Paradontoza może być chorobą nawet 70% Polaków. – dane prasowe

1

Efekty genetycznego i fizjologicznego odżywiania Organizmu Człowieka olejami rybimi w trakcie leczenia paradontozy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2

Badania naukowe

Na wykresie zaznaczono % różnicę obserwowanych parametrów w grupie badanej po 3 miesiącach w stosunku do poziomu wyjściowego.

Po interwencji żywieniowej zaobserwowano istotne zmniejszenie zmian zapalnych i czynników prozapalnych a podwyższenie parametrów przeciwzapalnych.

Na wykresie zaznaczono korzyści jakie osiągnięto w obserwowanych parametrach w grupie badanej po 3 miesiącach w stosunku do grupy kontrolnej.

M. Stańdo, P. Piątek, M. Namiecińska, P. Lewkowicz, N. Lewkowicz, Omega-3 polyunsaturated fatty acids EPA and DHA as an adjunct to non-surgical treatment of periodontitis: A randomized clinical trial. Nutrients 2020, 12, 2614; doi:10.3390/nu12092614

 
3

  Opis badania

Celem badania była ocena wpływu żywienia dietą bogatą w wyższe kwasy tłuszczowe między innymi grupy omega-3 u pacjentów z zapaleniem przyzębia w III i IV stopniu zaawansowania.

Grupa badana
30 pacjentów było poddanych skalowaniu i planowaniu korzeni (SRP), a następnie przydzielonych losowo do grup badawczych. W grupie badanej (n = 16) pacjentom podawano złożoną kompozycję trzech rodzajów olejów rybich, która zawierała między innymi (4 g EPA, 4,2 g DHA, 0,16 g ETE, 0,24g DPA, 0,44g NA i 1,6g skwalenu oraz 1,6g alkilogliceroli. Dodatkowo kompozycja ta była naturalnym źródłem witaminy D3 i A). Pacjenci otrzymywali kompozycję w postaci produktu BioMarine®Medical (20 ml dziennie w 2 porcjach).

Grupa kontrolna
W grupie kontrolnej (n = 14) pacjenci otrzymywali tylko SRP. Badanie przyzębia wykonano na początku badania i 3 miesiące po wstępnej terapii. Ponadto dwukrotnie pobierano próbki śliny na początku i na końcu eksperymentu.

paradontoza, biomarine medical
4

  Podsumowanie

Wykazano statystycznie istotne zmniejszenie krwawienia przy sondowaniu (BOP) i poprawę stanu klinicznego utraty przywiązania (CAL) po 3 miesiącach w grupie testowej w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto, zaobserwowano statystycznie istotny wyższy odsetek zamkniętych kieszeni (głębokość sondowania ≤ 4 mm bez BOP) w grupie testowej w porównaniu z grupą kontrolną po 3 miesiącach leczenia.

Również w związku z powyższymi obserwacjami zauważono, że poziomy cytokin / chemokin prozapalnych m.in. interleukiny (IL) – 2 i IL-17 były znacznie niższe, podczas gdy poziom przeciwzapalnej IL-10 był istotnie wyższy w próbkach śliny pacjentów otrzymujących złożoną kompozycję tłuszczów BioMarine®Medical po 3 miesiącach w porównaniu z leczonymi pacjentami z samym SRP.

Skwalen i alkiloglicerole obecne w oleju rybim mogą wpływać na aktywację zapalnej odpowiedzi immunologicznej, produkcję cytokin IL-12 i IFN-γ typu Th1. Co ciekawe, wydaje się, że IFN-γ, cytokina typu Th1, zwiększona w ślinie badanej grupy, działa antagonistycznie na różnicowanie Th17 i osteoklastogenezę (proces niszczenia kości).

To odkrycie pokazuje, że interwencja dietetyczna z zastosowaniem złożonej kompozycji 3 olejów rybich BioMarine®Medical podczas leczenia niechirurgicznego może przynieść bardzo pozytywne korzyści w leczeniu zapalenia przyzębia.

Na wykresie zaznaczono % różnicę obserwowanych parametrów w grupie badanej i kontrolnej po 3 miesiącach w stosunku do poziomu wyjściowego.

