Fizjologiczne odżywianie w spowalnianiu procesów starzenia. (84 dni – 6 kapsułek NucleVital®Q10 dziennie)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Badanie NucleVital®Q10 – Opis badania

Grupa badana: 66 zdrowych ochotniczek w wieku 35 – 55 lat, odżywiających się dietą zbliżoną do śródziemnomorskiej, przyjmowały 3 razy dziennie po 2 kapsułki NucleVital®Q10 przez 84 dni.

Grupa odniesienia: 34 kobiety w wieku 22 – 23 lat, odżywiające się dietą mieszaną – zachodnią

 

  Wynik badania

Jest to pierwsze na świecie kompleksowe badanie genetyczno-biochemiczne, sprawdzające kondycję zdrowych kobiet w wieku 35+, które wykazało, że nastąpiło:

19%

  •  spowolnienie procesów starzenia,
  •  zmniejszenie ryzyka powstawania chorób,

NucleVital®Q10Essence – kompleksowy, unikalny, niezastąpiony, SKUTECZNY.

 

  8 parametrów młodości i długowieczności

Gen SIRT – 1 odpowiedzialny jest za zapobieganie powstawania w organizmie mutacji (uszkodzeń), a Gen SIRT-2 za przedłużanie zdolności komórek do powielania (kopiowania). Telomeraza chroni DNA przed skracaniem czyli utratą informacji genetycznej, a BDNF odpowiada za przepływ sygnałów między komórkami. Działanie tych czynników ma decydujący wpływ na wiek biologiczny, sprawność intelektualną i fizyczną oraz długość życia człowieka.

Stres oksydacyjny jest przyczyną bardzo wielu chorób, w tym przewlekłych. To również główny powód przyspieszonego starzenia się organizmu człowieka. Wyniki badania wykazały bardzo znaczący wzrost parametrów związanych z ochroną organizmu przed stresem oksydacyjnym (SOD – dysmutaza ponadtlenkowa – enzym odpowiedzialny za rozkład anionorodnika ponadtlenkowego, całkowita pojemność antyoksydacyjna osocza) i w konsekwencji spadek peroksydacji lipidów.

Wyniki badania potwierdziły, że organizm człowieka dysponuje poważną siłą wewnętrznych mechanizmów ochronnych, których nic nie jest w stanie zastąpić. Aby jednak działały w pełni swoich sił, przynosząc efekty wykazane w tym badaniu, muszą być codziennie prawidłowo budowane substancjami budulcowymi i prekursorowymi.

 

  Wpływ preparatu NucleVital®Q10 na poziom witaminy D3 (25-OH-D3 ng/ml)

Według europejskiej grupy naukowców (EMAS) nawet 70% Europejczyków (głównie mieszkańców Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej) cierpi na znaczne niedobory witaminy D3. Zamiast rekomendowanego przez ekspertów poziomu 30 – 90 ng/ml witaminy D3 we krwi, jej stężenie u większości z nas wynosi zaledwie 10-20 ng/ml. Zalecane minimum to 2000 IU (jednostek międzynarodowych) witaminy D3 dziennie.

Mierząc poziom witaminy D3 w grupie badanych kobiet potwierdziliśmy to, co jest powszechnie wiadome: większość populacji ma bardzo poważne niedobory witaminy D3.

Średni poziom witaminy D3 przed suplementacją wynosił 16 ng/ml, czyli znacznie poniżej minimalnej wartości, jaką jest 30 ng/ml. Po 3-miesięcznej suplementacji 1200 IU witaminy D3 dziennie udało się podnieść poziom witaminy D3 aż o 80% – do wartości 28/29 ng/ml.

 

  Wpływ preparatu NucleVital®Q10 na produkcję sirtuiny 1

Gen SIRT-1 zapobiega powstawaniu w organizmie mutacji, czyli uszkodzeń w materiale genetycznym. Przed rozpoczęciem badania ekspresja genu SIRT-1 w grupie kobiet badanych w wieku 35+ była o 7% wyższa niż w grupie kontrolnej kobiet dwudziestoletnich.

Stosowanie preparatu NucleVital®Q10 przez 84 dni spowodowało wzrost ekspresji genu SIRT-1 w grupie kobiet badanych w wieku 35+ o 15%, przewyższając aż o 22% ekspresję tego genu odnotowaną dla grupy kontrolnej.

