Z powodu Atopowego Zapalenia Skóry (AZS) w 2019r. zachorowało w Polsce prawie 110 000 osób. Aktywnie choruje od 4,7% do 9,2% dzieci, a osób dorosłych od 0,9% do 1,4%. – źródło: Sytuacja zdrowotna Polski i jej uwarunkowania, PZH 2020, Kruszewski J. Medycyna Praktyczna; 2012. p. 11–13.

1

Badanie naukowe 1 Grupa badana: Dorośli i dzieci pow. 12 r.ż.

Interwencja żywieniowa z zastosowaniem BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm) przeprowadzona przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych

ZASTOSOWANIE OLEJÓW RYBICH U PACJENTÓW Z AZS – pierwsze polskie badanie kliniczne o charakterze interwencji żywieniowej u Pacjentów z AZS. Wilkowska A., Grubska-Suchanek E., Nowicki R.J. Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed e-mail: awil@gumed.edu.pl, wyniki zaprezentowane na 18 Międzynarodowej Akademii Dermatologii i Alergologii organizowanej przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne 11-13 luty 2022.

Efekty interwencji żywieniowej żywnością medyczną BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids u 55 Pacjentów leczonych z powodu atopowego zapalenia skóry (AZS), u których trwające co najmniej 6 miesięcy leczenie nie przyniosło wyraźnej poprawy – przełomowe wyniki badania.

 
 
2

  Wyniki interwencji żywieniowej produktem BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids u Pacjentów z AZS

Przeprowadzone badania wykazały kliniczną poprawę stanu skóry u większości Pacjentów z AZS, którzy stosowali oleje rybie (SCORAD w trakcie 12 tygodni stosowania produktu obniżył się z 44,7 pkt. do 27,5 pkt. czyli o 38%, po odstawieniu produktu efekt utrzymywał się przez kolejne 4 tygodnie dając spadek w skali SCORAD o kolejne 4%).

Obszar zajęty zmianami w trakcie stosowania produktu obniżył się z 28,2 pkt. do 17,9 pkt. czyli o 37% i efekt utrzymywał się przez kolejne 4 tygodnie bez produktu dając dalsze pomniejszanie obszaru zajętego zmianami o kolejne 4%. Nasilenie zmian w trakcie 12 tygodni podawania żywności medycznej BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids zmalało z 8,6 pkt. do 5,3 pkt. czyli o 38%. Przez kolejne 4 tygodnie obserwacji efekt ten utrzymywał się, dając dalszy spadek nasilenia zmian o kolejne 5%.

ZASTOSOWANIE OLEJÓW RYBICH U PACJENTÓW Z AZS – pierwsze polskie badanie kliniczne o charakterze interwencji żywieniowej u Pacjentów z AZS.

Wśród obserwowanych objawów subiektywnych na szczególną uwagę zasługuje zmniejszenie nasilenia świądu już po 12 tygodniach o 29% (31% po kolejnych 4 tygodniach, po odstawieniu produktu), poprawa jakości snu o 48% (54% po kolejnych 4 tygodniach, po odstawieniu produktu), czy spadek ilości nadżerek aż o 71% (86% po kolejnych 4 tygodniach, po odstawieniu produktu). Każdy efekt uzyskany po 12 tygodniach stosowania BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids utrzymywał się przez kolejne 4 tygodnie.

Preparat był dobrze tolerowany przez wszystkich badanych Pacjentów. Grupa badanych Pacjentów wynosiła 55 osób, nie włączano grupy kontrolnej, a wyniki obserwowano w odstępach czasowych w porównaniu do stanu wyjściowego przez 16 tygodni (12 tygodni stosowania produktu plus 4 tygodniowy follow up). Badanie przeprowadzono w grupie osób od 12 roku życia z różnym stopniem zaawansowania SCORAD. Na potrzebę analizy danych grupę podzielono również na podgrupy SCORAD poniżej 50 oraz powyżej 50 a także grupę analizowano w rozdziale wiekowym poniżej i powyżej 18 r. ż.

Wykres przedstawiający procentowe zmiany obserwowanych parametrów w stosunku do wartości wyjściowych w dwóch grupach zaawansowania SCORAD poniżej i powyżej 50.