 
5

40% zmniejszenie częstości występowania aft nawrotowych jako efekt stosowania żywności medycznej BioMarine®570.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: Celem badań była ocena kliniczna zastosowania oleju z wątroby rekina tasmańskiego u pacjentów z aftami nawrotowymi oraz jego wpływu na układ immunologiczny. Badanie jest przykładem w jaki sposób nasz organizm potrafi wykorzystać naturalne substancje budulcowe w celu zwiększenia swojej skuteczności działania w stanach zaburzenia równowagi organizmu.

Stosując 3×3 kapsułki BioMarine®570 dziennie przez 3 miesiące uzyskano 40% zmniejszenie częstości występowania aft nawrotowych w pierwszym miesiącu po badaniu i złagodzenie przebiegu choroby.

dr n.med. Natalia Górańska, dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr med. Barbara Urbaniak, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik i współ. Pol. Merk. Lek., 2001, XI, 63, 233

Wzrost przeciw – bakteryjnej, – wirusowej, – nowotworowej siły bójczej i antygenowości systemu odpornościowego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Reakcja odpornościowa organizmu po zastosowaniu BioMarine® ma charakter fizjologicznie uporządkowany z siłą adekwatną do zagrożeń (zdrowi ochotnicy). Prawidłowo zbudowane komórki odpornościowe wytwarzają korzystną relację pomiędzy produkcją cytokin IL-2/IL-10, czyli wzrostowi IL-2 towarzyszy spadek IL-10. Wzrost wydzielania cytokiny prozapalnej IL-2 mobilizuje układ odpornościowy do pełnej gotowości. Prowadzi to do znaczącego wzrostu aktywności limfocytów i makrofagów oraz 46% wzrostu aktywności neutrofili i 67% wzrostu aktywności komórek NK. Przejawia się to wyższą skutecznością poszukiwania i likwidacji patogenów. Limfocyty znajdując miejsce zagrożenia wydzielają interferon (IFN-γ) bezpośrednio do komórek patogennych, hamując ich namnażanie.

Aktywowane makrofagi, neutrofile i komórki NK zwiększają produkcję TNF-α uruchamiają kaskadę reakcji doprowadzających do eliminacji patogenów i śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających nadmierną aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej. Tak złożony sposób reakcji układu odpornościowego charakteryzuje się wysoką skutecznością rozpoznawania, znakowania i niszczenia patogenów, bez skutków ubocznych.

dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, Ewa Głowacka, dr n.med. Natalia Lewkowicz, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 108, 686.

 
6

Ekspertyzy naukowe

Olej z wątroby rekina w profilaktyce i wpomagająco w terapii.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Ewa Dąbrowska, Dr n. med. spec. chor. wew

Właściwości zdrowotne oleju z rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK, Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, kierownik: prof. dr hab. med. A. Kurnatowska

Charakterystyka biologicznego działania oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Prof.zw.dr hab.n.med. Światosław Ziemlański, Kierownik Zakładu Fizjologii I Biochemii żywienia, Instytut żywności i żywienia w Warszawie

Kompendium wiedzy o tłuszczach. Genetyczne i fizjologiczne procesy tłuszczozależne uruchamiane przez Organizm Człowieka.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Dział Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine® jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine®Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

 
7

  Czym jest paradontoza i jak organizm z nią walczy?

Zapalenie przyzębia to przewlekła wieloczynnikowa choroba zapalna, która prowadzi do utraty tkanki podporowej wokół zębów ze stopniowym pogarszaniem się funkcji żucia i estetyki, co ostatecznie prowadzi do obniżenia jakości życia. Odpowiedź immunologiczna wywołana przez bakteryjny biofilm jest odpowiedzialna za przewlekłe zapalenie przyzębia i trwającą utratę tkanek.