 

  Wpływ preparatu NucleVital®Q10 na produkcję sirtuiny 2

Gen SIRT-2 odpowiedzialny za przedłużanie zdolności komórek do powielania (kopiowania). Przed rozpoczęciem badania ekspresja genu SIRT-2 w grupie kobiet badanych w wieku 35+ była o 6% niższa niż w grupie kontrolnej.

Stosowanie preparatu NucleVital®Q10 przez 84 dni spowodowało wzrost ekspresji genu SIRT-2 w grupie kobiet badanych w wieku 35+ o 17%, przewyższając aż o 11% ekspresję tego genu odnotowaną dla grupy kontrolnej.

 

  Wpływ preparatu NucleVital®Q10 na stężenie telomerazy

Telomeraza chroni telomery przed skracaniem, a tym samym przed utratą informacji genetycznej. Skrócenie telomerów do pewnej wartości granicznej prowadzi do śmierci komórki. Hamowanie procesu utraty telomerów (dzięki wysokiej aktywności telomerazy) chroni przed skróceniem życia komórki, a tym samym całego organizmu. Przed rozpoczęciem badania poziom telomerazy w grupie kobiet badanych w wieku 35+ był o 2% wyższy niż w grupie kontrolnej.

Stosowanie preparatu NucleVital®Q10 przez 84 dni spowodowało wzrost stężenia telomerazy w grupie kobiet 35+ o 31%, przewyższając aż o 33% stężenie tego enzymu odnotowane dla grupy kontrolnej.

 

  Wpływ preparatu NucleVital®Q10 na poziom BDNF.

BDNF odpowiada za prawidłowy przepływ sygnałów miedzy komórkami i poprawę m.in. sprawności umysłowej. Liczne badania pokazują korelację między stężeniem BDNF w surowicy krwi, a ryzykiem rozwoju zaburzeń neuropsychicznych czy chorób neurologicznych.

Zmiany w ekspresji tej neurotrofiny w ośrodkowym układzie nerwowym sprzyjają nasileniu objawów chorób takich jak depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, anoreksja, bulimia, padaczka, autyzm, zespół Retta czy cukrzyca typu II. Co więcej choroby neurodegeneracyjne takie jak choroba Huntingtona czy Alzheimera wiążą się z upośledzeniem przekazywania sygnałów przez BDNF.

Przed rozpoczęciem badania poziom BDNF w grupie kobiet badanych w wieku 35+ był o 10% wyższy niż w grupie referencyjnej. Stosowanie preparatu NucleVital®Q10 przez 84 dni spowodowało wzrost poziomu BDNF w grupie kobiet 35+ o 15%, przewyższając aż o 25% poziom tego białka odnotowany w grupie kontrolnej.

 

  Wyniki samooceny uczestników badania genetyczno-biochemicznego przyjmujących NucleVital®Q10

W roku 2010 wykonano pierwsze badanie eksperckie z wykorzystaniem preparatu NucleVital®Q10. Ekspertami w badaniu było 52 farmaceutów z różnych terenów Polski, którzy przyjmowali przez 2 miesiące 4 kapsułki preparatu dziennie, obserwując spektakularne zmiany kondycji swojego organizmu, takie jak poprawa wydolności, samopoczucia czy wyglądu.

W trakcie wspomnianego wyżej badania uczestniczki, przyjmujące 6 kapsułek NucleVital®Q10 dziennie, także dokonywały samooceny skuteczności działania produktu na ich organizm. Tak jak w badaniu eksperckim oceniano m.in. wydolność, samopoczucie czy wygląd. Obserwacja nie tylko potwierdziła wyniki wcześniej uzyskane w badaniu eksperckim, ale wykazała w wielu aspektach ich znaczącą poprawę.

 

  Publikacja badania

Z dumą przedstawiamy wyniki pierwszego na świecie kompleksowego badania genetyczno-biochemicznego, przeprowadzonego u ludzi, oceniającego wpływ suplementu diety NucleVital®Q10, na spowolnienie procesów starzenia.

Badanie przeprowadził zespół naukowców:

  • prof. Janusza Szemraja z Zakładu Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • prof. Grzegorza Bartosza z Katedry Biofizyki Molekularnej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Zobacz oryginalną publikację »»

  • Zakład Biochemii Medycznej,
    Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Katedra Biofizyki Molekularnej
    Uniwersytetu Łódzkiego
 

  Podsumowanie badania

NucleVital®Q10 dostarcza substancji budulcowych i prekursorowych Organizmu Człowieka. Dzięki temu uruchamia on swoje genetyczne systemy antyoksydacyjne i energetyczne: SIRT, telomeraza, BDNF, SOD, system biologicznej odnowy komórkowej oraz wytwarzania energii (ATP), dowodząc swojej niekwestionowanej skuteczności.

