20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Od genomu do zdrowego życia.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Organizm człowieka jest wysoce wyspecjalizowanym i doskonałym tworem procesu ewolucji. Składa się z ponad 50 bilionów komórek różnego typu, które współpracując ze sobą budują tkanki, narządy oraz poszczególne układy tworzące nasze ciało.

Informacja o tym, jak ma funkcjonować każda komórka z osobna oraz w jaki sposób wszystkie komórki mają ze sobą współdziałać zapisana jest w naszym DNA.

Aktywność genów może zmieniać się pod wpływem wielu czynników (hormony, dieta, aktywność życiowa, choroby) również każda komórka ma wpływ na komórkę sąsiednią, w rzeczywistości lista ta jest praktycznie nieskończona: prawie wszystko wpływa do pewnego stopnia na ekspresję genów w komórce. Konsekwencje tych zmian mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania organizmu.

 
« Zobacz poprzedni artykuł

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.