20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Statystyki życia ludności Polski oraz przyczyny zachorowań.

Na podstawie 30-letnich statystyk (1980-2009) możemy określić jakie jest prawdopodobieństwo długiego i zdrowego życia mieszkańców Polski. Bierzemy pod uwagę grupę osób będących w wieku 50 lat w roku 1980, obserwujemy tą grupę przez prawie 30 lat w odstępach 10-letnich.

I co widzimy?

Umieralność 30-letnia osób będących w roku 1980 w wieku 50lat.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Umieralność 30-letnia osób będących w roku 1980 w wieku 50lat, %ludności zmarłej.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Wg. GUS. Dziennik Demograficzny 2010r.

Już w przeciągu 10 lat z grupy 8,6mln osób w wieku 50 lat zostało 5,6mln osób czyli zmarło aż 3 miliony osób. To oznacza, że aż 34,6% 50-latków nie dożyło do 60 lat to bardzo dużo. Z grupy 60-latków do 70 roku życia nie dożyło aż 2,5mln. osób czyli następne 29%. Pomiędzy 70 a 80 rokiem życia umiera ok.1,8 mln. osób czyli następne 21% ludności. Tylko 14,5% osób będących w wieku 50 lat w 1980 roku miało szanse dożyć do 80 lat.

PODSUMOWUJÄ„C:

Statystyczny Polak ma zatem tylko 30% szans aby dożyć do 70 roku życia i zaledwie 14,5% szans aby przeżyć ponad 80 lat.

Dlaczego?

Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć analizując kolejne statystyki. Tym razem są to statystyki śmiertelności wg. grup wiekowych w zależności od wybranych przyczyn śmierci.

W Polsce głównymi przyczynami śmiertelności ludzi są choroby serca i układu krążenia ( stanowią przyczynę 45,6% śmierci) oraz nowotwory (stanowią przyczynę 25% śmierci) .

Rocznie grupa aktywnie leczonych osób z powodu chorób serca i układu krążenia wynosi ok. 1,5mln. W skład tej grupy wchodzą osoby z nadciśnieniem (130 tys.) i miażdżycą (48tys.). Osobną grupę ale ściśle związaną z poprzednią stanowią chorzy na cukrzycę, w Polsce jest ich ok. 2,5 mln. Na choroby serca i układu krążenia w 2009 roku zmarło 172 943 osób. 47,7% przypadków śmierci z powodu tych chorób zanotowano u ludzi powyżej 80 roku życia. Jednak należy zauważyć, że również pomiędzy 50 a 80 rokiem życia grupa ta jest tak samo liczna (47,8%), 20% śmierci z przyczyny chorób układu krążenia jest pomiędzy 50 a 70 rokiem a pomiędzy 70-80 rokiem życia 27,8%.

Rozkład śmiertelności z powodu chorób układu krążenia w określonych grupach wiekowych.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Rocznie odnotowuje się ok. 1 miliona osób chorych na nowotwory, z tego co roku umiera ok. 95520 osób. Większość z tych osób umiera w wieku 50-80 lat (74%), z tego 42,2% umiera pomiędzy 50 a 70 rokiem życia, a 31,8% pomiędzy 70 a 79 rokiem życia. Po 80 roku życia śmiertelność z powodu nowotworów stanowi już tylko 19% przypadków.

Rozkład śmiertelności z powodu nowotworów w określonych grupach wiekowych.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

% śmierci spowodowanych przez nowotwory i choroby układu krążenia w puli śmierci z wszystkich przyczyn w określonych grupach wiekowych.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Należy zatem powiedzieć, że pomiędzy 50 a 70 rokiem życia ludzie umierają głównie z powodu nowotworów natomiast po 70 roku życia wśród przyczyn śmiertelności zaczynają zdecydowanie dominować choroby układu krążenia.

Pomimo rosnących kosztów na działalność placówek medycznych oraz refundację leków % zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób serca i układu krążenia nie zmienia się.

WNIOSEK:

Z przedstawionych danych wynika, że w utrzymaniu naszego zdrowia nie możemy liczyć na nikogo. System ochrony zdrowia w naszym państwie pomimo ogromnych nakładów finansowych (75 665 mln zł za rok 2009.) jest nieskuteczny. Dlatego najwyższy czas aby samemu zadbać o swoje zdrowie.

Przede wszystkim musimy wyeliminować dwie najpoważniejsze przyczyny prowadzące nas do przedwczesnej śmierci: choroby układu krążenia i nowotwory. Tylko jak to zrobić, jeżeli najnowocześniejsze leki nie mogą sobie z nimi poradzić?

Choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe określane są mianem chorób cywilizacyjnych. W dużej części przypadków ich rozwój jest związany z zanieczyszczeniem środowiska oraz nieprawidłowym odżywianiem polegającym na: spożywaniu wysoko-przetworzonych produktów spożywczych naszpikowanych konserwantami i polepszaczami smaku, produktów zawierających duże ilości tłuszczów nasyconych i tłuszczów trans przy jednoczesnym ograniczaniu dostarczania niezbędnych dla zdrowia substancji takich jak kwasy tłuszczowe omega-3, skwalen, astaksantyna, likopen, witamina E i D czy koenzym Q10.

Zachowania takie, przy deficycie tych naturalnych substancji budulcowych prowadzą do akumulacji w organizmie niekorzystnych dla zdrowia związków efektem czego może być rozwój szeregu schorzeń.

Zatem, najwyższy czas zadbać o swoje zdrowie poprzez powrót do podstaw przyczyn zachorowania, po pierwsze do odpowiedniego odżywiania bo tylko ono może pomóc wrócić naszemu organizmowi do równowagi. Jest to jedyna droga do budowania swojego zdrowia tak aby nie stać się częścią tych zatrważających statystyk.

Każdy moment jest dobry aby zmienić swój styl odżywiania i wzorem najzdrowszych i najdłużej żyjących populacji -mieszkańców krajów śródziemnomorskich, oraz Japoni i Okinawy wprowadzić do swojej diety odpowiednie genetycznie niezbędne substancje budulcowe. Statystyki pokazują, że przyczyny zgonów dziesiątkujące nasz kraj, w tamtych rejonach praktycznie nie istnieją. Ludzie często dożywają 100 lat (wyspa Okinawa). My mamy poniżej 15% szansy, że dożyjemy takiego wieku.

Dlatego jak najszybciej zmieńmy nasze nawyki żywieniowe i zacznijmy spożywać produkty, które dostarczą nam substancji niezbędnych genetycznie do przedłużenia naszego zdrowia. Substancji, dzięki którym nasz organizm zacznie odpowiednio funkcjonować i wyzwoli cały swój potencjał prozdrowotny. Zmieńmy obecne statystyki tak aby patrząc na nie, nie powodowały w nas przerażenia.

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.