 
8

  Etiologia choroby

Paradontoza rozpoczyna się od zapalenia dziąseł, które objawia się zaczerwienieniem, opuchnięciem i krwawieniem dziąseł. Gdy stan taki jest nieleczony, może prowadzić do zaniku twardych tkanek jamy ustnej, czyli kości, na których umocowane są zęby. Wraz z postępem choroby, i zwiększającą się utratą kości, stopniowo zwiększa się też ruchomość zębów. Odsłonięte zostają korzenie zębowe, a w końcowej fazie choroby dochodzi do utraty zębów. Na domiar złego, paradontoza może przyczynić się do takich poważnych schorzeń ogólnoustrojowych jak reumatoidalne zapalenie stawów, miażdżyca i inne choroby układu krążenia oraz otyłość. Czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania na paradontozę są: nieodpowiednia higiena jamy ustnej, palenie tytoniu, cukrzyca, osteoporoza, predyspozycje genetyczne, a także infekcje niektórymi bakteriami np. Porphyromonas gingivalis. Przewlekła infekcja bakteryjna wywołuje przewlekłą odpowiedź zapalną ze strony m.in. neutrofili, które bardzo licznie gromadzą się wówczas w jamie ustnej.

W leczeniu tej choroby stosuje się obecnie metody chirurgiczne bądź bolesne skalowanie i czyszczenie korzeni zębów w skojarzeniu z antybiotykoterapią (metronidazol i amoksycylina). Niestety, antybiotyki są efektywne jedynie u około połowy pacjentów z paradontozą. Bardzo wyczekiwane jest więc opracowanie skuteczniejszych leków przeciwko tej chorobie.

Dr. Maja Sochalska, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 
1

  Statystyki

Zapalenia przyzębia występują u od 1 do 25,7% osób w zależności od kraju, w którym prowadzono badanie, częściej u mężczyzn oraz u osób starszych. Jedyny wyjątek to młode kobiety – od 12 do 32 roku życia, u których agresywne zapalenie przyzębia występuje 1,5–7 razy częściej niż u mężczyzn. Ponadto różne kraje cechuje zróżnicowany poziom higieny i zaawansowania medycyny (Polska, Stany Zjednoczone, Szwecja, Sri Lanka, Tanzania itp.); mogą także występować różnice rasowe.

https://www.mp.pl/pacjent/stomatologia/choroby-i-leczenie-przyzebia/127744,zapalenia-przyzebia

2

  Stan zapalny

Jest to jeden z mechanizmów obronnych organizmu. Powstaje w wyniku uruchomienia kaskady przemian niezbędnego nienasyconego kwasu tłuszczowego arachidonowego (AA) omega-6 i produkcji mediatorów prozapalnych (5 prostaglandyn, 5 leukotrienów, 2 tromboksany, 4 lipoksyny). Sprzyja on wydzielaniu wielu substancji prozapalnych: IL-1, IL-6, IL – 8, IL-17, TNF-α, LTB-4, PGE-2. Jest to podstawowa informacja, która pozwala uruchomić organizmowi procesy obronne i naprawcze zwalczające chorobę.

Poziom substancji prozapalnych jednak bardzo łatwo wymyka się spod kontroli, szczególnie gdy do organizmu dostarczane są nadmierne ilości niezbędnego nienasyconego kwasu tłuszczowego arachidonowego (AA). Przedłużający się stan zapalny powoduje nasilenie objawów chorobowych i wydłużenie trwania samej choroby. Dlatego tak ważne jest aby dostarczyć organizmowi substancji które pozwolą mu skutecznie wygaszać szkodliwy stan zapalny.

 
3

  Wykorzystanie składników BioMarine®Medical

Obecność w organizmie wwkt EPA omega-3 jest w stanie wywołać produkcję substancji przeciwzapalnych (rezolwiny, lipoksyny) i słabo prozapalnych (prostaglandyny, tromboksany, leukotrieny). Z ich udziałem organizm może w pełni wykorzystać swój potencjał przeciwzapalny. Wwkt EPA omega-3 konkuruje o enzym COX z wwkt AA omega-6 obniżając w ten sposób syntezę substancji silnie prozapalnych.

 
4

  Wykorzystanie składników BioMarine®Medical cd.

Obecność w organizmie wwkt DHA omega-3 jest w stanie wywołać produkcję przeciwzapalnych rezolwin serii D, protektyn czy marezyn. Z ich udziałem organizm może w pełni wykorzystać swój potencjał przeciwzapalny. Wwkt DHA omega-3 tak jak EPA konkuruje o enzym COX z wwkt AA omega-6 obniżając w ten sposób syntezę substancji silnie prozapalnych.

 
5

  System Przeciwzapalny

Połączenie mechanizmów działania EPA i DHA omega-3 w organizmie tworzy jedyny i nie do osiągnięcia w żaden inny sposób w pełni działający i silny system przeciwzapalny. To właśnie dzięki niemu organizm może skutcznie wykorzystać zastosowaną terapię leczniczą, jak to było pokazane w wyżej opisanych badaniach.

