Okres jesienno-zimowy zmusza nasz organizm do wzmożonej pracy. W tym czasie nasza odporność jest wystawiana na ciężką próbę. Nawet względnie silna odporność zdrowych ludzi, może nie działać na optymalnym poziomie. Tak pokazują badania kliniczne przeprowadzone u ludzi.

Okazuje się, że odporność można skutecznie wzmocnić. Jednak potrzebne do tego są odpowiednie ilości substancji budulcowych. Te substancje to zdrowe lipidy: skwalen i alkiloglicerole.

U człowieka alkiloglicerole stanowią 10-15% masy ciała. Nasz organizm wytwarza je w ilości ok.10 mg dziennie, a zapotrzebowanie wynosi co najmniej 10 mg/kilogram masy ciała/dobę, czyli aż 500-700 mg na dobę.

Tak znaczące ilości tych pro-odpornościowych substancji mogą nam dostarczyć jedynie oleje z wątroby rekina. Na rynku jest wiele rodzajów olei z wątroby rekina. Jednak olej z wątroby rekinów tasmańskich, jak dowiodła nauka, posiada najwięcej składników działających pro-odpornościowo. Związkami, których organizm potrzebuje w produkcji komórek odpornościowych są alkiloglicerole, a wśród nich najważniejszy tzw. alkohol chimylowy. Pod względem zawartości tego związku w swoim składzie liderem na rynku jest olej z wątroby rekinów tasmańskich. Zawartość alkilogliceroli w tym oleju jest najbardziej zbliżona do ich zawartości w szpiku kostnym człowieka, czyli strukturze odpowiedzialnej za budowanie odporności naszego organizmu.

Alkiloglicerol Ludzki szpik kostny Ludzkie mleko Olej z wątroby rekina grenlandzkiego Olej z wątroby rekinów tasmańskich
16:0 chimylowy 33,2% 24,8% 9,1% 29,3%

Firma Marinex jako pierwsza wykorzystała te fakty naukowe. Wyznaczyła na polu światowym odpowiednie dawkowanie oleju z wątroby rekinów tasmańskich - BioMarine®570 i BioMarine®1140. Pozwala to na właściwe odżywienia struktur odpornościowych i zbudowania silnej odporności. Wyniki badania klinicznego u ludzi pokazują skuteczność stosowania oleju BioMarine® wśród zdrowych osób i są wielokrotnie cytowane w literaturze światowej.

Dlatego aby twoja odporność działała na optymalnym poziomie stosuj BioMarine®:
- jedyny suplement na rynku o takim składzie, zawierający olej z wątroby rekinów tasmańskich
- ma ilość alkilogliceroli zbliżoną do ich ilości w ludzkim szpiku kostnym (twórca naszej odporności)
Te dwie cechy gwarantują, że skutecznie podnosi naszą odporność. Potwierdzeniem jest 8 badań klinicznych, czyli badań przeprowadzonych u ludzi.

  1. Carlos D. Magnusson, G.G. Haraldsson Ether lipids. Chemistry and Physics of Lipids 164 (2011) 315-340

Dodaj komentarz