie razem z lekami żywności medycznej znacząco obniża intensywność toczących się w organizmie procesów zapalnych, mierzonych poziomem białka hsCRP w osoczu oraz prowadzi do wzrostu wydolności wieńcowej (MET). Wyłącznie w grupie badanej wskaźnik hsCRP udało się obniżyć poniżej oczekiwanej wartości 5 mg/l.

 

  Rola czynników immunologicznych i zapalnych w procesie kancerogenezy

Wyniki najnowszych badań w coraz większym stopniu łączą rozwój nowotworu z przewlekłym stanem zapalnym oraz czynnikami immunologicznymi, takimi jak cytokiny. Proces zapalny tworzy mikrośrodowisko, sprzyjające rozwojowi nowotworu. Mediatory stanu zapalnego modulują ekspresję wielu kluczowych dla rozwoju raka genów. Ponadto towarzyszący zapaleniu stres oksydacyjny może indukować mutagenezę 1.

Układy odpornościowy i krwiotwórczy (szpik kostny, śledziona, wątroba, węzły chłonne) tworzą systemy ochrony i regeneracji organizmu człowieka. Produkują cenne komórki macierzyste, z których powstaje 100% komórek odpornościowych, czerwonych krwinek, płytek krwi i substancji niszczących patogeny.

Fizjologiczna budowa układu odpornościowego decyduje o skuteczności działania systemu odpornościowego, stanowiącego najsilniejszą ochronę zdrowia i życia organizmu człowieka. Jednak system ten, pozbawiony kontroli, może zaatakować własny organizm. Dlatego uruchomienie mechanizmu jego autoregulacji będzie decydowało o naszym zdrowiu. Do tego potrzebne są fizjologiczne substancje budulcowe: alkilogilcerole, skwalen, wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3.

 

  Rola czynników immunologicznych i zapalnych w procesie kancerogenezy

Sprawne działanie systemu przeciwzapalnego organizmu człowieka jest niezmiernie ważne zarówno w profilaktyce, jak i w walce z chorobami nowotworowymi. Aby organizm mógł szybko i skutecznie wygaszać stany zapalne, musi być regularnie zaopatrywany w odpowiednie ilości substancji będących budulcem systemu przeciwzapalnego.

Takimi właśnie substancjami są WKT* EPA + DHA omega-3. Z DHA w organizmie powstają najsilniejsze naturalne substancje przeciwzapalne: rezolwiny, protektyny, marezyny, które tłumią produkcję mediatorów prozapalnych, stwarzając mikrośrodowisko mniej podatne dla wzrostu guza, co może w konsekwencji prowadzić do ograniczenia wzrostu komórek złośliwych. Na szlaku przemian EPA powstają rezolwiny i lipoksyny oraz substancje o słabym działaniu prozapalnym: leukotrieny serii 5 (LTE5, LTB5), prostaglandyny serii 3 (PGD3, PGE3, PGI3, PGF3) oraz tromboksan (TXA3). Odpowiednie ilości WKT EPA + DHA omega-3 powodują wygaszanie stanów zapalnych oraz zapewniają neuroprotekcję komórkom układu nerwowego.

 

  Odnowa komórkowa

Odpowiednia ilość fizjologicznych substancji budulcowych i regulatorowych takich jak: alkiloglicerole, skwalen, WKT EPA + DHA omega-3, witaminy A i D3, jest niezbędna do fizjologicznego działania systemu odnowy komórkowej. Fizjologiczne zachodzenie procesów regeneracyjnych jest szczególnie istotne, gdy organizm jest wyniszczony toksyczną chemio- i radioterapią onkologiczną.

  Wnioski

W walce z chorobą nowotworową fizjologicznie sprawny układ odpornościowy oraz systemy przeciwzapalny i odnowy komórkowej są podstawą skuteczności terapii leczniczej. Naukowcy, podsumowując badanie przeprowadzone z udziałem preparatu BioMarine®, stwierdzili: „Zarówno obserwacje kliniczne, ocena parametrów immunologicznych osób, jak i badania przeprowadzone na grupie zdrowych ochotników mogą, wskazywać na korzystne działanie preparatu, umożliwiające ograniczenie rozwoju nowotworu, jak i zwalczenie choroby nowotworowej”.

