Z powodu Reumatoidalnego Zapalenia Stawów w Polsce choruje ponad 400 000 osób. – źródło Ministerstwo Zdrowia i NFZ

1

Badania naukowe

Efekty w przebiegu RZS, wytwarzane przez Organizm otrzymujący tłuszcze budulcowe, wykazano w badaniu u Pacjentów.

Na wykresie zaznaczono % spadek poziomu składowych C3 i C1q oraz aktywności hemolitycznej składowej CH50 po zakończeniu interwencji żywieniowej liczony względem wartości dla chorych przed leczeniem.

Tchórzewski H, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz P. Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi. Pol Merk Lek., 2002, XIII, 76, 329

Po interwencji żywieniowej zaobserwowano istotne zmniejszenie poziomu składowych dopełniacza C1q, C3 i CH50. Stężenie składowych układu dopełniacza było znacznie wyższe u chorych na RZS w porównaniu do grupy ludzi zdrowych, co wskazuje na ich istotny udział w patogenezie RZS. Poziomy składowych C3 i C1q oraz aktywność hemolityczna składowej CH50 po zakończeniu interwencji żywieniowej zbliżyły się do wartości prawidłowych.

 
3

Tchórzewski H, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz P. Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi. Pol Merk Lek., 2002, XIII, 76, 329

U chorych na RZS stwierdzono zmniejszenie wytwarzania RFT przez neutrofile w porównaniu do wyników uzyskanych u zdrowych. Nie uzyskano różnic istotnych statystycznie między badanymi przed interwencją żywieniową i po jej zakończeniu. Preaktywacja TNF-α nie wpływała na generowanie RFT.

 
4

Na wykresie zaznaczono % spadek aktywności komórek NK po zakończeniu interwencji żywieniowej liczony względem wartości dla chorych przed interwencją żywieniową.

Tchórzewski H, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz P. Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi. Pol Merk Lek., 2002, XIII, 76, 329

Aktywność komórek NK po zakończeniu interwencji żywieniowej spadła o ponad 20% względem aktywności początkowej, co w przypadku chorób autoimmunologicznych jest efektem pożądanym i wynika z właściwej autoregulacji organizmu.

 
5

  Opis badania

Badani: 10 osób z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), niereagujący na dotychczasowe leczenie preparatami przeciwzapalnymi. O włączeniu do badania decydowało spełnienie kryteriów ARA (American Rheumatism Association), obejmujących:

 1. Poranną sztywność w stawach i wokół nich, trwająca minimum godzinę przed maksymalną poprawą.
 2. Stwierdzony przez lekarza obrzęk tkanek miękkich (zapalenie) w obrębie co najmniej 3 stawów.
 3. Obrzęk proksymalnych stawów międzypaliczkowych, śródręcznych i nadgarstkowych.
 4. Symetryczny obrzęk.
 5. Obecność guzków reumatoidalnych.
 6. Obecność czynnika reumatoidalnego (RF, rheumatoid factor).
 7. Obecność nadżerek kości widoczna w badaniu radiograficznym i / lub osteopenia stawów ręki i / lub nadgarstka1.

Kryteria 1-4 muszą być obecne przez minimum 6 tygodni

Arnett F.C. i wsp.,The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis, Arthritis Rheum,1988, 31, 315-21.

 
6

  Interwencja

Leczenie standardowe (10 mg metotrekstatu tygodniowo, doraźnie leki przeciwbólowe) + interwencja żywieniowa (3 razy dziennie 3 kapsułki preparatu BioMarine®570 o składzie: 120 mg alkilogliceroli, 120 mg skwalenu, 25 mg kwasów omega-3, co odpowiada 18 ml BioMarine®Medical w przeliczeniu na zawartość skwalenu i alkilogliceroli). Wyniki uzyskane dla chorych porównywano z wynikami uzyskanymi dla zdrowych ochotników.

Analiza obejmowała ocenę następujących parametrów:

 • Poziom składowych dopełniacza: C1q, C3, C4 i aktywności hemolitycznej składowej CH50.
 • Wytwarzanie reaktywnych form tlenu (RFT) przez neutrofile spoczynkowe (z dodatkowym wariantem, w którym neutrofile preaktywowano za pomocą TNF-α) oraz stymulowane przez fMLP (formylo-metionyloleucylofenyloalaninę), OZ (opsonizowany zymosan) i PMA (estry forbolu).
 • Aktywność komórek NK (natural killers) określana jako cytotoksyczność komórek NK (E) względem komórek docelowych K562 (T) w proporcjach E:T 50:1, 25:1 i 12,5:1.

