Omega-3 z ryb są najlepsze szczególnie, gdy walczysz z nowotworem.

Przeciwnowotworowe właściwości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (nnkt) omega-3 od dawna są znane naukowcom. Dużo zależy jednak od tego, z jakich źródeł pochodzą. Badacze z University of Guelph udowodnili, że nnkt EPA i DHA omega-3 pochodzące z ryb, alg i planktonu wykazują znacznie silniejsze działanie przeciwnowotworowe niż nnkt ALA omega-3 ze źródeł roślinnych.

Celem podjętych badań było sprawdzenie, jak nnkt omega-3 dostarczane z pożywieniem wpływają na rozwój nowotworu piersi u myszy.

Zwierzęta zostały podzielone na 4 grupy:

  1. Kontrolną - karmiono dietą zawierającą 10% oleju z krokosza barwierskiego.
  2. Dieta drugiej grupy zawierała 10% oleju z siemienia lnianego.
  3. Trzeciej podawano 7% oleju z krokosza barwierskiego i 3% oleju z siemienia lnianego.
  4. Czwartej podawano 7% oleju z krokosza barwierskiego i 3% oleju z ryby z gatunku śledziowatych.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Olej z krokosza barwierskiego jest źródłem nnkt omega-6, z kolei oleje z siemienia lnianego i rybi są źródłem nnkt omega-3. W roślinach występuje ALA (α-linolenowy), ryby i owoce morza są naturalnym źródłem EPA (eikozapentaenowy) i DHA (dokozaheksaenowy).

Dieta oparta na 3% oleju rybim dostarczała myszom 7,8 mg dziennie EPA i 6,8 mg dziennie DHA. Łącznie EPA i DHA stanowiły 1,6% dostarczanych kalorii. W odniesieniu do ludzi odpowiada to 3,5 g EPA i DHA dziennie. Takie ilości można dostarczyć, spożywając 2 porcje łososia o wadze 75 g.

3% i 10% olej z siemienia lnianego dostarczał myszom odpowiednio 35 i 115 mg ALA dziennie. Ilości te pokrywały 3,8% i 12,5% ich dziennego zapotrzebowania kalorycznego. W przeliczeniu na masę człowieka odpowiada to 8,4 i 27,8 g ALA dziennie.

Wykazano, że dieta bogata w nnkt omega-3 zapobiega nowotworom i hamuje rozwój HER2-dodatniego raka piersi. Działanie przeciwnowotworowe jest efektem wpływu nnkt omega-3 na skład tłuszczowy komórek docelowych oraz ekspresję genów kontrolujących proliferację komórek nowotworowych.

Wykazano jednak, że ALA wykazuje zaledwie 1/8 aktywności EPA i DHA, co dowodzi, że ryby, plankton i owoce morza są znacznie bardziej wartościowym źródłem nnkt omega-3 niż rośliny.

Myszy, którym podawano EPA i DHA dużo rzadziej chorowały, a jeśli nowotwór się u nich rozwijał, choroba przebiegała wolniej i mniej agresywnie w porównaniu do grupy bazującej na oleju roślinnym.

Autorzy badania jasno podkreślają, że suplementacja nnkt EPA i DHA omega-3 oraz dieta bogata w ryby i owoce morza to nieodzowne elementy profilaktyki przeciwnowotworowej. Choć ALA ulega przekształceniu do EPA, wydajność tego procesu wynosi zaledwie 5%. Efektywność przekształcania ALA w DHA jest zerowa. Tak więc nawet bardzo wysokie dawki nnkt omega-3 ze źródeł roślinnych nie pozwolą na osiągnięcie efektu widocznego przy stosowaniu bezpośrednim EPA i DHA. Tylko EPA i DHA, zawarte w olejach rybich, dostarczają niezbędnych składników budulcowych i regulatorowych, warunkujących fizjologiczne działanie organizmu i umożliwiających skuteczną i bezpieczną walkę z nowotworem.

 
  1. Liu J., Abdelmagid S.A., Pinelli C.J., Monk J.M., Liddle D.M., Hillyer L.M., Hucik B., Silva A., Subedi S., Wood G.A., Robinson L.E., Muller W.J., Ma D.W.L. Marine fish oil is more potent than plant-based n-3 polyunsaturated fatty acids in the prevention of mammary tumors. J Nutr Biochem 2017, 55: 41–52.
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.