20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Łagodzenie napadów agresji wynikiem stosowania kwasów tłuszczowych omega-3.

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (nnkt) omega-3 pełnią niezwykle istotną funkcję w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, a w szczególności układu nerwowego. Omega-3 stanowią aż 20% masy mózgu i 33% wszystkich kwasów tłuszczowych w układzie nerwowym. Regulują takie procesy jak mielinizacja włókien nerwowych i sygnalizacja neuronalna, są także składnikiem budulcowym błon komórkowych. Najnowsze badania wykazały, że suplementacja EPA i DHA omega-3 może łagodzić agresję.

Wiele ośrodków badawczych przeprowadzało eksperymenty oceniające wpływ suplementacji omega-3 na funkcjonowanie osób z nadmierną agresją, jednak dopiero najnowsze badania naukowców z Uniwersytetów w Grenoble, Ohio i Kalifornii dostarczają kompleksowych wyników. W porównaniu do wcześniejszych prac, wspomniani badacze przeanalizowani wyniki dużej liczby ochotników (n=194) z ogółu populacji (a nie, jak wcześniej, z wąskiej grupy pacjentów chorujących na określone schorzenie). Ponadto uczestnikom badania podawano wyłączenie kwasy EPA + DHA (a nie wieloskładnikowe suplementy).

Do badania włączono 194 ochotników w wieku 18-45 lat wybranych z ogółu populacji. Grupie badanej podawano przez 6 tygodni 1,41 g omega-3 dziennie (638 mg DHA + 772 mg EPA), grupa placebo otrzymywała równoważną ilość oleju kokosowego (niezawierającego wielonienasyconych kwasów omega). Skłonność do przejawiania zachowań agresywnych uczestnicy oceniali subiektywnie, w oparciu o Kwestionariusz Agresji Bussa i Perry’ego, przed interwencją żywieniową i po jej zakończeniu.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Wykazano, że suplementacja nnkt EPA + DHA omega-3 istotnie zmniejsza skłonność do agresji. Wyniki tych badań sugerują, że preparaty zawierające nnkt omega-3 powinny być stosowane nie tylko w jednostkach chorobowych charakteryzujących się zwiększoną agresją (ADHD, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), ale także wśród ogółu społeczeństwa.

 
  1. Bègue L., Zaalberg A., Shankland R., Duke A., Jacquet J., Kaliman P., Pennel L., Chanove M., Arvers P., Bushman B.J. Omega-3 supplements reduce self-reported physical aggression in healthy adults, Psychiatry Res, 2018, 261: 307­­­-311.
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.