Częstym powikłaniem w czasie intensywnej chemioterapii są incydenty zakrzepowo-zatorowe. Chemioterapeutyki mają działanie toksyczne i niekorzystnie wpływają na serce. Może to wywoływać zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, a co za tym idzie ich uszkodzenie, zaburzenia rytmu oraz przedwczesną chorobę niedokrwienną serca 2.

Biorąc pod uwagę wyżej opisane kwestie BioMarine® i BioCardine®Omega-3 powinny być bezwzględnie stosowane jako czynnik osłonowy podczas walki z chorobą nowotworową, zapewniający bezpieczną i skuteczną terapię przeciwnowotworową.

 

  Najbardziej spektakularne efekty uzyskasz działając kompleksowo

BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids to unikatowa kompozycja, łącząca w sobie siłę działania preparatów BioMarine®1140, BioNeuro®Omega-3 i Tranu OLAVA®

 • Oleju z wątroby rekinów głębinowych, Południowo-Zachodni Ocean Spokojny i Morze Tasmana, Nowa Zelandia i Australia (BioMarine®)
 • Oleju z mięśni ryb gatunków sardelowatych, śledziowatych oraz z tuńczyków, Ocean Indyjski i Zachodni Ocean Spokojny (BioNeuro®Omega-3)
 • Oleju z wątroby dorszy alaskańskich, Morze Beringa, Alaska (Tran OLAVA®)

BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids to również jedyne źródło o tak fizjologicznym dla organizmu człowieka profilu lipidowym (tłuszczowym).

BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids stworzyliśmy w trosce o naszych klientów, którzy na co dzień zmierzają się z trudnymi chorobami, by dzięki płynnej postaci byli w stanie przyjmować skuteczną dla organizmu dawkę substancji budulcowych i regulatorowych.

 

  Unikalna kompozycja BioMarine®Medical

BioMarine®Medical to unikalny produkt odżywczy o tak szerokich wskazaniach – do postępowania dietetycznego równolegle z leczeniem zaburzeń w fizjologicznej budowie i działaniu: układów i systemów odpornościowego, krwiotwórczego, limfatycznego, przeciwzapalnego, wątroby i szpiku kostnego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia, oczu i skóry, błon śluzowych i śródbłonka naczyniowego oraz ich skutków – infekcji, nowotworów, RZS, łuszczycy, alergii, schizofrenii, choroby wieńcowej.

Zawartość wszystkich budulcowych i regulatorowych lipidów w BioMarine®Medical (5 ml płynu):

*nnkt – niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, **wartość oszacowana na podstawie analizy laboratoryjnej profilu lipidowego preparatu podanego w gramach ((1 g = 1,1 ml) żródło: www.calculateme.com

Poznaj BioMarine®Medical »»

 
 

  Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego ZAWSZE zapisuj na recepcie

 

  System odpornościowy, system przeciwzapalny, system krwiotwórczy oraz system odnowy komórkowej będą działały w pełni skutecznie (fizjologicznie), gdy będą otrzymywać naukowo opracowaną dawkę BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids

Tabela dawkowania

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego BioMarine®Medical Immuno&Neuro Lipids należy stosować w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: nowotworów, chorób autoimmunologicznych, chorób neurologicznych i psychicznych, chorób serca, stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową

U DOROSŁYCH:
0,8 – 1,2 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

U DZIECI:
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych, chorób neurologicznych i psychicznych, chorób przyzębia, chorób serca oraz w okresie rekonwalescencji

U DOROSŁYCH:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

U DZIECI:
0,25 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób: szpiku kostnego, układów odpornościowego i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,1 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

 

Na podstawie tabelki dawkowania umieszczonej powyżej wylicz, jaką dawkę BioMarine®Medical potrzebuje aktualnie Twój organizm.

BioMarine®Medical należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkiem – dzięki temu zapewnione jest optymalne wchłanianie lipidów zawartych w preparacie.

