Jakość diety wpływa na zdrowie organizmu. Potwierdzenie tej tezy, po raz kolejny, przynoszą wyniki dwóch dużych badań klinicznych, które zostały opublikowane kilka dni temu w prestiżowym czasopiśmie Circulation.

ONTARGET i TRANSCEND to międzynarodowe i wieloośrodkowe badania skuteczności działania leków na nadciśnienie Telmisartanu i Ramiprylu.  Badania te trwały blisko 5 lat i objęły ponad 32 tys pacjentów kardiologicznych. Pacjenci podzieleni na różne grupy przyjmowali przez ten czas Telmisartan, Ramipryl lub ich kombinacje. Jednocześnie cały czas  wypełniali ankiety żywieniowe, dzięki którym naukowcy mogli analizować jakość stosowanej przez nich diety. Dane dotyczące  ich odżywania były analizowane na podstawie 2 typów testów ankietowych: Alternative Healthy Eating  Index ( AHEI) oraz Diet Risk Score (DRS). Im więcej w diecie było warzyw, owoców, pieczywa pełnoziarnistego a przede wszystkim ryb, tym dieta taka oceniana była jako zdrowsza. Przez cały okres badania analizowano ilość ponownych incydentów naczyniowych m. in. zawałów serca, udarów mózgu, czy śmierci z przyczyn kardiologicznych.

WYNIKI:

Okazało się, że w grupie pacjentów, których codzienna dieta sklasyfikowana była jako najzdrowsza  ilość zawałów serca była niższa o 14%, udarów mózgu o 19%, a ogólna liczba śmierci z przyczyn kardiologicznych aż o 35% niższa niż w grupach, których dieta była oceniona była jako mniej zdrowa.

WNIOSKI:

Właściwa dieta jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia. Tylko połączenie zdrowej diety dostarczającej ważnych dla organizmu substancji budulcowych takich jak np. kwasy EPA + DHA omega-3 z lekami ma szansę skutecznie ratować zdrowie i życie pacjentów. Stosowanie nawet najnowszych i najlepszych leków bez odpowiedniego odżywiania nidgy nie bedzie przynosiło w pełni oczekiwanych korzyści zdrowotnych. Odżywienie organizmu substancjami, których potrzbuje i które wykorzysta do budowy swoich struktur i regulacji przebiegu procesów fizjologicznych to podstawa każdego prozdrowotnego działania.

  1. Relationship Between Healthy Diet and Risk of Cardiovascular Disease Among Patients on Drug Therapies for Secondary Prevention: A Prospective Cohort Study of 31 546 High-Risk Individuals From 40 Countries. Dehghan M, Mente A, Teo KK, Gao P, Sleight P, Dagenais G, Avezum A, Probstfield JL, Dans T, Yusuf S; on Behalf of the Ongoing Telmisartan Alone and in Combination With Ramipril Global End Point Trial (ONTARGET)/Telmisartan Randomized Assessment Study in ACEI Intolerant Subjects With Cardiovascular Disease (TRANSCEND) Trial Investigators. Circulation. 2012 Dec 4;126(23):2705-2712.

Dodaj komentarz