Organizm człowieka jest wysoce wyspecjalizowanym i doskonałym tworem procesu ewolucji. Składa się z ponad 50 bilionów komórek różnego typu, które współpracując ze sobą budują tkanki, narządy oraz poszczególne układy tworzące nasze ciało.

Informacja o tym, jak ma funkcjonować każda komórka z osobna oraz w jaki sposób wszystkie komórki mają ze sobą współdziałać zapisana jest w naszym DNA.

Aktywność genów może zmieniać się pod wpływem wielu czynników (hormony, dieta, aktywność życiowa, choroby) również każda komórka ma wpływ na komórkę sąsiednią, w rzeczywistości lista ta jest praktycznie nieskończona: prawie wszystko wpływa do pewnego stopnia na ekspresję genów w komórce. Konsekwencje tych zmian mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania organizmu.

Dodaj komentarz