Tchórzewski H, Banasik M, Głowacka E, Lewkowicz P. Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi. Pol Merk Lek., 2002, XIII, 76, 329

 
7

  Podsumowanie – autoregulacja immunologiczna

Organizm wykorzystuje alkiloglicerole i skwalen, dostarczane z BioMaine®, do uruchomienia procesów autoregulacji (regulacji funkcjonowania układu odpornościowego). Jednym z mechanizmów tego działania jest regulacja aktywności limfocytów Th (komórek odpornościowych) w układzie Th1/Th2.

W wyniku właściwego odżywienia organizmu w szpiku kostnym zaczynają powstawać prawidłowo reagujące komórki odpornościowe. Wzmocnieniu ulega aktywność limfocytów Th2 (przeciwzapalnych), wydzielających cytokiny o działaniu przeciwzapalnym takie jak np.: interleukina IL-10. To powoduje hamowanie aktywności limfocytów Th1, co doprowadza do powrotu stanu równowagi organizmu, tzw. homeostazy.

W wyniku uruchomienia procesów autoimmunoregulacji następuje złagodzenie objawów reumatoidalnego zapalenia stawów.

* H. Tchórzewski, M. Banasik, E. Głowacka, P. Lewkowicz „Modyfikujący wpływ niektórych składowych oleju z wątroby rekina na odporność naturalną u ludzi.” Pol. Merk. Lek., 2002, XIII, 76, 329 »

 
8

Ekspertyzy naukowe

Olej z wątroby rekina w profilaktyce i wpomagająco w terapii.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Ewa Dąbrowska, Dr n. med. spec. chor. wew

Właściwości zdrowotne oleju z rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK, Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, kierownik: prof. dr hab. med. A. Kurnatowska

Charakterystyka biologicznego działania oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Prof.zw.dr hab.n.med. Światosław Ziemlański, Kierownik Zakładu Fizjologii I Biochemii żywienia, Instytut żywności i żywienia w Warszawie

Kompendium wiedzy o tłuszczach. Genetyczne i fizjologiczne procesy tłuszczozależne uruchamiane przez Organizm Człowieka.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Dział Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine® jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine®Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

 
9

  Opinie

Stosuję BioMarine®570, ponieważ choruję na reumatyzm, który niszczy stawy i również stosowane w tej chorobie sterydy powodują osteoporozę, dlatego biorę 2 kapsułki BioMarine®570 dziennie od maja 2014 roku. Moje kości stały się mocniejsze. BioMarine®570, skutecznie zapobiega powstaniu u mnie osteoporozy, dlatego biorę go codziennie i zamierzam kontynuować jego przyjmowanie.

Urszula, Działdowo

Odkąd stosuję BioMarine®570 znacznie zmniejszyły się moje bóle stawów i kości. Mam też I grupę cytologii (wcześniej zawsze miałam II grupę). Ogólnie czuję się lepiej i chyba już nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez BioMarine®. Gorąco polecam. Dawka: 4 BioMarine®570

Beata, Legionowo

BioMarine®570 zaczęłam stosować w niedługim czasie po zdiagnozowaniu u mnie RZS. Natężenie bólów stawowych zmniejszyło się już po 3 miesiącach stosowania preparatu. Stosuję go od 3 lat z przerwami. Dawka dzienna wynosi 3 kapsułki. Będę nadal stosować preparat. Dawka: 3kaps. BioMarine®570 / dobę

Lucyna, Giżycko

 
10

  RZS – czym jest?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą zapalną atakującą stawy i różne narządy. Charakterystyczne dla tej choroby jest ból, sztywność oraz obrzęk stawów na rękach i stopach. Jeżeli stan zapalny jest przewlekły i nieleczony stawy ulegają uszkodzeniu.

Choroba ta prowadzi również do uszkodzenia wielu narządów i układów (m.in. nerek i układu krążenia). W skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do przedwczesnego zgonu.