Z reguły dzienną dawkę preparatu przyjmuje się w 2-3 porcjach. Jeśli jednak przyjmujesz większe ilości BioMarine®Medical, możesz podzielić je na większą liczbę porcji (nawet do 8). Idealnym rozwiązaniem jest stosowanie przed każdym posiłkiem.

Olej rybi wchłania się już przez błony śluzowe jamy ustnej. Dlatego przed połknięciem przytrzymaj go przez kilkanaście sekund w jamie ustnej – w ten sposób błony śluzowe ulegają bezpośrednio fizjologicznej odbudowie i regeneracji.

Jeśli rybi posmak oleju jest trudny do zaakceptowania, możesz wymieszać porcję oleju z naturalnym sokiem owocowym (np. malinowym czy wiśniowym, ale nigdy nie cytrusowym), przegryźć go pieczywem lub popić niewielką ilością przegotowanej wody lub herbaty ziołowej.

 

  Skuteczność terapii onkologicznej

Skuteczność terapii onkologicznej zależy od siły i precyzji działania fizjologicznych mechanizmów organizmu człowieka. Aby walka z nowotworem była skuteczna, konieczne jest uruchomienie najważniejszych układów i systemów organizmu człowieka: odpornościowego, krążenia i przeciwutleniającego. Wraz z codzienną dietą organizmowi należy dostarczać fizjologicznie niezbędnych substancji budujących i aktywujących te układy.

Skąd je pozyskać?

Oczywiście z żywności. Każda terapia lecznicza powinna być uzupełniana prawidłowym żywieniem, bo każda choroba to stan wyższego niż zwykle zapotrzebowania na fizjologiczne substancje budulcowe. Sama dieta to zbyt mało, musi być uzupełniona przebadanymi preparatami z kategorii żywność medyczna.

Czym jest żywność medyczna?

To główne, a wielokrotnie jedyne źródło substancji fizjologicznych organizmu człowieka. Terapia w połączeniu z żywnością medyczną jest skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla pacjenta, a przecież o to nam wszystkim chodzi. Tylko wtedy organizm będzie miał siłę do walki z nowotworem, a zarazem stanie się odporny na skutki uboczne radio- i chemioterapii.

 

  Żywienie w onkologii

Badania pokazują, że nawet u 80% pacjentów onkologicznych występuje niedożywienie. Przyczyn takiego stanu jest kilka – niewystarczające odżywienie drogą doustną z powodu braku apetytu, umiejscowienie guza w miejscu utrudniającym gryzienie czy połykanie, liczne badania diagnostyczne, zmuszające pacjenta do powstrzymywania się od jedzenia.

A przecież w okresie walki z chorobą nowotworową dostarczenie organizmowi fizjologicznych substancji, które wykorzysta on do uruchomienia podstawowych procesów obronno-regeneracyjnych jest szczególnie istotne. Żywienie medyczne nie tylko znacznie poprawia samopoczucie pacjenta, ale także wspomaga leczenie, dodaje sił do walki z chorobą i chroni organizm przed negatywnymi skutkami terapii.

Dieta antyrakowa musi być bogata w produkty pochodzenia morskiego (ryby i owoce morza) oraz warzywa i owoce, do których dodaje się zdrowe oleje: oliwę z oliwek, olej rzepakowy. Aby jednak dostarczyć odpowiednie ilości substancji (szczególnie substancji budulcowych) konieczna jest suplementacja odpowiednich preparatów z grupy żywności medycznej – takich, które mają badania kliniczne.

 

  Fizjologiczna rola skwalenu i alkilogliceroli w uruchomieniu procesów przeciwnowotworowych organizmu

Dowody naukowe potwierdzają niezbędność stosowania alkilogliceroli i skwalenu w profilaktyce chorób nowotworowych i podczas terapii przeciwnowotworowej. Wykorzystywane przez organizm zapewniają mu:

Działanie osłonowe – Alkiloglicerole działają osłonowo i zmniejszają skutki uboczne radioterapii, redukują uszkodzenia popromienne i wydłużają okres przeżycia. W przypadku raka szyjki macicy zapobiegają popromiennej leukopenii i trombocytopenii 3 oraz o 47% redukują częstotliwość powstawania przetok 4.

