Regulamin OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI "PODZIEL SIĘ OPINIĄ"

1. Ustalenia ogólne

 

2. Warunki uczestnictwa w Akcji

 1. 2.1 W Akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, które spełniają wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.
 2. 2.2 Warunkiem uczestnictwa jest:
  1. podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia i numeru telefonu; podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo nie podanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z akcji – wyłączenie patrz punkt 1.6
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem akcji wraz z prawem ich dalszego udostępniania przez Organizatorów,
  3. wyrażenie zgody, w przypadku otrzymania nagrody, na opublikowanie na stronach internetowych firmy Marinex swojego imienia, nazwiska i miejscowości oraz informacji o otrzymanej nagrodzie,
 3. 2.3 Brak zgody, lub akceptacji Regulaminu wyklucza możliwość udziału w Akcji. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a każdemu z uczestników konkursu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia.
 4. 2.4 Każdy z uczestników biorących udział w Akcji, przystępując do niej - jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie zgłoszenia na stronie Akcji
 5. 2.5 W celu weryfikacji uczestnika i i/lub wydania zwycięzcy nagrody, uczestnik jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz innych danych żądanych przez Organizatora.
 6. 2.6 Dane zwycięzców nagród w Akcji mogą być ujawnione publicznie na stronach www.marinex.com.pl oraz innych stronach należących do Marinex International oraz innych materiałach firmy.

3. Przebieg Akcji

 1. 3.1 Udział polega na zgłoszeniu opinii na druku znajdującym się wewnątrz pudełek preparatów lub wypełnieniu formularza na stronach www firmy/produktów.
 2. 3.2 Opinia przesyłana jest do firmy Organizatora Akcji.
 3. 3.3 Uczestnik deklaruje zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.
 4. 3.4 Kontakt ze zwycięzcą nawiązywany będzie także drogą elektroniczną w postaci maili informujących o wygranej. Na odpowiedź potwierdzającą otrzymanie maila czekamy dwa dni - w przypadku braku nawiązania kontaktu z firmą kwalifikacja jest anulowana.

4. Nagrody

 1. 4.1 W Konkursie do wygrania są preparaty firmy - liczba nagród jest proporcjonalna do ilości opinii nadesłanych przez klientów w danym miesiącu i decyduje o niej Organizator. Życząc dużo zdrowia.
 2. 4.2 Warunkiem wydania Nagrody, jest potwierdzenie danych adresowych Zwycięzcy.
 3. 4.3 Nie ma możliwości zamiany nagród na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.
 4. 4.4 Niewykorzystana nagroda pozostaje własnością firmy Marinex. W przypadku rezygnacji z nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora zwycięzcy nagrody nie należy się żadne inne świadczenie ani ekwiwalent.
 5. 4.5 Organizator nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów innych świadczeń poza tymi określonymi w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu plus koszty przesyłki nagrody do Zwycięzcy.

5. Postępowanie reklamacyjne

 1. 5.1 Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do firmy Marinex wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy zwycięzców, na adres: Marinex International Sp. z o.o. Łódź, ul. Placowa 4, z dopiskiem "Komisja sprawdzająca - PODZIEL SIĘ OPINIĄ"
 2. 5.2 Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli firmy Marinex.