Wywiad z prof. dr hab. n. med. Januszem Szemrajem – Szefem zespołu badaczy Zakładu Biochemii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Czemu miało służyć przeprowadzone przez Pana badanie?

J. Sz. Przeprowadzone badanie miało odpowiedzieć na pytanie, na ile suplementacja diety preparatem NucleVital®Q10 wpływa na ogólną kondycję organizmu zażywających go zdrowych kobiet, a także na ile zmieniły się wartości analizowanych parametrów starzenia i młodości analizowanych komórek krwi.

Jakie wyniki uzyskano?

J. Sz. Przeprowadzone badania wykazały statystycznie istotny wzrost poziomu, aktywności analizowanych parametrów SIRT-1, SIRT-2, telomerazy, BDNF.

O czym świadczą uzyskane wyniki?

J. Sz. Uzyskane wyniki wskazują na to, że suplementacja badanym preparatem nie pozostała obojętna w stosunku do analizowanych komórek krwi, w oparciu o analizowane parametry doprowadzając do spowolnienia procesu ich starzenia o około 19%.

Czy w takim razie możemy mówić, że NucleVital®Q10 polecany jest w celu spowolnienia procesów starzenia?

J. Sz. Analiza badanych parametrów komórek krwi pacjentek suplementowanych preparatem NucleVital®Q10 wskazuje na spowolnienie procesu starzenia.

 

  Badanie eksperckie NucleVital®Q10

Skuteczne żywienie podstawą do rozpoczęcia skutecznego leczenia.

Do badania wybrano 52 pracujących farmaceutów, ludzi na codzień dbając o nasze zdrowie. Jedną grupę Faramceutów stanowiły osoby, które w wyniku stosowania leków nie uzyskały zadawalajacyh efektów, drugą grupę zdrowi Faramceuci, którzy chcieli przekonać się czy i jakie efekty zdrowotne przynosi odżywianie organizmu NucleVital®Q10. Wszyscy przyjmowali preparat przez 2 miesiące w ilości 2×2 kapsułki dziennie. Wyniki samooceny tej grupy ekspertów prezentujemy poniżej.

 

  Wpływ odżywiania organizmu NucleVital®Q10 na jego kondycję – wyniki samooceny 52 uczestników

 

  Badanie składników

Substancje wykorzystywane synergistycznie.

Organizm potrzebuje substancji dostarczanych przez NucleVital®Q10 do uruchomienia wielu genów odpowiedzialnych za fizjologiczne działanie systemów ochrony DNA. Ważne, aby Twoi pacjenci wiedzieli, że dostarczanie organizmowi pojedynczych substancji nie przyniesie odpowiednich korzyści. NucleVital®Q10 to opatentowana, genetycznie przebadana u ludzi formuła, której substancje wzajemnie się uzupełniają i są wykorzystywane przez organizm synergistycznie. Fakt ten warunkuje uruchomienie i pełne przeprowadzenie wielokierunkowych procesów ochrony i odnowy DNA.

 

  Podsumowanie

Tylko działając na najwyższym poziomie genetycznym i fizjologicznym, systemy antyoksydacyjne i energetyczne organizmu człowieka, mogą skutecznie chronić jego DNA przed mutacjami i degeneracją.

 

  Źródło efektu

Efekty jakie powstają w wyniku stosowania NucleVital®Q10Essence, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w inny sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

 

  Tylko przebadany preparat gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo

Skuteczność NucleVital®Q10Essence została potwierdzona w 5 badaniach przeprowadzonych u ludzi.

NucleVital®Q10Essence to opatentowana kompozycja składników, które uzupełniają codzienną dietę w substancje budulcowe systemu antyoksydacyjnego i energetycznego, niezbędne organizmowi do prawidłowej budowy i funkcjonowania m.in.:

 • mózgu  • skóry  • oczu  • serca  • mięśni

Kapsułki zawierają substancje budulcowe systemu antyoksydacyjnego takie jak: koenzym Q10, astaksantyna, likopen, luteina.