Zaobserwowano, że nieznacznie lepszy efekt uzyskiwały osoby ze SCORAD poniżej 50 osiągając 43% poprawy objawów w skali SCORAD (szczególnie zmniejszenie obszaru zmian o 49%, obniżenie nasilenia zmian o 40%, poprawa objawów subiektywnych o 51%, zmniejszenie rumienia o 29%, obrzęków o 47%, lichenifikacji o 30%, świądu o 35%) w porównaniu do osób ze SCORAD powyżej 50, które uzyskiwały średnio 37% poprawy objawów w skali SCORAD.

Wykres przedstawiający procentowe zmiany obserwowanych parametrów w stosunku do wartości wyjściowych w dwóch grupach wiekowych poniżej i powyżej 18 r.ż.

Kolejna obserwacja wykazała, że  osoby poniżej 18 roku życia uzyskiwały ogółem o 16% lepsze efekty niż osoby starsze. Na szczególną uwagę zasługuje 91% zmniejszenie nadżerek w tej grupie w porównaniu ze stanem wyjściowym, efektem dodatkowym łagodzenia zmian była 83% redukcja zaburzeń snu. W obu grupach odczucia subiektywne badanych również potwierdzały wyniki obserwacji lekarskich i wykazywały odczuwanie pozytywnych zmian w ich organizmach (o 41% obserwowanej poprawy w grupie młodszej i o 60% w grupie starszej w stosunku do poziomu wyjściowego, w którym przez wiele lat stosowano samo leczenie standardowe.

 
3

  Opis badania

Badaniem objęto 55 Pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o średnim (SCORAD 25-50) oraz ciężkim przebiegu (SCORAD>50) w wieku powyżej 12 lat. Nasilenie zmian skórnych oceniano przy użyciu skali SCORAD, oceniano też nasilenie świądu oraz zaburzenia snu przy użyciu analogowej skali VAS.

Pacjentom oprócz standardowej terapii leczniczej stosowanej w AZS włączono do stosowania żywność specjalnego przeznaczenia medycznego BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids – kompozycję 3 rodzajów olejów rybich: olej z wątroby rekinów głębinowych, olej z mięśni sardynek, sardeli i makreli oraz tranu z dorszy alaskańskich. Kompozycja zawiera naturalne tłuszcze złożone: alkiloglicerole, skwalen, witaminy a (retinol) i D3 (cholekalcyferol) oraz wyższe nienasycone kwasów tłuszczowe: DHA + DPA + EPA + ETE omega-3, NA (nerwonowy) omega-9. W oleju wykluczono obecność białek, które mogą stanowić źródło alergenów rybich.

Badany produkt podawano w trzech dawkach podzielonych po 0,5 ml/kg masy ciała/dobę, w średniej dawce dziennej 35 ml/dobę przez okres 12 tygodni. Lekarz prowadzący badanie oceniał skórę Pacjentów przed rozpoczęciem badania a następnie po 2, 4, 8, 12 i 16 tygodniach.

 
4

Badanie naukowe 2 Grupa badana: Dzieci do 12 r.ż.

Interwencja żywieniowa przeprowadzona przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych

Podsumowanie interwencji żywieniowej z zastosowaniem BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm) u dzieci do 12 r. ż. z atopowym zapaleniem skóry (AZS).

 
5

Badaniem objęto 24 Pacjentów z atopowym zapaleniem skóry o średnim (SCORAD 25-50) oraz ciężkim przebiegu (SCORAD>50) w wieku poniżej 12 lat.

U większości dzieci diagnozę w związku z atopowym zapaleniem skóry postawiono już w pierwszym roku życia. AZS często towarzyszyła astma, alergia lub obie choroby równocześnie. Nasilenie zmian skórnych oceniano przy użyciu skali SCORAD (przed i po okresie stosowania oleju), ponadto analizowano odczucia subiektywne stosujących.

U około 78% Pacjentów stan skóry wymagał podawania leczenia farmakologicznego (maści, emolienty, środki doustne, także w formie sterydów), przyjmowano również różnego rodzaju suplementy diety, w głównej mierze z witaminą D3.

