Wysoki poziom witaminy D3 w surowicy zmniejsza ryzyko chorób kardiologicznych o 81% a chorób nowotworowych o 61%.

Wpływ witaminy D3 na organizm człowieka w chorobach kardiologicznych.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce
Badanie 1.

W badaniu klinicznym u osób po 70 roku życia cierpiących na niedobory witaminy D3 (stężenie poniżej 10 ng/ml) wykazano, że podawanie 800 IU witaminy D3 i 1200 mg wapnia przez 8 tygodni podwyższyło stężenie witaminy D3 do 25 ng/ml i efektywnie obniżyło skurczowe ciśnienie krwi średnio o 13 mm Hg w porównaniu do osób przyjmujących sam wapń bez witaminy D3.

 
  1. Pfeifer M, Begerow B, Minne HW, Nachtigall D, Hansen C. Effects of a short-term vitamin D(3) and calcium supplementation on blood pressure and parathyroid hormone levels in elderly women J Clin Endocrinol Metab. 2001 Apr;86(4):1633-7.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Badanie 2.

Duńscy naukowcy zaobserwowali, że wyższe poziomy witaminy D3 w organizmie zmniejszają znacząco ryzyko chorób kardiologicznych i nagłych śmierci. Badanie przeprowadzono na populacji ponad 10 000 osób. Stwierdzono, że osoby, u których witamina D3 w surowicy utrzymywała się na poziomie około 30 ng/ml miały mniejsze:

  • ryzyko choroby niedokrwiennej
  • ryzyko przedwczesnej śmierci
  • ryzyko zawału mieśnia sercowego
  • ryzyko choroby niedokrwiennej serca zakończonej śmiercią*
 


W porównaniu do osób, u których poziom witaminy D3 był poniżej 10 ng/ml i jest ogólnie uznawany jako ciężki niedobór.

 
  1. 25-Hydroxyvitamin D Levels and Risk of Ischemic Heart Disease, Myocardial Infarction, and Early Death. Population-Based Study and Meta-Analyses of 18 and 17 Studies” Peter Brondum-Jacobsen,Marianne Benn,Gorm B. Jensen,Borge G. Nordestgaard. Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. November 2012

 

Wpływ witaminy D3 na organizm człowieka w chorobach nowotworowych.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce
Badanie 1.

W badaniu klinicznym prowadzonym przez 4 lata na Uniwersytecie w Nebrasce (USA) na grupie około 1200 kobiet po menopauzie wykazano, że podawanie 1100 IU witaminy D3 razem z 1450 mg wapnia na dobę zmniejszyło częstotliwość występowania wszystkich złośliwych nowotworów prawie o 60% w stosunku do grupy placebo.

 
  1. Vitamin D and calcium supplementation reduces cancer risk: results of a randomized trial. Lappe JM, Travers-Gustafson D, Davies KM, Recker RR, Heaney RP. Am J Clin Nutr. 2007 Jun;85(6):1586-91.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Badanie 2.

W pracy opublikowanej w 2010 roku udowodniono na podstawie analizy wyników ponad 35 badań populacyjnych, że wraz ze wzrostem osoczowego stężenia witaminy D3 średnio o 10 ng/ml ryzyko wystąpienia raka jelita grubego maleje o 15%.

Podniesienie stężenia witaminy D3 o 10 ng/ml jest efektem regularnego przyjmowania witaminy D3 w ilości 1000 IU dziennie.

 
  1. Meta-analysis of observational studies of serum 25-hydroxyvitamin D levels and colorectal, breast and prostate cancer and colorectal adenoma. Gandini S, Boniol M, Haukka J, Byrnes G, Cox B, Sneyd MJ, Mullie P, Autier P. . Int J Cancer. 2011 Mar 15;128(6):1414-24.
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.