 

  Nowa udoskonalona formuła

Unikatowa, opatentowana kompozycja naturalnych składników systemów antyoksydacyjnego i energetycznego organizmu człowieka:

Naukowe podstawy stworzenia kompozycji NucleVital®Q10Essence (sd) »

 

  Naturalne źródła składników NucleVital®Q10Essence2 kapsułki zawierają:

100 mg

koenzym Q10 (ubichinon)

Substancja budulcowa błony komórkowej mitochondrium, niezbędny składnik centrum energetycznego.

15 mg

likopen

Organizm nie może go sam wytwarzać, jest wykorzystywany przez organizm do procesów antyoksydacyjnych.

10 mg

luteina

Substancje budulcowe oka, plamka żółta, pręciki, wykorzystywane przez organizm w procesie widzenia.

2 mg

zeaksantyna

Substancje budulcowe oka, plamka żółta, pręciki, wykorzystywane przez organizm w procesie widzenia.

5 mg

astaksantyna

Substancja budulcowa błon komórkowych organizmu, stabilizuje błonę komórkową.

160 mg

EPA omega-3

Substancja budulcowa błon komórkowych każdej komórki organizmu człowieka, wykorzystywana w systemie przeciwzapalnym.

30 mg

DPA omega-3

Składnik budulcowy błon komórkowych, szczególnie komórek nerwowych, niezbędny w procesie przekaźnictwa nerwowego oraz regeneracji neuronalnej.

150 mg

DHA omega-3

Substancja budulcowa błon komórkowych każdej komórki organizmu człowieka, wykorzystywana w systemie przeciwzapalnym.

270 µg (900 IU, 34% RWS)

witamina A (retinol)

Substancja budulcowa błon komórkowych, niezbędny składnik systemu odnowy komórek organizmu, szpiku kostnego i komórek macierzystych.

50 µg (2000 IU, 1000% RWS)

witamina D3 (cholekalcyferol)

Substancja budulcowa błon komórkowych, wykorzystywana przez organizm jako składnik systemu odpornościowego, mięśni, kości.

10 mg (83% RWS)

witamina E (D-α-tokoferol)

Substancja budulcowa błon komórkowych, niezbędny składnik systemu antyoksydacyjnego.

70 µg (93% RWS)

witamina K2MK7 (menachinon)

Składnik frakcji tłuszczowych organizmu, wpływa ona na prawidłowy przebieg procesów krzepnięcia krwi oraz utrzymanie zdrowych kości.

10 mg (100% RWS)

cynk

Mikroelement, niezbędny do szeregu procesów enzymatycznych, regulacji działania kanałów błonowych, utrzymania równowagi oksydacyjno-redukcyjnej w organizmie.

200 µg (500% RWS)

chrom

Mikroelement, bierze udział w przemianach makroskładników pokarmowych w organizmie – głównie węglowodanów.

110 µg

selen

Substancja budulcowa białek enzymatycznych organizmu, wykorzystywany przez organizm do budowy komórek odpornościowych, limfocytów i makrofagów.

* RWS – referencyjna wartość spożycia

 

  Mechanizmy działania składników NucleVital®Q10Essence

Składniki NucleVital®Q10Essence organizm naturalnie wykorzystuje do uruchomienia wielokierunkowych procesów genetycznych i biochemicznych, prowadzących do wydłużenia życia komórek, a co za tym idzie całego organizmu.

 

  Mechanizmy antyoksydacyjne

Antyoksydanty wzmacniają mechanizmy obronne organizmu oraz uruchamiają mechanizmy antyoksydacyjne. W ten sposób chronią organizm przed rozwojem procesów chorobowych oraz spowalniają starzenie się organizmu.

 

  Fizjologiczna rola sirtuin

Starzenie to nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby, wreszcie prowadzi do śmierci. Proces starzenia można jednak spowolnić.

Sirtuiny

Badania rozpoczęto od obserwacji jednej z japońskich wysp o nazwie Okinawa. Odnotowano, że odsetek osób, które przekroczyły setny rok życia, jest znacznie wyższy niż gdziekolwiek indziej na świecie. Jednocześnie zapadalność na choroby charakterystyczne dla wieku starczego jest znacznie niższa. Poszukując rozwiązania tego fenomenu wykazano, że bezpośrednią przyczyną jest dieta mieszkańców wysypy Okinawa. Jest ona prawie 20% mniej kaloryczna niż pozostałych Japończyków i 40% mniej kaloryczna od diety mieszkańców USA.