W trakcie badania nie ingerowano w przebieg stosowania produktów oraz procedur leczniczych i pielęgnacyjnych. Prawie połowa badanych pomimo systematycznego leczenia nigdy nie uzyskała remisji choroby.

Zdj. Wybrane przykładowe zdjęcia trzech uczestników na początku interwencji żywieniowej.

 
6

  Tak rodzice opisywali stan swoich dzieci przed włączeniem do badania:

„Mój syn zmaga się z wieloma problemami AZS, astma, sami nie wiemy jak pomoc wszystko przynosi ulgę na chwilę”

„Syn ma silne zmiany skórne, szczególnie w okolicy ust, które w zaostrzeniu utrudniają mu mowę, spożywanie pokarmów. Zmiany na ciele są silnie swędzące co utrudnia sen w nocy. Dietetyk kliniczny zaproponował wprowadzenie BioMarine dla syna by zmniejszyć intensywność zaostrzeń i wyciszyć stan zapalny w organizmie.”

„Ostatnio zaobserwowałam znaczne pogorszenie stanu skóry u syna i szukam produktu, który znacząco wesprze nasze leczenie.”

„Nie stosowaliśmy nigdy dodatkowych produktów w leczeniu córki oprócz pielęgnacji skóry i leków przeciwhistaminowych. Żaden z lekarzy nie przekazał nam jak ważne jest znaczenie suplementacji kwasów tłuszczowych w leczeniu AZS.”

„Moja córka ma 6 lat. Od 3 miesiąca życia, borykamy się z AZS, wypróbowaliśmy już chyba wszystko dostępne bez recepty jak i na receptę, włączając sterydy. Może to w końcu dało by nam alternatywę na poprawę życia.”

„Ponieważ już nic córce nie pomaga od lekarza do lekarza i zero poprawy. Najbardziej są dla niej męczące nocki, jest nie wyspana i nie może funkcjonować w szkole jak i my rodzice w codziennych obowiązkach. Córka w grudniu kończy 9 lat z AZS walczymy od urodzenia, alergia stwierdzona poprzez testy.”

„Ponieważ próbowaliśmy już wielu opcji i niestety nie możemy wprowadzić skóry synka w stan remisji od początku choroby (ponad dwa lata).”

„Syn od 12 lat (od urodzenia) choruje na AZS. Oprócz tego astma, zaburzenia odporności oraz niedobór alfa-1 antytrypsyny. Bardzo potrzebujemy produktu, dzięki któremu poprawimy jakość jego, a co za tym idzie również naszego życia.”

„Córka od pierwszych miesięcy życia choruje na AZS. Mamy za sobą kilka pobytów w szpitalu z zaostrzeniem. Cały czas jest na sterydach do smarowania i co jakiś czas na sterydach do ustnych.”

„Łapiemy się każdego sposobu by załagodzić ból i swędzenie. Jak dotychczas bez skutku.”

„Córka ma AZS od 6miesiaca życia. Obecnie ma 9 lat i meczymy się z chorobą do dnia dzisiejszego. Już wszystkiego próbujemy.”

„Borykamy się z chorobą córki praktycznie od jej urodzenia. Zmiany obejmują całe ciało, a rany niejednokrotnie były do krwi, skóra pękała do żywego, a drapaniu przez całą dobę nie było końca. Teraz drapanie trochę ograniczamy lekami antyalergicznymi, ale nadal córka śpi z nami, bo inaczej pewnie z rana obudziłaby się we krwi. Zmiany skórne nadal są bardzo widoczne i walczyli każdego dnia.”

„Niestety na zmiany skórne do tej pory nic nie pomaga. Już sam nie wiem co stosować.”

„Niestety nic ostatnio nie pomaga córce. Chętnie spróbujemy czegoś nowego.”

 
7

Pacjentom oprócz standardowej terapii leczniczej stosowanej w AZS włączono do stosowania żywność specjalnego przeznaczenia medycznego BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm) – kompozycję 3 rodzajów olejów rybich: olej z wątroby rekinów głębinowych, olej z mięśni sardynek, sardeli i tuńczyka oraz tranu z dorszy alaskańskich.

