Certyfikaty, analizy BioMarine®Medical.

  Aktualne serie

Certyfikaty analiz chemicznych potwierdzają jakość preparatu: skład i ilość substancji czynnych oraz czystość biologiczną (brak metali ciężkich, zanieczyszczeń chemicznych, bakterii, grzybów)

Certyfikaty producenta

BioMarine®Medical x 200ml

Certyfikaty analiz chemicznych potwierdzających jakość preparatów wchodzących w BioMarine®Medical: skład i ilość substancji czynnych oraz czystość biologiczną (brak metali ciężkich, zanieczyszczeń chemicznych, bakterii, grzybów)

BioMarine®

BioCardine®Omega-3

Tran OLAVA®

 

Kontakt

93-446 Łódź, ul. Placowa 4, Polska,
tel.: 801 00 25 50, kom.: 42 680 03 33
NIP: 899-18-33-247, REGON: 473157465,
Nr KRS: 0000159418 w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego.

Back to Top