Działanie cytotoksyczne – Alkiloglicerole wykazują bezpośrednie działanie cytotoksyczne na komórki nowotworowe, hamują ich namnażanie poprzez zablokowanie aktywności kinazy białkowej C (PKC) oraz spowalniają proces unaczyniania się guza 5.

Wspomaganie skuteczności chemioterapii – Skwalen wzmacnia toksyczność cytostatyków: adriamycyny, 5-fluorouracylu i bleomycyny w stosunku do komórek nowotworowych, z drugiej strony działa osłonowo, ograniczając toksyczny wpływ leków (cisplatyna) na zdrowe komórki macierzyste szpiku kostnego 6,7.

Wytwarzanie i różnicowanie elementów morfotycznych krwi – Organizm z dostarczonych alkilogliceroli produkuje PAF. Wydzielanie odpowiednich ilości PAF pozwala stale utrzymywać pełną aktywność komórek NK i makrofagów odpowiedzialnych za walkę z nowotworem 5.

Działanie ochronne – Skwalen, dzięki zdolności do opłaszczania, zmniejsza mutagenność wielu groźnych karcynogenów np. benzopirenu, DMBA7 6.

 

  Fizjologiczna rola WKT EPA+DHA omega-3 w uruchomieniu procesów przeciwnowotworowych organizmu

Dowody naukowe z zakresu genetyki i fizjologii oraz działań przeciwnowotworowych organizmu otrzymującego WKT EPA+DHA omega-3 wskazują na bezwzględną konieczność stosowania odpowiednich ilości tych substancji zarówno w profilaktyce, jak i w terapii przeciwnowotworowej.

Wygaszanie zapalenia – Organizm z dostarczonych w diecie WKT EPA + DHA omega-3 produkuje rezolwiny i protektyny – niezwykłe naturalne substancje przeciwzapalne, mające m.in. zdolność do wygaszania aktywnych stanów zapalnych czy ograniczania nadmiernej krzepliwości krwi. Rezolwiny i protektyny powstałe z DHA będąc najsilniejszymi induktorami wygaszenia procesu zapalnego, tłumią produkcję mediatorów prozapalnych, stwarzając mikrośrodowisko mniej podatne dla wzrostu guza, co może w konsekwencji prowadzić do ograniczenia wzrostu komórek złośliwych 8,9. Stosowanie przez 5 dni 1,6 g EPA + 0,7 g DHA u pacjentów z sepsą spowodowało znaczący spadek poziomu prozapalnej IL-6 (ponad 50%) 10.

Apoptoza komórek nowotworowych – Oprócz rezolwin i protektyn komórki organizmu z WKT* EPA omega-3 wytwarzają także związek o nazwie delta-12-prostaglandyna J3. Substancja ta jest niezwykle cenna, gdyż ma zdolność do niszczenia komórek nowotworowych. Udowodniono, że wysoka skuteczność przeciwnowotworowego działania tej niezwykłej substancji wynika z jej zdolności do oddziaływania na geny, a szczególnie uruchamiania w komórkach nowotworowych ważnego genu p53. To właśnie dzięki jego aktywacji możliwe jest zainicjowanie w tych komórkach procesu apoptozy – czyli ich naturalnej autodestrukcji 8,9.

 

  Fizjologiczna rola WKT EPA+DHA omega-3 w uruchomieniu procesów przeciwnowotworowych organizmu

Wspomaganie skuteczności chemioterapii – WKT EPA + DHA omega- 3 zwiększają skuteczność chemioterapii. Wbudowując się w błony komórek nowotworowych usprawniają przenikanie do nich leków antynowotworowych, z krwi. W grupie pacjentów z nowotworem płuc, u których w czasie chemioterapii podawano dodatkowo 2,4 g WKT EPA + DHA omega-3 skuteczność leczenia wzrosła o 140%. Ponadto pacjenci ci charakteryzowali się lepszą zdolnością do utrzymywania masy ciała i masy mięśniowej 8,9.

