Najnowsze badania in vitro donoszą, iż kwas eikozapentaenowy EPA z rodziny kwasów tłuszczowych omega-3 jest jedną z potencjalnych substancji mogących wpływać na wzrost produkcji wisfatyny.

Wisfatyna jest stosunkowo niedawno odkrytym białkiem produkowanym w największej ilości przez trzewną, jak i podskórną tkankę tłuszczową. Produkcja wisfatyny potwierdzona została także na poziomie innych tkanek m.in. w mózgu, płucach i nerkach. Substancja ta zaliczana jest do grupy adipokin a jednym z pierwszych zidentyfikowanych efektów jej działania jest zwiększony transport nadmiaru kwasów tłuszczowych z krwi do tkanki tłuszczowej.

Ponadto jak wykazały badania, wisfatyna poprzez hamowanie wydzielania glukozy przez wątrobę oraz stymulację jej wychwytywania z krwi przez tkankę tłuszczową (adipocyty), przyczynia się do obniżania poziomu cukru we krwi i polepszenia insulinowrażliwości innych tkanek.1

Komórki tłuszczowe poddane działaniu EPA wydzielają wisfatynę, z kolei nasycone kwasy tłuszczowe takie jak palmitynowy czy oleinowy wykazują odwrotne działanie i zmniejszają ilość produkowanej przez adipocyty wisfatyny.3 Odkrycie to pozwala tłumaczyć od dawna obserwowane u pacjentów z cukrzycą 2 typu, przyjmujących EPA, polepszenie parametrów insulinowrażliwości. Doniesienia literatury medycznej wskazują również, że wisfatyna może promować proces neowaskularyzacji czyli miejscowej odbudowy naczynia krwionośnego uszkodzonego pod działaniem płytki miażdżycowej lub wysokiego stężenia glukozy. Białko to inicjuje regenerację zarówno warstwy mięśni gładkich, jak i warstwy śródbłonka naczyniowego.1

Badania na modelach zwierzęcych potwierdziły również jej kardioochronny efekt polegający na ograniczaniu rozległości i stopnia uszkodzenia mięśniowej tkanki sercowej w wyniku zawałowego niedotlenienia serca.2

Dla prawidłowej regulacji funkcji wisfatyny niezbędna jest odpowiednia dzienna dawka EPA omega-3 dzięki czemu nasz organizm sam uruchomi mechanizmy regulacji poziomu cukru i regeneracji uszkodzonych komórek.

  1. Hausenloy DJ. Drug discovery possibilities from visfatin cardioprotection? Curr Opin Pharmacol. 2009 Apr;9(2):202-7. Epub 2008 Dec 8.
  2. Lim SY, Davidson SM, Paramanathan AJ, Smith CC, Yellon DM, Hausenloy DJ. The novel adipocytokine visfatin exerts direct cardioprotective effects. J Cell Mol Med. 2008 Aug;12(4):1395-403. Epub 2008 Apr 8.
  3. Lorente-Cebrián S, Bustos M, Marti A, Martinez JA, Moreno-Aliaga MJ. Eicosapentaenoic acid stimulates AMP-activated protein kinase and increases visfatin secretion in cultured murine adipocytes. Clin Sci (Lond). 2009 Aug 14;117(6):243-9.

Dodaj komentarz