Wieloletnie odkrycia dowodzą, że długotrwałe ograniczenie podaży kalorii w diecie poniżej 30–50% zapotrzebowania prowadzi do zwolnienia procesu starzenia i przedłuża życie wielu organizmom. Poszukiwania połączenia pomiędzy genami, dietą a długowiecznością wykazały, że są one ze sobą ściśle powiązane, a punktem wiążącym je są sirtuiny.

 

  Fizjologiczna rola sirtuin cz.2

Gen SIRT-2, zlokalizowany głównie w cytoplazmie, odgrywa ważną rolę w regulacji cyklu komórkowego, biorąc udział w organizacji cytoszkieletu, jak również w hamowaniu proliferacji komórek nowotworowych. Niedawno udowodniono, że SIRT-2 podobnie jak SIRT- 1 wywiera hamujące działanie na różnicowanie adipocytów i akumulację lipidów i zasugerowano, że zwiększa zdolność komórek do radzenia sobie ze stresem oksydacyjnym.

W badaniu produktu NucleVital®Q10 aktywacja sirtuin spowodowała wzrost obrony antyoksydacyjnej: o 36% wzrosła całkowita pojemność antyoksydacyjna osocza, o 19% wzrosła aktywność antyoksydacyjna SOD. W efekcie peroksydacja lipidów osocza spadła o 21%, zmniejszając ryzyko nadmiernego starzenia się i rozwoju chorób związanych z dużym nagromadzeniem się wolnych rodników.

Regularnie prowadzone są badania, w których poszukuje się zarówno leków, jak i składników diety, które mogłyby utrzymywać wysoką aktywność genów SIRT i zapewniać dłuższe zachowanie młodości, zdrowia i witalności. Jak do tej pory wskazano jedynie rezweratrol – składnik czerwonego wina oraz kompozycję składników NucleVital®Q10. 6 kapsułek NucleVital®Q10 dziennie stosowane przez 3 miesiące podnosi ekspresję SIRT-1 o 13%, a SIRT-2 o 17% w monojądrzastych komórkach krwi, co skutkowało opóźnieniem tempa procesów starzenia organizmu o 19%.

 

  Telomery i Telomeraza vs. starzenie się

Telomery są końcowymi odcinkami chromosomów, zbudowanymi z krótkich powtórzeń DNA oraz białek.

Telomery są niezbędne do prawidłowej funkcji i stabilności materiału genetycznego komórek. Zapobiegają one sklejaniu się chromosomów, chronią je przed nieprawidłową wymianą materiału genetycznego i rozpadem. Umożliwiają także kompletne powielanie materiału genetycznego.

Starzenie się

Każdy podział materiału genetycznego przebiega z nieodwracalnym skróceniem chromosomu i utratą fragmentu powtarzalnych sekwencji telomerowych. Stanowi to tzw. „zegar biologiczny”, wyznaczający ściśle określoną liczbę podziałów komórkowych. Gdy zostanie osiągnięte krytyczne skrócenie telomerów (około 3 tysiące par zasad), przy którym nie mogą już one chronić chromosomów, następuje niestabilność genomu powodująca śmierć komórki.

Średnio roczna utrata wynosi około 56 par zasad końcowego DNA, przy czym dynamika tego procesu jest różna w zależności od wieku. Do 40 roku życia wynosi średnio 84 pary zasad w ciągu roku, a powyżej 40 roku życia – 41 par zasad. Jeżeli przyjąć, że człowiek ma telomery długości średnio 11 tysięcy par zasad, to można obliczyć, że czas potrzebny na skrócenie telomerów do 3 tysięcy par zasad (limit Hayflicke’a) wynosi około 125 lat.

Telomeraza to enzym, który sprawia, że telomery mogą się odnawiać, przez co zwiększa się możliwy czas życia komórki. Niestety nie we wszystkich komórkach enzym ten jest odpowiednio aktywny. Aktywując w komórkach telomerazę można spowodować, że chromosomy będą skracały się wolniej, przez to cały organizm będzie starzeć się w mniejszym tempie.

Niedobór telomerazy (powodujący skracanie się telomerów) związany jest z występowaniem różnych chorób: cukrzycy typu II, schorzeń hematologicznych, chorób szpik kostnego, zwłóknienia płuc czy z nietolerancją na chemioterapię. Krótkie telomery mogą też powodować spadek odporności przez zmniejszanie liczby limfocytów B i T.