 
11

  Etiologia choroby

Istotą choroby jest proces zapalny rozpoczynający się wewnątrz stawu. Częstą przyczyną takiego stanu jest niewłaściwe działanie układu odpornościowego. Oznacza to, że układ odpornościowy wytwarza przeciwciała przeciwko swoim własnym tkankom (niszczy sam siebie). W tym przypadku w obrębie torebki stawowej.

Przyczyn powstawania RZS może być wiele i nie zostały one w pełni poznane. Niezależnie od przyczyny, efekt jest ten sam: nieprawidłowo działający organizm i jego najważniejsze systemy obronno-regeneracyjne. Nieprawidłowo zbudowany organizm, a w szczególności system odpornościowy i przeciwzapalny, nie działa w sposób fizjologiczny. Błony komórkowe są przesycone związkami, z których organizmw nadmiernej ilości produkuje substancje prozapalne. To właśnie przedłużający się stan zapalny jest m.in. przyczyną powstawania RZS.

lek. Zofia Guła, dr med. Mariusz Korkosz, „Reumatoidalne zapalenie stawów”, www.mp.pl

 
2

  Udział układu dopełniacza

Układ dopełniacza to złożony układ białek, występujących przede wszystkim w osoczu, ale również w innych płynach ustrojowych, oraz system powiązanych z nimi receptorów.

Białka te uczestniczą przede wszystkim we wrodzonych, nieswoistych mechanizmach odpornościowych. W przebiegu odpowiedzi immunologicznej i reakcji zapalnej organizm uruchamia system tych białek, czego efektem jest:

 • liza komórek zmutowanych, uszkodzonych lub zainfekowanych patogenem;
 • opsonizacja („znakowanie”) patogenów, dzięki czemu są one efektywniej rozpoznawane przez układ immunologiczny;
 • zwiększenie aktywności komórek żernych („pochłaniających” patogeny);
 • sprawniejszy przebieg reakcji zapalnej.

Elementy układu dopełniacza oznaczone są literami C oraz cyframi od 1–9. W oznaczeniu wykorzystuje się również małe litery a, b, c, co pozwala lepiej opisać poszczególne etapy aktywacji.

Aktywacja reakcji z udziałem układu dopełniacza może następować zarówno w obecności przeciwciał (klasyczna i lektynowa droga aktywacji) lub bez ich udziału (alternatywna droga aktywacji). Proces aktywacji ma charakter kaskadowy: oznacza to, że każdy aktywowany składnik pobudza z kolei następny. W przebiegu wszystkich ścieżek aktywacji układu dopełniacza kluczowe są dwa enzymy: konwertaza C3 i konwertaza C5, które prowadzą do aktywacji odpowiednio białek C3a, C3b, C5a i C5b. Aktywność tych dwóch enzymów silnie wzmacnia działanie całego kompleksu białkowego.

Niezależnie od sposobu aktywacji końcowym elementem jest utworzenie kompleksu atakującego błonę (MAC, membranę-attacking complex), który prowadzi do zwiększenia przepuszczalności błon w komórkach docelowych. Przez powstałe kanały wypływają istotne dla funkcjonowania komórki komponenty (jony, ATP, substancje odżywcze), do komórki natomiast dostają się czynniki bakteriobójcze, bakteriostatyczne i leki.

Cały system pozostaje pod nadzorem sieci czynników regulacyjnych. Jego nadmierne pobudzenie lub defekty białek regulacyjnych są przyczyną stanów patologicznych (np. chorób autoimmunologicznych), analogicznie – niewystarczająca aktywność czy niedobory poszczególnych składowych mogą prowadzić do obniżenia odporności organizmu.

CH50 jest metodą analityczną umożliwiające ocenę klasycznej drogi aktywacji dopełniacza. Test określa aktywność hemolityczną surowicy przez ustalenie stężenia surowicy, przy którym dochodzi do lizy 50% standaryzowanej zawiesiny komórek.

Obniżenie parametrów związanych z aktywnością układu dopełniacza u pacjentów z chorobami autoimmunologicznych (m.in. RZS) jest zjawiskiem pożądanym. Odzwierciedla uruchamiane przez organizm procesy autoimmunoregulacji, dążące do uzyskania wartości danych parametrów typowych dla osób zdrowych.

