Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) omega-3 i omega-6 w czerwonych krwinkach (RBC) są obiektywnym wskaźnikiem stanu PUFA i mogą być związane z oceną ryzyka złamania szyjki kości udowej.

Podstawowym celem niniejszej pracy było zbadanie PUFA w krwinkach czerwonych jako czynnika ryzyka złamania szyjki kości udowej u kobiet po menopauzie. Badanie (n = 400 par) zostało przeprowadzone w ramach Inicjatywy na rzecz Zdrowia Kobiet (WHI). w badaniu uczestniczyło  201 kobiet z przypadkami złamań szyjki kości udowej wyłonionych z grupy Gęstość Mineralna Kości (BMD)  oraz 199 dodatkowych kobiet  z przypadkami złamań szyjki kości udowej losowo wybranych z grupy WHI.  Przypadki były 1:1 dopasowane w zależności od wieku, rasy i stosowania hormonów, bez kontroli. Przechowywane bazowe RBC były analizowane na obecność kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej. Po usunięciu zniszczonych próbek, 324 dopasowane pary zostały uwzględnione w analizach statystycznych.

WYNIKI

Jak wykazano mniejsze ryzyko złamania szyjki kości udowej wiązało się z wyższą zawartością kwasu α-linolenowego  (RBC [T3] współczynnik ryzyka [HR]: 0,44, 95% przedział ufności [CI], 0.23-0.85, p dla trendu liniowego 0,0154) , kwasu eikozapentaenowego (T3 HR: 0,46, 95% CI, 0.24-0.87, p dla trendu liniowego 0,0181), i sumy n-3 PUFA (T3 HR: 0,55, 95% CI, 0.30-1.01, p dla trendu liniowego 0,0492).

Odwrotnie, złamania biodra podwajały swoją częstotliwość  przy najwyższym wskaźniku n-6/n-3 w krwinkach (T3 HR: 1,96, 95% CI, 1.03-3.70, p dla trendu liniowego 0,0399).

Analizy PUFA w krwinkach czerwonych wskazywały na spożycie morskich n-3 PUFA (Spearmana Rho = 0,45, p <0,0001), wszystkich n-6 PUFA (rho = 0,17, p <0,0001) i kwasu linolowego (rho = 0,09, p <0,05).

WNIOSKI

Te wyniki wskazują, że większa zawartość kwasu α-linolenowego (n-3), a także kwasu eikozapentaenowego (n-3)  i większa całkowita ilość kwasów wielonienasyconych z grupy omega-3 w krwince czerwonej, może być czynnikiem określania niższego ryzyka złamania szyjki kości udowej. a ich odpowiedni poziom może nawet 2-krotnie obniżyć to ryzyko.  Odwrotnie,  wyższa zawartość kwasów tłuszczowych grupy omega-6 w krwinkach czerwonych może przepowiadać większe ryzyko złamania szyjki kości udowej u kobiet po menopauzie.

  1. Intake of fish and marine n-3 polyunsaturated fatty acids and risk of breast cancer: meta-analysis of data from 21 independent prospective cohort studies. Zheng JS, Hu XJ, Zhao YM, Yang J, Li D. BMJ. 2013 Jun 27;346:f3706.

Dodaj komentarz