Wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają korzystny wpływ na komórki układu odpornościowego, takie jak komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMCs). Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej, tj. limfocyty T cytotoksyczne (Tc), limfocyty T pomocnicze (Th), komórki NK, limfocyty B to bardzo ważne elementy odpowiedzi odpornościowej.

Badanie miało na celu określenie wpływu suplementacji kwasami tłuszczowymi EPA i DHA omega-3 u zdrowych mieszkańców Holandii na ekspresję genów w genomie komórek jednojądrzastych.

111 pacjentów włączonych do badania podzielono na 3 grupy: 1 - przyjmowała 1,8g EPA i DHA(Lipid Nutrition), 2 - 0,4g EPA i DHA, 3 - 4g bogatego w kwas oleinowy oleju słonecznikowego (HOSF). Wszystkie oleje podawano w kapsułkach przez 26 tygodni. Przed i po suplementacji pobierano próbki krwi do badań. Badania ekspresji genów techniką microarray przeprowadzano na RNA komórek jednojądrzastych u 23 osób przyjmujących 1,8g EPA/DHA oraz u 25 osób przyjmujących olej słonecznikowy.

Rezultaty:
Suplementacja EPA i DHA omega-3 zmieniła ekspresję 1040 genów, podczas gdy suplementacja olejem słonecznikowym zmieniła ekspresję tylko 298 genów.

Rezultatem suplementacji EPA i DHA była obniżona ekspresja genów odpowiadających za rozwój procesów zapalnych i miażdżycowych, takich jak geny ekspresji jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-kB, geny syntezy eikozanoidów, aktywności receptorów zmiataczy, adipogenezy, sygnalizacji hipoksji.

  1. Fish-oil supplementation induces antiinflammatory gene expression profiles in human blood mononuclear cells. Mark Bouwens et. al. Am J. Clin Nutr 2009;90:415-24.

Dodaj komentarz