Już 1.8g kwasów tłuszczowych EPA i DHA omega-3 reguluje ekspresję 1040 genów przeciwzapalnych w naszym organizmie.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają korzystny wpływ na komórki układu odpornościowego, takie jak komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMCs). Komórki jednojądrzaste krwi obwodowej, tj. limfocyty T cytotoksyczne (Tc), limfocyty T pomocnicze (Th), komórki NK, limfocyty B to bardzo ważne elementy odpowiedzi odpornościowej.

Badanie miało na celu określenie wpływu suplementacji kwasami tłuszczowymi EPA i DHA omega-3 u zdrowych mieszkańców Holandii na ekspresję genów w genomie komórek jednojądrzastych.

111 pacjentów włączonych do badania podzielono na 3 grupy: 1 - przyjmowała 1,8g EPA i DHA(Lipid Nutrition), 2 - 0,4g EPA i DHA, 3 - 4g bogatego w kwas oleinowy oleju słonecznikowego (HOSF). Wszystkie oleje podawano w kapsułkach przez 26 tygodni. Przed i po suplementacji pobierano próbki krwi do badań. Badania ekspresji genów techniką microarray przeprowadzano na RNA komórek jednojądrzastych u 23 osób przyjmujących 1,8g EPA/DHA oraz u 25 osób przyjmujących olej słonecznikowy.

Rezultaty:
Suplementacja EPA i DHA omega-3 zmieniła ekspresję 1040 genów, podczas gdy suplementacja olejem słonecznikowym zmieniła ekspresję tylko 298 genów.

Rezultatem suplementacji EPA i DHA była obniżona ekspresja genów odpowiadających za rozwój procesów zapalnych i miażdżycowych, takich jak geny ekspresji jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-kB, geny syntezy eikozanoidów, aktywności receptorów zmiataczy, adipogenezy, sygnalizacji hipoksji.

 
  1. Fish-oil supplementation induces antiinflammatory gene expression profiles in human blood mononuclear cells. Mark Bouwens et. al. Am J. Clin Nutr 2009;90:415-24.
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.