20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Szlachetne lipidy: skwalen i alkiloglicerole - dar głębi oceanów dla wzmocnienia odporności organizmu.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Skwalen i alkiloglicerole to naturalne substancje pochodzenia oceanicznego wykazujące działania pro-odpornościowe.

Choć zapotrzebowanie na te związki wynika z informacji zapisanych w genach, człowiek produkuje ich zdecydowanie za mało. Najbogatszym dostępnym ich źródłem są niemodyfikowane oleje z wątroby rekinów głębinowych, które dostarczają obu tych substancji równocześnie. Obydwa związki wzajemnie uzupełniają swoje działanie, a ponadto występując obok siebie tworzą unikalnie funkcjonującą strukturę, której działania nie da zastąpić się żadnymi lekami.

Odporność to sprawny zespół wielu mechanizmów obronnych  organizmu warunkujących jego prawidłowe funkcjonowanie i zapewniających mu ochronę przed infekcjami oraz rozwojem chorób nowotworowych.

Najważniejszymi elementami układu odpornościowego jest szpik kostny, narządy limfatyczne i obecne w tkankach i krwi komórki odpornościowe.

Jeżeli każdego dnia układ odpornościowy jest prawidłowo budowany odpowiednimi substancjami, działa sprawnie a wtedy styczność z zarazkami nie wywołuje zakażeń, z alergenami - reakcji alergicznych, z czynnikami rakotwórczymi - raka.

Na co dzień chronią nas dwa rodzaje odporności: NATURALNA, którą posiadamy od urodzenia i NABYTA - czyli ta, którą sami wytwarzamy w trakcie naszego życia. Aby obie mogły sprawnie działać układ odpornościowy potrzebuje codziennie dostarczania mu potrzebnych lipidowych substancji budulcowych.

Najważniejszymi takimi substancjami są szlachetne lipidy: alkiloglicerole, skwalen.

Jak udowodniły prowadzone w Polsce badania kliniczne, uzupełnianie diety preparatami, które zapewnią przyjęcie odpowiednich ilości tych lipidów, daje efekt w postaci podniesienia odporności nawet o 135%.

 
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.