20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Przy chemioterapii niezbędne jest fizjologiczne żywienie.

Nowotwór jak wiadomo jest bardzo poważną chorobą i mamy nadzieję, że wdrożona przez lekarza terapia ma na celu poprawę naszego zdrowia.

Najnowsze badania naukowe potwierdzają, że nie jest tak do końca. Ostatnie badanie opublikowane w The Lancet Oncology pokazuje, że nie sam nowotwór ale wdrożone leczenie (w tym wypadku chemioterapia) może przyspieszać śmierć pacjenta.

Naukowcy przeanalizowali wyniki terapii ponad 23000 pacjentek z rakiem piersi i prawie 10000 pacjentów z rakiem płuca z kilku szpitali w Anglii. Oceniali oni przeżywalność pacjentów w pierwszych 30 dniach od momentu zastosowania leczenia. Wyniki są bardzo przerażające ponieważ okazuje się, że śmiertelność w analizowanym okresie może sięgać nawet 50%. Okazało się również że chorzy nie poddani tak inwazyjnemu leczeniu jak chemioterapia wskaźnik przeżywalności mieli znacznie większy.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

 

Wyniki tego badania powinny być przestrogą dla lekarzy o ostrożniejszy dobór terapii leczniczych i stosowanie tych najbardziej inwazyjnych tylko w ostateczności, gdy mamy pewność, że pomogą, a nie zaszkodzą pacjentowi.

Nie ulega wątpliwości, że im lepsza kondycja organizmu przed zastosowaniem terapii tym pacjent ma większe szanse jej przeżycia.

 
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.