 
6

  Alkiloglicerole

Alkiloglicerole odgrywają ogromną rolę w aktywacji układu immunologicznego, ponieważ są niezbędnymi substancjami budulcowymi organizmu człowieka oraz są naturalne i 100% zgodne z organizmem. Najbogatsze źródła tych niezbędnych organizmowi substancji są dla człowieka niedostępne. Dostarczymy je tylko wtedy, kiedy uzupełnimy naszą dietę żywnością medyczną. Organizm wykorzystując je, działa w pełni swoich możliwości, jest w stanie szybciej wykryć stan zapalny i pojawiającą się chorobę oraz aktywować najsilniejsze systemy obronne (system odpornościowy i przeciwzapalny).

biorą udział w produkcji oraz regulacji aktywności komórek układu immunologicznego: pobudzają hematopoezę, fagocytozę, wzmagają wytwarzanie przeciwciał. Wzrost produkcji PAF zapewniony stałą podażą alkilogliceroli nasila powstawanie (proliferację) i dojrzewanie linii komórek szpiku kostnego, w tym limfocyty, makrofagi, neutrofile, itd.

 
7

  Homeostaza

Kluczem do prawidłowego działania organizmu jest zachowanie równowagi między wszystkimi procesami w nim zachodzącymi. Każdy organizm dąży do równowagi i aby ją osiągnąć musi otrzymywać fizjologiczne substancje budulcowe w odpowiednich ilościach i proporcjach. Dzięki temu usuwa przyczyny powstawania chorób, a nie tylko ich efekty. Każda terapia lecznicza wzmocniona naturalną aktywacją mechanizmów obronnych organizmu człowieka jest bardziej skuteczna i bardziej efektywna. Siła działania organizmu w efekcie prawidłowego budowania substancjami fizjologicznymi jest wolna od skutków ubocznych i działań niepożądanych.

 
8

  Odnowa komórkowa

Odpowiednia ilość fizjologicznych substancji budulcowych i regulatorowych takich jak: alkiloglicerole, skwalen, kw.tł. EPA i DHA omega-3, witaminy A i D3, jest niezbędna do fizjologicznego działania systemu odnowy komórkowej.

9

   Organizm Człowieka wykorzystuje tłuszcze dostarczane z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids do ekspresji wielu genów i uruchomienia szeregu procesów fizjologicznych, co nie nastąpi w żaden inny sposób

10

jest jedynym źródłem tak szerokiej kompozycji wyższych tłuszczów budulcowych:

11

Ilość stosowanego produktu

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg. W celu rozpoczęcia procesu przyswajania tej kompozycji tłuszczów budulcowych BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids przez Organizm, a także budowy i regeneracji funkcji śluzówki jamy ustnej, olej należy przed połknięciem trzymać w ustach przez kilkanaście sekund.

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml), należy spożywać w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób serca, stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,8 – 1,2 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

U DZIECI:
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób przyzębia, chorób serca oraz w okresie rekonwalescencji. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

U DZIECI:
0,25 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń w działaniu: szpiku kostnego, układów odpornościowego i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym.

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,1 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

* Rekomendujemy podzielenie dziennej ilości oleju na porcje nieprzekraczające 15 ml, spożywane 15-20 min przed posiłkami, w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

* Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należnej masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).

Ile tłuszczów powinna zawierać dieta osoby walczącej z chorobą? »

12

Oblicz dawkowanie

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) – 1 op.: 141,90 zł, przy zamówieniach powyżej 300,00 zł dostawa gratis

Zobacz aktualną promocję »

Wybierz fazę choroby aby obliczyć dawkę:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej »

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

13

W walce z każdą chorobą pomoc ekspertów żywienia jest zawsze niezbędna.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik działu R&D, fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Specjalista działu R&D, biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Pracownik działu R&D, biotechnolog medyczny
mgr Marta Sobolczyk-Prawda

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik produkcji, dietetyk, fizjolog
mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 08:00-13:00.

602 785 558, 789 108 088, 42 680 03 33

wejdź na czat »

 
9

Back to Top