Badania naukowe ostatnich 20 lat udowodniły, że dieta czyli to co jemy oraz ile tego jemy wpływa na stan naszego zdrowia.

Powszechnie wiadomo, że dieta jest tym korzystniejsza dla zdrowia im więcej dostarcza ważnych dla funkcjonowania organizmu substancji. Niestety bardzo często zwyczajowa dieta nie pokrywa pełnego zapotrzebowania na wiele związków koniecznych dla prawidłowej pracy organizmu. Niezbędna wtedy okazuje się suplementacja - czyli dostarczenie tych potrzebnych składników żywności w postaci suplementu diety lub dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego.

Naukowcy z Uniwersytetu w Holon (Izrael) w najnowszym badaniu udowodnili, że dzięki suplementacji diety odpowiednią ilością substancji takich jak koenzym Q10 , selen, oraz witamina E i C można w znaczący sposób usprawnić kondycję zdrowotną swojego układu krążenia. w badaniu, którego to wyniki zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Nutrition and Metabolism udział wzięło 70 osób z grupy wysokiego ryzyka rozwoju chorób kardiologicznych Naukowcy podawali połowie z nich przez 6 miesięcy kompozycję substancji: 120 mg koenzymu Q10, 200 ug selenu, 400 IU witaminy E oraz 1 g witaminy C w postaci kapsułek suplementu diety. Równocześnie drugiej połowie osób podawano placebo. Przed jak i po zakończeniu przyjmowania suplementacji u uczestników zbadano szereg parametrów obrazujących kondycję układu krążenia.

WYNIKI:
W grupie stosującej suplementację odnotowano znaczną poprawę wielu badanych parametrów:

  • obniżenie ciśnienia skurczowego z 145 mm Hg do 136 mm Hg
  • obniżenie ciśnienia rozkurczowego z 79 mm Hg do 75 mm Hg
  • zwiększenie elastyczności dużych tętnic o 15 % i małych tętnic o 42 %
  • zmniejszenie o 11 % stężenia glikozylowanej hemoglobiny
  • podniesienie poziomu tzw dobrego cholesterolu HDL o 20 %

W grupie otrzymującej placebo nie odnotowano żadnej istotnej poprawy badanych parametrów.

WNIOSKI:
Zaobserwowane zmiany spowodowane przez suplementację diety, mają bardzo korzystny wpływ na funkcjonowanie układu krążenia, a szczególnie zmniejszanie ryzyka rozwoju takich chorób jak miażdżyca czy nadciśnienie. Dostarczając organizmowi niezbędnych dla jego funkcjonowania substancji można skutecznie poprawiać jego kondycje zdrowotną.

  1. Effect of long-term treatment with antioxidants (vitamin C, vitamin E, coenzyme Q10 and selenium) on arterial compliance, humoral factors and inflammatory markers in patients with multiple cardiovascular risk factors.Shargorodsky M, Debby O, Matas Z, Zimlichman R. Nutr Metab (Lond). 2010 Jul 6;7:55. doi: 10.1186/1743-7075-7-55.

Dodaj komentarz