Badania z zastosowaniem naszych olejów dowiodły, że efekty jakie w wyniku ich stosowania powstają, są wytworzone fizjologicznie przez organizm. Oznacza to, że nie można ich osiągnąć w innych sposób. Do ich wytworzenia organizm potrzebuje uruchomienia konkretnych procesów fizjologicznych, które wymagają odpowiednich substancji. Stąd też efekty jakie powstają są tak znamienne i wielokierunkowe. Przekłada się to na poważne zwiększenie siły organizmu oraz skuteczności ratowania zdrowia i życia pacjentów.

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj po tytułach
Szukaj po zawartości
Szukaj w postach
Szukaj na stronach
Wpływ wybranych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ich metabolitów na hemostazę
Opracowanie naukowe przygotowane przez prof. Jacka Golańskiego Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Nauk Biomedycznych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia...
Wybrane aspekty działania przeciwnowotworowego produktu zawierającego 1-O-alkiloglicerole oraz kwasy eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy(DHA)
Opracowanie naukowe na podstawie prezentacji dr Przemysława Lewkowicza przygotowanej na I Krajową Konferencję Naukową Polskiego Towarzystwa Nauk Żywi...
Jak działają interferony i dlaczego są istotne w walce z SARS CoV-19?
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International weryfikujące wiedzę na temat interferonów....
Aspekty działania przeciwnowotworowego 1-O-alkilogliceroli.
Opracowanie naukowe przygotowane przez dr Przemysława Lewkowicza i prof. Henryka Tchórzewskiego dla Polskiego Merkuriusza Lekarskiego, 2012, XXXIII, 198, 3...
Wywiad z immunologiem profesorem Henrykiem Tchórzewskim.
Odporność to mechanizm, który chroni przed patogenami natychmiast, bez uprzednich przygotowań. Dzięki niej możliwe jest przetrwanie gatunku - mówi imm...
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj...
Porównanie immunostymulujących właściwości inozyny z BioMarine<sup>®</sup> wykorzystywanym przez organizm do immunoregulacji.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International porównujące immunostymulujące własciwości inozyny z Bi...
Przegląd piśmiennictwa dotyczącego przemian, wykorzystania przez organizm oraz zastosowania farmakologicznego olejów rybich.
Monografia opracowana na potrzeby Instytutu Leków P. Lewkowicz, N. Lewkowicz i H. Tchórzewski*
Tajemnica skuteczności działania organizmu pod wpływem oleju z wątroby rekinów tasmańskich – BioMarine<sup>®</sup>.
Opracowanie naukowe przygotowane przez dr Joannę Zielińską-Tomaszewską, Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Właściwości oleju ...
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj...
Mechanizm działania i zastosowanie kliniczne oleju z wątroby rekina.
Praca naukowa przygotowana pod kierownictwem profesora Henryka Tchórzewskiego będąca podsumowaniem 6 lat badań nad preparatem BioMarine®570, opublikowan...
Efekty działania organizmu po zastosowaniu BioMarine<sup>®</sup>570 u osób zdrowych i chorych.
Opracowanie naukowe dr. n med. Jacka Michalaka, opisujące zaobserwowane w badaniach klinicznych zmiany parametrów immunologicznych pod wpływem stosowania ...
Przegląd piśmiennictwa dotyczącego przemian, wykorzystania przez organizm oraz zastosowania farmakologicznego olejów rybich.
Monografia opracowana na potrzeby Instytutu Leków P. Lewkowicz, N. Lewkowicz i H. Tchórzewski*
Tajemnica skuteczności działania organizmu pod wpływem oleju z wątroby rekinów tasmańskich – BioMarine<sup>®</sup>.
Opracowanie naukowe przygotowane przez dr Joannę Zielińską-Tomaszewską, Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Właściwości oleju ...
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj...
Wpływ wybranych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ich metabolitów na hemostazę
Opracowanie naukowe przygotowane przez prof. Jacka Golańskiego Uniwersytet Medyczny w&nbsp;Łodzi, Katedra Nauk Biomedycznych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia...
Ochronne działanie organizmu wykorzystującego nnkt EPA i DHA omega-3 w trakcie terapii kwasem acetylosalicylowym.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International. Zastosowanie kwasów omega-3 w trakcie terapii kwasem acet...
Rekomendacje grupy ekspertów dotyczące spożycia i suplementacji diety kwasami Omega-3.
Grupa wybitnych ekspertów polskiej medycyny opracowała i opublikowała wyniki, prowadzonych przez 20 lat, badań nad kwasami Omega-3 oraz wynikające z nic...
Nnkt EPA i DHA omega-3 w organizmie.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International wyjaśniające dokładne mechanizmy działania organizmu z ...
Spektrum prozdrowotnego wykorzystania przez organizm wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 EPA i DHA.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex International omawiające w sposób skrótowy niezbędność kwasów tłu...
Fizjologiczna aktywacja najważniejszych procesów życiowych organizmu człowieka.
Opracowanie naukowe przygotowane przez Dział Nauki, Badań i Rozwoju firmy Marinex Inrternational. Tylko organizm otrzymujący odpowiednie ilości substancj...

Dodaj komentarz