Kompozycja zawiera wyższe tłuszcze budulcowe, w tym tłuszcze złożone: alkiloglicerole, skwalen, witaminy A (retinol) i D3 (cholekalcyferol) oraz wyższe nienasycone kwasy tłuszczowe: DHA + DPA + HPA + EPA + ETA + ETE omega-3, nerwonowy i gondolowy omega-9. W oleju wykluczono obecność białek, które mogą stanowić źródło alergenów rybich.

Olej przyjmowany był według zaleceń przez prawie wszystkich uczestników badania.

Badany produkt podawano w dawkach podzielonych po 0,5 ml/kg masy ciała/dobę, przez 12 tygodni i 0,7 ml/kg masy ciała/dobę przez kolejne 4 tygodnie. Każdy z uczestników badania otrzymał informacje na temat stosowania produktu, a także wyliczoną dzienną ilość oleju w oparciu o ww. przelicznik. Proces stosowania produktu był kontrolowany poprzez zapisywanie pór podawania i wielkości porcji oleju w przygotowanym dzienniczku.

 
8

  Ocena intensywności objawów w skali SCORAD przed i po zakończeniu badania

Intensywność objawów AZS była określana przed rozpoczęciem badania i po jego zakończeniu, a uzyskane wartości w skali SCORAD zostały uśrednione dla obu grup i porównane (wyniki na wykresie).

Stopień poprawy objawów w całej grupie Pacjentów wynosił 41%.

Wyniki przedstawianego badania potwierdziły, że stopień poprawy w obu grupach dzieci jest bardzo zbliżony do wyniku uzyskanego w badaniu na grupie Pacjentów powyżej 12 r. ż., przeprowadzonego w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 
9

  Uczestnicy badania podzielili się także swoimi opiniami na temat efektów stosowania BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm):

„Zdecydowanie mniejsze nasilenie zmian w stosunku do okresu zeszłorocznego. Najbardziej newralgiczny punkt, tj. silne, sączące zmiany wokół ust nie wystąpiły. Syn jest wciąż objęty zintensyfikowaną suplementacją. Jednak po zwiększeniu dawki Biomarine Medical Immuno & Neuro Lipids zauważyłam dłużej trwające okresy poprawy stanu skóry.”

„Skóra zrobiła się gładka, jakby lepiej nawilżona od środka, dziecko mniej choruje Po za niezbyt dobrym smakiem, produkt spełnił wszystkie oczekiwania, dziecko mniej się drapie, przesypia większą część nocy, może skupić się na zajęciach w szkole, bez oznak AZS.”

„Na pewno znacznie mniej zmian w sezonie zimowym. Zwykle zima przynosiła nam ogromne pogorszenie stanu skóry – w tym sezonie przy BioMarine Medical Immuno & Neuro Lipids było dużo łagodniej Znacznie zmniejszył ilość zmian na skórze w sezonie zimowym.”

„Zmiany skórne wyglądały lepiej, szybciej się goiły, poprawa odporności. Uzupełnienie braków żywieniowych + duża poprawa odporności. Bardzo łagodne przejście ospy.”

„Jędrność skóry na całym ciele, wypełnione zgrubienia w zgięciach, lepszy i spokojniejszy sen, mniejszy świąd i suchość skóry, złagodzone zaczerwienienie skóry. Poprawił się komfort życia dziecka i domowników, córka jest pogodniejsza, wyspana i rzadziej się drapie. Ma gładszą skórę. Może dodałabym smak produktu, byłby przyjemniejszy.”

„Zmniejszenie zaczerwienienia, widzę wielką poprawę skóry, jestem zadowolona z produktu i kupię go ponownie oraz będę polecać innym.”

„[…] Szybsze gojenie zadrapań, skóra w miejscach zazwyczaj zdrowych była w bardzo dobrym stanie. Przyznaję, że to nie jest pierwszy produkt w formie oleju, który testowaliśmy na AZS. Wcześniej mieliśmy do czynienia z olejem z czarnuszki, więc sama forma i smak nie stanowiły problemu. […] Co ciekawe, po zakończeniu leczenia bardzo intensywnego (sterydy doustne, antybiotyk) skóra nie wraca, póki co do złego stanu. Produkt spotkał się z życzliwym przyjęciem przez 2 lekarzy, których w międzyczasie musieliśmy odwiedzić (alergolog/dermatolog i alergolog/pediatra). Gdzieś w czasie stosowania oleju miałam taką myśl, że fajnie, gdyby był w większych buteleczkach, ale po namyśle stwierdziłam, że obecny rozmiar jest poręczny i gwarantuje świeżość.”