 

  Telomeraza vs. starzenie

Jak potwierdzają wyniki badań jednym z mechanizmów działania sirtuin jest aktywacja telomerazy – enzymu przedłużającego czas życia komórki poprzez wpływ na aktywność NFkβ i TNF-α.

Teorie zaprogramowanej śmierci zakładają, że czas życia organizmu jest odliczany przez biologiczne zegary. Jednym z obszarów badawczych nad problemem zaprogramowanej śmierci stały się telomery, które nazywane są „licznikiem życia komórki” – gdy zostanie osiągnięte krytyczne skrócenie telomerów (do około 3 tysięcy par zasad), przy którym nie mogą już one chronić chromosomów, następuje niestabilność genomu, powodująca śmierć komórki.

Enzymem warunkującym odbudowę telomerów, a tym samym dłuższy czas życia komórki, jest telomeraza. Niestety nie we wszystkich komórkach jest odpowiednio aktywna. Obniżona aktywność telomerazy powoduje przyspieszenie procesów starzenia. Aktywując w komórkach telomerazę można spowodować, że chromosomy będą skracały się wolniej, przez co cały organizm będzie starzeć się w mniejszym tempie. Wykazano, że niektóre składniki diety, takie jak witamina D3, nnkt EPA i DHA omega-3, foliany czy witamina B12, poprzez wpływ na odpowiednie geny, m.in. SIRT, mogą aktywować telomerazę. W badaniu produktu NucleVital®Q10 poziom witaminy D3 wzrósł o 80%, natomiast aktywność telomerazy wzrosła o 30%. W efekcie w czasie stosowania produktu długość telomerów nie zmieniła się, czyli organizm nie starzał się.

 

  Neurotrofiny vs. starzenie mózgu

Jak wykazano, odpowiednie substancje budulcowe i prekursorowe, jednocześnie z aktywacją genów SIRT mogą także aktywować drogę produkcji neurotrofin, które odpowiadają za sprawność działania naszego mózgu. Najkorzystniejszy wpływ na produkcję neurotrofin wykazuje połączenie diety, będącej źródłem odpowiednich substancji budulcowych i prekursorowych, z aktywnością fizyczną.

Neurotrofiny są małymi białkami wydzielanymi przez system nerwowy. Ich stały poziom jest wymagany do utrzymania komórek nerwowych przy życiu. Podczas rozwoju systemu nerwowego neurotrofiny kontrolują usuwanie niechcianych komórek nerwowych. W późniejszym okresie życia są wykorzystywane do aktywacji wzrostu nowych dendrytów oraz usuwania tych niepotrzebnych.

Jedną z takich neurotrofin jest BDNF (brain derived neurotrophic factor), czynnik wzrostowy promujący utrzymanie żywotności komórek nerwowych. BDNF działa przeciwapoptotycznie i jest szczególnie aktywny w hipokampie i korze mózgowej.

Obecnie uważa się, że zbyt niskie stężenie tego aktywnego peptydu jest wspólnym czynnikiem patogenetycznym zaburzeń poznawczych, depresji, otępienia oraz cukrzycy typu 2. Wyniki badań na zwierzętach oraz dużych badań populacyjnych u ludzi potwierdziły hipotezę, że BDNF wpływa na metabolizm glukozy u ludzi.

Dzisiaj już wiemy, że możemy w prosty sposób wpłynąć na stężenie BDNF w mózgu. Liczne badania pokazuje dodatnią korelację pomiędzy stężeniem BDNF w organizmie, a dietą bogatą w nnkt EPA i DHA omega-3 i polifenole oraz aktywnością fizyczną. Jak wykazało badanie 100 kobiet, organizm wykorzystuje kompozycję składników zawartych w NucleVital®Q10 do zwiększenia produkcji BDNF o 14%, poprawiając w ten sposób sprawność umysłową.

 

W walce z każdą chorobą pomoc ekspertów żywienia jest zawsze niezbędna.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik działu R&D, fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Specjalista działu R&D, biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Pracownik działu R&D, biotechnolog medyczny
mgr Marta Sobolczyk-Prawda

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik produkcji, dietetyk, fizjolog
mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 08:00-13:00.

602 785 558, 789 108 088, 42 680 03 33

wejdź na czat »

 

Zobacz także:

Back to Top