Z dniem 14.12.2012 na terenie Polski zaczynają obowiązywać dwa rozporządzenia:


1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci

2. ROZPORZĄDZENIE nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.


Na ich mocy firmy i osoby fizyczne produkujące żywność, między innymi firmy naukowo - badawcze, jaką jest MARINEX International zmuszone zostały do drastycznego ograniczenia dostępu do informacji swoim klientom. Ubolewamy nad tym, iż wiedza pochodząca z wyników badań prowadzonych przez nas oraz naukowców na całym świecie, niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju człowieka nie będzie mogła być przekazywana w sposób nieograniczony.


Dlatego właśnie od 14.12.2012 wszystkie informacje, które dotychczas zawarte były na naszych stronach przeniesione zostają do zakładki "Dla Specjalistów". Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż rozporządzenia nie zmieniają strategii funkcjonowania naszej firmy - zawsze bowiem będzie dla nas najważniejszy człowiek i wiedza dzięki, której można ratować jego zdrowie i życie.