Statyny to grupa leków stosowanych w zaburzeniach funkcji układu sercowo-naczyniowego, dla obniżenia poziomu cholesterolu. Wszystkie statyny działają w ten sam sposób, blokują enzym -reduktazę HMG CoA (3-hydroksy-3metyloglutarylo koenzymu A). Brak aktywności tego enzymu blokuje cały szlak prowadzący do powstania cholesterolu, hamując, niestety, również produkcję takich ważnych dla zdrowia organizmu substancji jak: skwalen, białka strukturalne organizmu czy właśnie koenzym Q10.1

Statyny blokując szlak syntezy łańcucha bocznego koenzymu Q10 doprowadzają nawet do 50% spadku jego zawartości w organizmie. Niedobory koenzymu Q10 najszybciej uwidaczniają się w układzie sercowo-naczyniowym. U ponad 75% pacjentów z zaburzeniami pracy serca, u których przeprowadza się chirurgiczne interwencje, stwierdzono, występujące zarówno we krwi jak i w tkance mięśnia sercowego, niedobory koenzymu Q10. Obniżony poziom Q10 w organizmie bardzo często towarzyszy również takim zaburzeniom jak hiperlipidemia czy cukrzyca.2,3

Dlatego, aby uniknąć poważnych konsekwencji niedoboru koenzymu Q10, należy w trakcie terapii statynami stosować suplementację tą cenną substancją.

Niezbędność stosowania koenzymu w trakcie terapii statynami wykazał Bargossi. Przez 90 dni porównywał grupę pacjentów otrzymujących 20 mg simvastatyny z grupą otrzymującą 20mg simvastatyny + 100mg CoQ10.

WYNIKI:
Zaobserwowano istotny spadek koenzymu w osoczu (1,1 do 0,82 µg/ml) i płytkach (104 do 90ng/mg białka) w grupie otrzymującej samą statynę. W grupie II suplementacja diety koenzymem Q10 zapobiegła spadkowi jego poziomu zarówno w płytkach (95 do 145 ng/mg białka) jak i w osoczu (1,2 do 1,48µg/ml). W obydwu grupach obserwowano podobną skuteczność obniżania cholesterolu (grupa I LDL spadek o 27%, TG spadek o 13%, grupa II LDL spadek o 26%, TG spadek o 28%). Podobne spadki poziomu koenzymu Q10 zaobserwował w 1997 Mortensen w terapii prawastatyną i lovastatyną.3

WNIOSKI:
Stosowanie suplementacji koenzymem Q10 zapobiegło jego niedoborom w organizmie i nie pomniejszyło efektu działania statyn na poziom cholesterolu. Ponadto istotny wydaje się fakt, potwierdzony badaniami naukowymi, że odpowiedni poziom koenzymu Q10 chroni m. in LDL przed oksydacją co ma znaczący wpływ na ograniczenie powstawania procesów miażdżycowych.

  1. Bełtowski J, Wójcicka G, Jamroz-Wiśniewska A Adverse effects of statins - mechanisms and consequences.. Curr Drug Saf. 2009 Sep;4(3):209-28.
  2. Singh U, Devaraj S, Jialal I. Coenzyme Q10 supplementation and heart failure. Nutr Rev. 2007 Jun;65(6 Pt 1):286-93.
  3. Bargossi AM, Battino M, Gaddi A, et al. Exogenous CoQlO preserves plasma ubiquinone levels in patients treated with 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors. Int J Clin Lab Res 1994;24:171-6.
  4. R. Alleva, M. Tomaserri, S. Bompadre, G.P. Littarru Oxidation of LDL and their Subfractions: Kinetic Aspects and CoQ10 Content. Molec. Aspects Med. Vol. 18 (suplement), pp. S105-s112, 1997

Dodaj komentarz