Zdj. Wybrane przykładowe zdjęcia tych samych trzech uczestników po zakończeniu interwencji żywieniowej.

 
10

  Czym spowodowane są obserwowane efekty?

Dysponując odpowiednią ilością i różnorodnością tłuszczów budulcowych, organizm człowieka jest w stanie uruchomić szereg procesów tłuszczozależnych o nadrzędnej roli w jego ochronie i regeneracji.

Dostarczając organizmowi BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm) czyli połączenie trzech różnych rodzajów olejów rybich o pełnym, biologicznym składzie będącego unikatową kompozycją tłuszczów budulcowych, spowodowano, że organizm Pacjenta uruchomił i przeprowadził z odpowiednią skutecznością procesy odpowiedzialne za wyciszenie stanu zapalnego w obrębie skóry, a także poprawić stan jej odżywienia.

Warto także zaznaczyć, że procesy tłuszczozależne są kluczowe dla całościowego funkcjonowania organizmu, dlatego obserwuje się podobne efekty w trakcie leczenia innych chorób. Udowodniono to w blisko 50 badaniach naukowych u Pacjentów w trakcie leczenia infekcji, nowotworów, paradontozy i aft, RZS, łuszczycy, AZS, alergii, choroby wieńcowej, schizofrenii i depresji.

PRODUKT UZYSKAŁ OFICJALNĄ REKOMENDACJĘ PTCA

 
11

Wzrost przeciw – bakteryjnej, – wirusowej, – nowotworowej siły bójczej i antygenowości systemu odpornościowego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Reakcja odpornościowa organizmu po zastosowaniu BioMarine® ma charakter fizjologicznie uporządkowany z siłą adekwatną do zagrożeń (zdrowi ochotnicy). Prawidłowo zbudowane komórki odpornościowe wytwarzają korzystną relację pomiędzy produkcją cytokin IL-2/IL-10, czyli wzrostowi IL-2 towarzyszy spadek IL-10. Wzrost wydzielania cytokiny prozapalnej IL-2 mobilizuje układ odpornościowy do pełnej gotowości. Prowadzi to do znaczącego wzrostu aktywności limfocytów i makrofagów oraz 46% wzrostu aktywności neutrofili i 67% wzrostu aktywności komórek NK. Przejawia się to wyższą skutecznością poszukiwania i likwidacji patogenów. Limfocyty znajdując miejsce zagrożenia wydzielają interferon (IFN-γ) bezpośrednio do komórek patogennych, hamując ich namnażanie.

Aktywowane makrofagi, neutrofile i komórki NK zwiększają produkcję TNF-α uruchamiają kaskadę reakcji doprowadzających do eliminacji patogenów i śmierci uszkodzonych komórek organizmu. Regulacji poziomu cytokin wygaszających nadmierną aktywność układu odpornościowego (IL-10) towarzyszy wytworzenie odporności długotrwałej. Tak złożony sposób reakcji układu odpornościowego charakteryzuje się wysoką skutecznością rozpoznawania, znakowania i niszczenia patogenów, bez skutków ubocznych.

dr n. med. Przemysław Lewkowicz, dr hab. n. med. Małgorzata Banasik, Ewa Głowacka, dr n.med. Natalia Lewkowicz, prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski. Pol. Merk. Lek., 2005, XVIII, 108, 686.

Interwencja żywieniowa dużymi dawkami skwalenu – organizm uruchamia produkcję kolagenu i procesy obronne.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Efekty powstałe w organizmie w wyniku spożywania skwalenu w obu grupach były znakomite.

W porównaniu do stanu wyjściowego u wszystkich kobiet przyjmujących skwalen odnotowano zmniejszenie wielkości zmarszczek nawet o 30%. W obu grupach wykazano także wzrost ilości kolagenu w skórze średnio o 115%. Stopień zaczerwienień skóry zmniejszył się o 36%, a natężenie pigmentacji wzrosło o kilka procent.