Hamowanie angiogenezy komórek nowotworowych – WKT EPA + DHA omega-3 bezpośrednio ograniczają wzrost komórek rakowych poprzez zahamowanie ich unaczyniania się (angiogenezy) oraz uruchamiają w nich proces apoptozy poprzez nasilenie procesów peroksydacji lipidów 8,9.

Pomoc w kacheksji – Stosowanie u pacjentów z kacheksją 2,16 g EPA + 1,44 g DHA dziennie powoduje średni przyrost masy ciała o 0,3 kg na miesiąc. Zmianie masy towarzyszą: znaczące zmniejszenie produkcji białek ostrej fazy (p<0,002) i stabilizacja wydatku energetycznego 11.

Hamowanie proliferacji komórek nowotworowych – WKT EPA + DHA omega-3 korzystnie wpływają na procesy komórkowe na poziomie molekularnym, konsekwencją czego jest zmniejszenie namnażania komórek nowotworowych 12.

 

  Nowotwór piersi

Obserwacje 533 276 norweskich kobiet w wieku 35-54 lat, które trwały od 1970 do 1985 roku wykazały, że żony rybaków miały o 30% mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwór piersi niż żony robotników niewykwalifikowanych. Badanie to potwierdza hipotezę, że pewne aspekty diety, tj. spożycie ryb, mogą być związane z niższą umieralnością na raka piersi 13.

W innym badaniu wykazano, że dieta bogata w kwasy tłuszczowe ze źródeł morskich (EPA i DHA) poprawia rokowania kobiet, u których zdiagnozowano nowotwór piersi we wczesnym stadium zaawansowania. Trwające 7 lat obserwacje wykazały, że kobiety z wyższym spożyciem EPA i DHA z pożywienia miały około 25% mniejsze ryzyko dodatkowych wydarzeń raka piersi w porównaniu z kobietami o najniższym spożyciu. U kobiet z wyższym spożyciem EPA i DHA z pożywienia obserwowano również zależne od dawki zmniejszenie ryzyka wszystkich przyczyn śmiertelności 14.

 

  Nowotwór prostaty

Badanie przeprowadzone na Oddziale Urologii Instytutu Genetyki Człowieka na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco u dwóch grup badanych: mężczyzn z nowotworem prostaty i zdrowych ochotników wykazało, że spożywanie WKT EPA + DHA omega-3 zmniejsza ryzyko rozwoju raka prostaty.

Analizy dowiodły, że mężczyźni, którzy spożywali co najmniej 167 mg EPA i 368 mg DHA dziennie mieli o 65% mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwór prostaty niż mężczyźni w ogóle nie spożywający kwasów omega-3. Również 57% spadek ryzyka wykazano w grupie mężczyzn spożywających minimum 1 raz w tygodniu takie ryby jak łosoś czy makrela, w porównaniu do mężczyzn nie jedzących ryb 15.

 

  Źródło efektu

Efekty, jakie powstają, w wyniku stosowania BioMarine®Medical, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w inny sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

  Efekty systemu

Aktywacja fizjologicznych procesów systemu odpornościowego prowadzi do śmierci komórek nowotworowych.

Silne i sprawne komórki odpornościowe są podstawą skuteczności każdej terapii, a w szczególności terapii onkologicznej. Nowotwór to mutacja genów przekształcająca zdrową komórkę w komórkę nowotworową. Powstała komórka całkowicie zatraca swoje właściwości, przestaje pełnić swoje funkcje, namnaża się w niekontrolowany sposób, staje się agresywna i niszczy zdrowe komórki znajdujące się w jej sąsiedztwie. Organizm stara się eliminować takie komórki. Proces ten odbywa się za pomocą układu odpornościowego, obejmującego wyspecjalizowane białe krwinki takie jak limfocyty T, makrofagi oraz komórki NK.

Jeśli układ odpornościowy jest silny i działa sprawnie to skutecznie niszczy powstałe zmutowane komórki już we wczesnym stadium. Dzięki temu ryzyko rozwoju choroby nowotworowej jest dużo mniejsze. Jeśli odporność jest osłabiona, ryzyko progresji raka znacznie wzrasta. Dostarczanie fizjologicznych tłuszczy jest konieczne, aby z jednej strony zwiększyć skuteczność terapii skierowanej przeciwko komórkom nowotworowym, a z drugiej – ochronić komórki prawidłowe przed jej negatywnymi skutkami.

