Kwasy Omega-3 zmniejszają sztywność tętnic.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Najczęściej w wyniku zaburzeń lipidowych np. zbyt wysokiego poziomu cholesterolu nasze tętnice zaczynają sztywnieć. Zwiększa się wówczas ryzyko powstania chorób sercowo - naczyniowych i śmierci z ich przyczyny. Przyjmując codziennie kwasy omega-3 można zapobiec tym negatywnym procesom. Badania donoszą, że wzrost elastyczności naczyń obserwowano przy dawkach tylko powyżej 2 g EPA + DHA dziennie.

Pożywienie buduje organizm, dlatego należy je tak dobierać aby maksymalnie zapewniało jego potrzeby.

U podstaw większości chorób leżą zaburzenia w gospodarce tłuszczami. Wynika to z nadmiernego spożycia złych tłuszczy zawartych m.in. w mięsie wieprzowym, wołowym i olejach roślinnych oraz zbyt małego spożycia dobrych tłuszczy zawartych w rybach i oliwie z oliwek. Zaburzenia te objawiają się w postaci m.in. hipercholesterolemii czyli nadmiaru cholesterolu w organizmie.

Hipercholesterolemia to najczęstsza przyczyna zaburzeń naczyniowych doprowadzająca m.in. do sztywnienia naczyń krwionośnych. Im bardziej sztywna tętnica tym trudniejszy przepływ krwi co prowadzi do zaburzeń w krążeniu. Sztywnienie tętnic jest uznawane za jeden z czynników ryzyka chorób i śmiertelności z powodów sercowo-naczyniowych dlatego podstawą profilaktyki oraz leczenia powinno być prawidłowe żywienie.

 
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.