Dodatkowo okazało się, że skóra po 3 miesięcznym okresie przyjmowania skwalenu stała się bardziej odporna (o 7%) na działanie promieni UV, a ilość uszkodzeń DNA powstających pod wpływem standardowej dawki tego promieniowania była w grupie z wysoką dawką skwalenu aż o 62% niższa od stanu wyjściowego.

 
12

Badania lekarskie

BioMarine®, BioCardine®, La®Squalana: znacząca poprawa kondycji skóry u pacjentów z łuszczycą, trądzikiem i AZS oraz wyraźne złagodzenie przebiegu alergii.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania: Stosowanie 4 kapsułek BioMarine®570 oraz 2 kapsułek BioCardine® dziennie oraz produktu La®Squalana na skórę przez okres 8 miesięcy u pacjentów chorobami dermatologicznymi: trądzikiem, łuszczycą oraz atopowym zapaleniem skóry (AZS) spowodowało znaczną poprawę stanu skóry oraz złagodzenie objawów alergii, szczególnie w przypadku pacjentów z AZS. Uzyskanie korzystnych efektów pozwoliło na ograniczenie stosowania kremów i maści sterydowych.

lek. med. Jadwiga Feliks

 
13

Ekspertyzy naukowe

Olej z wątroby rekina w profilaktyce i wpomagająco w terapii.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Ewa Dąbrowska, Dr n. med. spec. chor. wew

Właściwości zdrowotne oleju z rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Wiktor B. SZOSTAK, Dorota SZOSTAK-WEGIEREK, Zakład Profilaktyki Chorób żywieniowozależnych z Poradni Chorób Metabolicznych Instytut żwności i żywienia w Warszawie Kierownik: Prof. dr hab. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek

Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Natalia Lewkowicz, Przemysław Lewkowicz, Anna Kurnatowska, Henryk Tchórzewski, Uniwesytet Medyczny w Łodzi, Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, kierownik: prof. dr hab. med. A. Kurnatowska

Charakterystyka biologicznego działania oleju z wątroby rekina.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Prof.zw.dr hab.n.med. Światosław Ziemlański, Kierownik Zakładu Fizjologii I Biochemii żywienia, Instytut żywności i żywienia w Warszawie

Czy olej z wątroby rekina głębinowego jest szczególnie pomocny dziecku alergicznemu?

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. med. spec. chorób dzieci Jacek Brendzel, Wojewódzka Przychodnia Matki i Dziecka Poradnia Gastrologiczna w Częstochowie

Olej z wątroby rekina jako terapia wspomagająca w atopowym zapaleniu skóry.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Roman Nowicki, Wioletta Barańska-Rybak, Akademia Medyczna w Gdańsku, Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, kierownik: prof. dr hab. med. J. Roszkiewicz

Kompendium wiedzy o tłuszczach. Genetyczne i fizjologiczne procesy tłuszczozależne uruchamiane przez Organizm Człowieka.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Dział Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine® jako dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Opinia odnośnie do kwalifikacji i bezpieczeństwa stosowania produktu BioMarine®Medical jako żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

dr n. o zdr. Monika Kaczoruk, prof. nzw. dr hab. n.med. Lech Panasiuk, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

 
14

  Opinie

Stosuję ze względu na atopowe zapalenie skóry. Gdy mam nasilenie objawów – łykam po 6 kapsułek i zmiany znikają.

Martyna, 38 lat

BioMarine® stosuję u córki. Ma silne atopowe zapalenie skóry. Jest na lekach, ale oprócz tego stosujemy BioMarine® w dawce początkowej do 9 kapsułek na dobę (obecnie 4). Już po miesiącu stosowania, że obrzęk i wysypka na skórze się zmniejszają a świąd stał się łagodniejszy. W bardzo zaognionych miejscach zastosowaliśmy BioMarine® bezpośrednio na skórę co przyniosło szybkie ukojenie oraz co najważniejsze dla córki, nic nie szczypało i nie bolało. Polecam gorąco.

Agnieszka, 14 lat

BioMarine® stosuję wraz z moją rodziną od kilku lat. Podnosi on naszą odporność. Przechodzimy bardzo łagodnie wszelkie infekcje. Pomógł mi złagodzić ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY oraz wirus brodawczaka.