 

  Opinie Biomarine®

Zażywam BioCardine®Omega-3 od 2008 roku. Biorę 2-4 kapsułki dziennie. Mam nadciśnienie tętnicze i oprócz leków na to schorzenie, za radą kardiologa biorę BioCardine®Omega-3. Od kiedy zażywam ten preparat poprawiła mi się odporność oraz mam w normie poziomy tłuszczu we krwi. Dzięki diecie z której wyeliminowałem nadmiar tłuszczu, utrzymuję wagę mojego ciała w normie. Mam 46 lat i latem jeżdżę na rowerze, a zimą na rowerze stacjonarnym. Nie przechodzę żadnych przeziębień. Jestem przekonany, że to za sprawą poprawy odporności, wynikającej z zażywania BioCardine®Omega-3 w sposób regularny. Polecam ten preparat znajomym w moim wieku, aby nie dopadały ich choroby.

Andrzej R., lat: 46, Łódź

BioMarine® stosuję, bo jestem chora na raka. Bardzo dotkliwie odczuwałam spadek odporności. Wcześniej stosowany preparat nie dawał pozytywnych efektów, więc 2 lata temu sięgnęłam po BioMarine®. Moja odporność zwiększyła się – rzadziej choruję, a antybiotyku lekarz nie przepisał mi już od kilku miesięcy. Spadł mi poziom cholesterolu i trójglice-rydów i pierwszy raz mam w normie HDL i LDL. Poza tym zniknęła łuszczyca i alergia mniej dokucza. Preparat biorę po 4 miesiące 3×2 kaps., potem 2 miesiące przerwy i tak stale. Będę brać BioMarine® dopóki żyję.

Grażyna Ż., lat 51, Kuźnia Raciborska

 

   Szanowny Specjalisto, w leczeniu chorób przewlekłych potrzebujesz pomocy Ekspertów d.s genetycznego i fizjologicznego odżywiania organizmu.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

Fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska – Tomaszewska

Farmaceuta, diagnosta skażeń środowiska,
dr n. biol. Barbara Bukowska

Fizjolog, licencjonowany dietetyk
mgr Konrad Tomaszewski

Biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 07:00-14:00.

 

600 102 012, 602 785 558,
42 680 03 33

wejdź na czat »

 

  Statystyki

Według danych GUS rocznie diagnozuje się aż 150 tys. nowych zachorowań na nowotwory i aż 100 tys. zgonów. Większość osób umiera w wieku 50-80 lat (74%), z tego 42,2% pomiędzy 50 a 70 rokiem życia, a 31,8% pomiędzy 70 a 79 rokiem życia.

Po 80 roku życia śmiertelność z powodu nowotworów stanowi już tylko 19% przypadków. Niepokojący jest fakt, że blisko 25% zgonów z powodu chorób nowotworowych następuje u osób poniżej 60 roku życia.

 

  Statystyki

Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szacują, że w 2030 r. będzie aż o 75% więcej zachorowań na raka! W Polsce do 2025 r. zachorowalność na raka zwiększy się o 40% 16. Jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju nowotworów w Europie jest zła dieta i związane z nią niedobory fizjologicznie niezbędnych substancji wykorzystywanych przez organizm do uruchomienia systemów obronnych: sygnałowych, odpornościowych, przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych 17.

Jak wykazało ostatnie 10 lat badań klinicznych i populacyjnych fizjologiczne odżywianie jest najskuteczniejszą ochroną organizmu przed powstawaniem i rozwojem nowotworów.

 

  Fakty są zatrważające. Zmień swoje przyzwyczajenia i nie bądź częścią tych dramatycznych statystyk

 • Co roku z powodu raka na całym świecie umiera ponad 8 mln ludzi. To prawie ¼ populacji naszego kraju.
 • Szacuje się, że liczba zachorowań wzrośnie z 14 milionów w 2012 roku do 22 mln w 2032 roku.
 • W Polsce żyje blisko milion osób z chorobą nowotworową.
 • Co roku z powodu chorób onkologicznych nasz kraj traci miasto wielkości Legnicy.
 • Koszty ekonomiczne związane z nowotworami w Polsce w 2015 r. wyniosły 4,35 mld euro.

