20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Przyjmowanie 1.5g kwasów EPA i DHA omega-3 podczas ciąży minimalizuje o 32% ryzyko przyszłej otyłości dziecka.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wyniki kolejnego badania naukowego potwierdzają jak ważne dla przyszłego zdrowia dziecka jest spożywanie przez kobietę w ciąży oraz podczas karmienia odpowiednich ilości kwasu DHA omega-3. Jak do tej pory naukowcy udowodnili, że postępowanie takie wpływa na poprawę wzroku i funkcji mózgu dziecka m.in. polepszając zdolności poznawcze, szybkość uczenia się i zapamiętywania oraz koordynację wzrokowo- ruchową.

Najnowsze badanie zespołu naukowców z Harvardu1 przeprowadzone na grupie ponad 1200 kobiet w ciąży i ich dzieci badanych w wieku 3 lat wykazało istnienie zależności pomiędzy spożyciem kwasu DHA omega-3 a ryzykiem wystąpienia otyłości u dziecka.

Badacze przeprowadzili analizę spożycia kwasów omega-3 przez uczestniczące w projekcie kobiety w ciąży i określili stężenie DHA omega-3 we krwi pępowinowej 7 miesięcznych płodów a następnie przebadali te dzieci w wieku 3 lat pod kątem identyfikacji objawów otyłości (pomiar BMI, skórnych fałdów tłuszczu i stężenie leptyny we krwi).

15 zdrowych osób biorących udział w tym badaniu przyjmowało przez okres 30 dni 1,5 grama EPA+DHA omega-3 dziennie. Przed jak i po zakończeniu eksperymentu zmierzono u wszystkich uczestników ilość szczawianu wapnia wydzielanego dobowo do moczu.

WYNIKI:
Wyniki analizy, opublikowane w 2011 roku w czasopiśmie medycznym American Journal of Clinical Nutrition, pokazują, że w grupie kobiet przyjmujących najwięcej kwasów omega-3 (ok. 200 mg DHA dziennie) ich stężenie we krwi pępowinowej płodu było wyższe niż w krwi pępowinowej u płodu pozostałych kobiet. Otyłość wśród ich dzieci występowała również o 32 % rzadziej niż u dzieci pozostałych kobiet.

Tak więc, dzięki zaopatrzeniu organizmu płodu w ważną i niezbędną substancję budulcową oraz regulacyjną jaką jest DHA omega-3, uzyskano normalizację wzrostu tkanki tłuszczowej i ograniczenie niekorzystnych procesów prowadzących do wystąpienia otyłości.

Niestety, jak pokazują wyniki badań populacyjnych jedynie około 10 % kobiet w ciąży przyjmuje minimalną ilość omega-3, zalecaną przez europejską agencję bezpieczeństwa żywności, która wynosi 200 mg DHA dziennie. Wyniki wielu badań wskazują jednak, że ilość ta może być niewystarczająca dla osiągniecia pełni korzystnych efektów zdrowotnych dla dziecka. Dlatego, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca kobietom w ciąży i podczas karmienia przyjmowanie co najmniej 500 mg DHA omega-3 dzienne a kobietom z wysokim ryzykiem porodu przedwczesnego co najmniej 1000 mg DHA omega-3 dziennie.2

 
  1. Prenatal fatty acid status and child adiposity at age 3 y: results from a US pregnancy cohort. Donahue SM, Rifas-Shiman SL, Gold DR, Jouni ZE, Gillman MW, Oken E. Am J Clin Nutr. 2011 Apr;93(4):780-8.
  2. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie stosowania kwasów omega-3 w położnictwie. Ginekol Pol. 2010, 81, 467-469.
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.