Anna, 39 lat

 
15

  Wykorzystanie wyższych tłuszczów budulcowych przez Organizm Człowieka

EPA i DHA omega-3

Wyższe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WKT) omega-3, spośród których największe znaczenie mają EPA i DHA omega-3, budują błony komórkowe i zastępują w nich miejsce WKT omega-6. Tym samym stanowią substrat do produkcji prostaglandyn i tromboksanów serii 3 oraz leukotrienów serii 5, które, w odróżnieniu od analogicznych związków serii 2 i 4 wytwarzanych z kwasu arachidonowego (AA) omega-6, wykazują słabe włąsciwości prozapalne, a w niektórych przypadkach wręcz przeciwzapalnie. Wykazano, że AA, zwiększając uwalnianie prozapalnej prostaglandyny E2, prowadzi do wzrostu poziomu przeciwciał IgE i limfocytów Th2, co w konsekwencji zwiększa wrażliwość organizmu. WKT omega-3 zaś, zastępując AA, zmniejszą poziom mediatorów prozapalnych, a tym samym osłabiają w organizmie reakcje IgE-zależne. Z WKT omega-3 organizm wytwarza ponadto przeciwzapalne rezolwiny i marezyny oraz ochronne protektyny.

Witamina D3

Najnowsze badania wskazują również na związek między niedoborami witaminy D3 a zwiększoną podatnością na występowanie AZS. Zaobserwowano, że w regionach świata o mniejszym natężeniu promieniowania słonecznego, częstotliwość występowania AZS jest wyższa. Co więcej, poziom osoczowej witaminy D3 jest odwrotnie proporcjonalny do stopnia zaawansowania choroby – im wyższy, tym mniejsze nasilenie objawów AZS. Biorąc pod uwagę te obserwacje, podjęto wiele badań oceniających skuteczność interwencji żywieniowej opartej o witaminę D3 stosowanej jako uzupełnienie standardowej terapii u Pacjentów z AZS. W jednym z randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych placebo badań wykazano znaczącą poprawę w zakresie skali SCORAD u Pacjentów przyjmujących 1600 IU witaminy D3 dziennie przez 2 miesiące. Wykazano również, że niski poziom osoczowej witaminy D3 u Pacjentów z AZS zwiększa ich podatność na występowanie bakteryjnych infekcji skóry. Za mechanizm ten odpowiedzialny jest korzystny wpływ witaminy D3 na uruchamianie w organizmie procesów wytwarzania katelicydyn – białek o właściwościach przeciwbakteryjnych.

Skwalen i alkiloglicerole

W obecności alkilogliceroli i skwalenu, obecnych w znaczących ilościach w oleju z wątroby rekinów, organizm uruchamia procesy autoimmunoregulacji, niezwykle ważne w kontekście chorób o etiologii immunologicznej, takich jak choćby AZS. Skwalen, dzięki zdolności do opłaszczania wnikających do organizmu patogenów, chroni dodatkowo przed rozwojem infekcji skóry i przyspiesza gojenie się ran. Alkiloglicerole zaś regulują aktywność limfocytów T pomocniczych (Th), zaangażowanych w rozwój reakcji alergicznych. W zależności od produkowanych przez Th cytokin, wyodrębnia się subpopulację Th1 (wytwarzającą IL-2, IFN-γ, TNF-β) i Th2 (produkującą IL-4, IL-5 i IL-13). Zarówno Th1, jak i Th2 wydzielają IL-3, IL-6, IL-10, TNF-α oraz czynnik stymulujący wzrost kolonii granulocytów i makrofagów. Podczas gdy Th1 pobudzają głównie odpowiedź komórkową (usuwanie komórek posiadających określone antygeny, w czym udział biorą limfocyty T cytotoksyczne), Th2 przede wszystkim indukują produkcję przeciwciał, głównie IgE, ponadto, poprzez IL-5 aktywują i zwiększają żywotność eozynofilii. Uważa się, że u osób chorujących na alergię i choroby atopowe w ogromnej przewadze powstają limfocyty Th2, kosztem populacji Th1. Przywrócenie właściwych proporcji między podgrupami Th1 i Th2 może mieć duży potencjał terapeutyczny. Z najnowszych badań wynika, że alkiloglicerole uruchamiają w organizmie procesy pobudzające powstawanie, różnicowanie i dojrzewanie właśnie populacji Th1 .