 
3

   Organizm Człowieka wykorzystuje tłuszcze dostarczane z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids do ekspresji wielu genów i uruchomienia szeregu procesów fizjologicznych, co nie nastąpi w żaden inny sposób

4

  Statystyki

W krajach rozwiniętych na reumatoidalne zapalenie stawów choruje około 1 na 100 osób, trzykrotnie więcej kobiet niż mężczyzn. Choroba z reguły ujawnia się między 30. a 50. rokiem życia u kobiet (chociaż może wystąpić zarówno wcześniej lub później), natomiast u mężczyzn częstość jej występowania zwiększa się z wiekiem. U większości chorych RZS rozwija się podstępnie. Pierwsze objawy są niespecyficzne (uczucie osłabienia, stan podgorączkowy, ból mięśni, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała) i z reguły wyprzedzają objawy stawowe.

lek. Zofia Guła, dr med. Mariusz Korkosz, „Reumatoidalne zapalenie stawów”, www.mp.pl

5

  Dlaczego do interwencji żywieniowej warto dołączyć nnkt omega-3?

Jak wykazały badania kliniczne, stosowanie olejów rybich zawierających niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (nnkt) EPA + DHA omega-3 (substancje budulcowe organizmu człowieka) może przyczyniać się do likwidacji stanów zapalnych w organizmie. Substancje te działają już na poziomie regulacji aktywności genów umożliwiając organizmowi lepsze kontrolowanie reakcji związanych z rozwojem i wygaszaniem procesów zapalnych.

Rozwijająca się u chorego nieprawidłowa reakcja immunologiczna prowadzi do powstania odczynów zapalnych, których objawami są przede wszystkim bóle stawów.

W organizmie odżywionym nnkt EPA + DHA omega-3 zmniejsza się synteza prozapalnych cytokin: PGE2, LTB4, IL-1, IL-6, TNF-α, wzrasta natomiast wytwarzanie cytokin o właściwościach przeciwzapalnych: IL-2 i TGFβ.

Nnkt EPA i DHA omega-3 są również przekształcane przez komórki organizmu w rezolwiny – RvE i RvD, które bardzo silnie promują terminację procesów zapalnych. W wyniku właściwego odżywienia organizmu nnkt EPA+DHA omega-3 następuje wygaszenie procesów zapalnych i złagodzenie przebiegu RZS.

** Badanie przeprowadzono w II Katedrze i Klinice Kardiologii UM w Łodzi, kierownik: dr n. med. Waldemar Rogowski, dr Piotr Pagórek, dr Tomasz Wcisło, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz. »

 
6

jest jedynym źródłem tak szerokiej kompozycji wyższych tłuszczów budulcowych:

7

Ilość stosowanego produktu

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg. W celu rozpoczęcia procesu przyswajania tej kompozycji tłuszczów budulcowych BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids przez Organizm, a także budowy i regeneracji funkcji śluzówki jamy ustnej, olej należy przed połknięciem trzymać w ustach przez kilkanaście sekund.

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml), należy spożywać w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób serca, stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,8 – 1,2 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

U DZIECI:
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób przyzębia, chorób serca oraz w okresie rekonwalescencji. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

U DZIECI:
0,25 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń w działaniu: szpiku kostnego, układów odpornościowego i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym.

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,1 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

* Rekomendujemy podzielenie dziennej ilości oleju na porcje nieprzekraczające 15 ml, spożywane 15-20 min przed posiłkami, w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

* Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należnej masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).

Ile tłuszczów powinna zawierać dieta osoby walczącej z chorobą? »

8

Oblicz dawkowanie

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) – 1 op.: 141,90 zł, przy zamówieniach powyżej 300,00 zł dostawa gratis

Zobacz aktualną promocję »

Wybierz fazę choroby aby obliczyć dawkę:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej »

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

9

W walce z każdą chorobą pomoc ekspertów żywienia jest zawsze niezbędna.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik działu R&D, fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Specjalista działu R&D, biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Pracownik działu R&D, biotechnolog medyczny
mgr Marta Sobolczyk-Prawda

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik produkcji, dietetyk, fizjolog
mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 08:00-13:00.

602 785 558, 789 108 088, 42 680 03 33

wejdź na czat »

 
12

Back to Top