Krajowy Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów

 

  Literatura

 1. Francuz T., Francuz-Czajka P., Cisoń-Jurek S., Wojnar J. Rola zapalenia w patogenezie raka jelita grubego. Postepy Hig Med Dosw, 2016, 70, 360-366.
 2. Aleszewicz-Baranowska J., Ereciński J. Powikłania kardiotoksyczne leczenia choroby nowotworowej u dzieci. Choroby Serca i Naczyń 2006, 3(3): 156–159.
 3. Brohult A., Brohult J., Brohult S., Joelsson I. Effect of Alkoxyglycerols on the Frequency of Injuries Following Radiation Therapy for Carcinoma of the Uterine Cervix. Acta Obstet Gynecol Scand,1977, 56: 441–448.
 4. Brohult A., Brohult J., Brohult S., Joelsson I. Effect of Alkoxyglycerols on the Frequency of Fistulas Following Radiation Therapy for Carcinoma of the Uterine Cervix. Acta Obstet Gynecol Scand, 1979, 58: 203–207.
 5. Lewkowicz P., Tchórzewski H. Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli – głównej komponenty oleju z wątroby rekina. Pol Merk Lek, 2012, XXXIII, 198, 353-356.
 6. Kelly G.S. Squalene and its potential clinical uses. Altern Med Rev, 1999, 4(1): 29-36.
 7. Das B., Yeger H., Baruchel H., Freedman M.H., Koren G., Baruchel S. In vitro cytoprotective activity of squalene on a bone marrow versus neuroblastoma model of cisplatininduced toxicity: implications in cancer chemotherapy. Eur J Cancer, 39(17): 2556-2565.
 8. Murphy R.A., Mourtzakis M., Mazurak V.C. n-3 polyunsaturated fatty acids: the potential role for the supplementation in cancer. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2012, 15(3): 246-251.
 9. Gerber M. Omega-3 fatty acids and cancers: a systematic update review of epidemiological studies. Br J Nutr, 2012, 107(Suppl 2): 228-239.
 10. Barbosa V.M., Miles E.A., Calhau C., Lafuente E., Calder P.C. Effects of a fish oil containing lipid emulsion on plasma phospholipid fatty acids, inflammatory markers, and clinical outcomes in septic patients: a randomized, controlled clinical trial. Crit Care, 2010, 14(1): R5.
 11. Wigmore S.J., Ross J.A., Falconer J.S., Plester C.E., Tisdale M.J., Carter D.C., Fearon K.C. The effect of polyunsaturated fatty acids on progress of cachexia in patients with pancreatic cancer. Nutrition, 1996, 12: 27-30.
 12. Chamras H., Ardashian A., Heber D., Glaspy J.A. Fatty acids modulation of MCF-7 human brest cancer cell proliferation, apoptosis and differentiation. J Nutr Biochem, 2002, 13(12): 711-716
 13. Lund E., Bonaa K.H.. Reduced breast cancer mortality among fishermen’s wives in Norway. Cancer Causes Control, 1993, 4(3): 283-287.
 14. Patterson R.E., Flatt S.W., Newman V.A., Natarajan L., Rock C.L., Thomson C.A., Caan B.J., Parker B.A., Pierce J.P. Marine fatty acid intake is associated with breast cancer prognosis. J Nutr, 2011, 141(2): 201-206.
 15. Fradet V., Cheng I., Casey G., Witte J.S. Dietary omega-3 fatty acids, cyclooxygenase-2 genetic variation, and aggressive prostate cancer risk. Clin Cancer Res, 2009, 15(7): 2559-2566.
 16. Bray F., Jemal A., Grey N., Ferlay J., Forman D. Global cancer transitions according to the Human Development Index (2008-2030): a population-based study. Lancet Oncol,2012, 13(8): 790-801.
 17. Cancer Atlas, 2006.
 

Zobacz także:

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska,
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465,
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top