20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Już 1g EPA i DHA omega-3 zmniejsza śmiertelność z powodu zawału serca o 50% i o 81% z powodu nagłego zatrzymania akcji serca.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Jak wykazało wiele dużych badań klinicznych niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (nnkt) EPA+DHA grupy omega-3 mogą zmniejszyć śmiertelność z powodu zawału serca o 50% i o 81% z powodu nagłego zatrzymania akcji serca.

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecają suplementację kwasami tłuszczowymi EPA+DHA grupy omega-3 w dawce 1000 mg dziennie u wszystkich chorych po zawale serca. Zaleceniu temu nadano klasę I. Jak wskazują dane, są to w Polsce najrzadziej przestrzegane zalecenie tej klasy.

Jeżeli chorujesz na chorobę serca lub układu krążenia, a nie spożywasz codziennie 1000 mg kw. tł. EPA+DHA grupy omega-3 to powinieneś jak najszybciej porozmawiać ze swoim lekarzem.

Zamów BioCardine®Omega-3 Pakiet 8-miu - zestaw silnego serca
 
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.