 
16

  Produkcja witaminy D3 ze skwalenu.

Skwalen jest naturalnym prekursorem Witaminy D3. Jest mało podatny na reakcje z tlenem, dzięki temu, jako składnik filmu lipidowego skóry, chroni ją przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Chroni też przed uszkodzeniem wątrobę.

1

   Organizm Człowieka wykorzystuje tłuszcze dostarczane z BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids do ekspresji wielu genów i uruchomienia szeregu procesów fizjologicznych, co nie nastąpi w żaden inny sposób

2

  Czym jest Atopowe Zapalenie Skóry (AZS)

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą i nawrotową chorobą skóry cechującą się świądem, typową lokalizacją i morfologią zmian chorobowych oraz współistnieniem z innymi chorobami atopowymi u chorego lub członków jego rodziny. Biorąc pod uwagę niezadawalające efekty leczenia przy użyciu metod standardowych, a także ich działania niepożądane, zarówno pacjenci jak i lekarze poszukują metod alternatywnych zwiększających skuteczność dotychczas stosowanych leków.

 
3

jest jedynym źródłem tak szerokiej kompozycji wyższych tłuszczów budulcowych:

4

Ilość stosowanego produktu

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) przeznaczony jest do postępowania dietetycznego dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 10 kg. W celu rozpoczęcia procesu przyswajania tej kompozycji tłuszczów budulcowych BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids przez Organizm, a także budowy i regeneracji funkcji śluzówki jamy ustnej, olej należy przed połknięciem trzymać w ustach przez kilkanaście sekund.

Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml), należy spożywać w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób serca, stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,8 – 1,2 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

U DZIECI:
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy), chorób neurologicznych i psychicznych, chorób przyzębia, chorób serca oraz w okresie rekonwalescencji. Spożywać w porcjach*

U DOROSŁYCH:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

U DZIECI:
0,25 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń w działaniu: szpiku kostnego, układów odpornościowego i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym.

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,1 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

* Rekomendujemy podzielenie dziennej ilości oleju na porcje nieprzekraczające 15 ml, spożywane 15-20 min przed posiłkami, w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

* Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należnej masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).

Ile tłuszczów powinna zawierać dieta osoby walczącej z chorobą? »

5

Oblicz dawkowanie

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (płyn 200 ml) – 1 op.: 141,90 zł, przy zamówieniach powyżej 300,00 zł dostawa gratis

Zobacz aktualną promocję »

Wybierz fazę choroby aby obliczyć dawkę:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej »

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób »

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób

KROK 1:
Wylicz swoją dawkę
KROK 2:
Ilość ml dziennie:
Kuracja miesięczna:
op.

Szanowny Kliencie, odpowiednia dawka to Twoja gwarancja skuteczności. Jeśli masz wątpliwości, prosimy skontaktuj się z nami ».

6

W walce z każdą chorobą pomoc ekspertów żywienia jest zawsze niezbędna.

Eksperci Działu Nauki, Badań i Rozwoju MARINEX International to wysokiej klasy specjaliści o wieloletnim doświadczeniu w Genetycznym i Fizjologicznym Żywieniu Pacjentów w Chorobach Przewlekłych.

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik działu R&D, fizjolog,
dr n. biol. Joanna Zielińska-Tomaszewska

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Specjalista działu R&D, biotechnolog medyczny
dr n. med. Tomasz Radzik

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Pracownik działu R&D, biotechnolog medyczny
mgr Marta Sobolczyk-Prawda

BioMarine Medical odporność w grypie i infekcjach wirusowych, żywienie w radioterapii i chemioterapii

Kierownik produkcji, dietetyk, fizjolog
mgr Konrad Tomaszewski

Zapraszamy na konsultacje od pon. do pt. w godz. 08:00-13:00.

602 785 558, 789 108 088, 42 680 03 33

wejdź na czat »

 
17

Back to Top