20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Organizm wykorzystuje skwalen dostarczany z olejami rybimi do zwiększenia produkcji kolagenu.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Skwalen to tłuszcz złożony, fizjologicznie produkowany przez organizm człowieka. Jego najwyższą zawartość odnotowuje się w skórze, gruczołach łojowych oraz w wydzielanym przez nie łoju (sebum), który tworzy na skórze warstwę ochronną, zapewniającą działanie natłuszczające, nawilżające, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Skwalen jest również substancją wyjściową do  wytworzenia w organizmie cholesterolu, z  którego z kolei powstaje wiele innych związków tłuszczowych, niezbędnych dla odpowiedniego działania organizmu człowieka:

 • hormony płciowe;
 • kortykosteroidy;
 • witamina D3 i jej metabolity;
 • kwasy żółciowe.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Wraz z wiekiem ilość produkowanego skwalenu i jego zawartość w skórze maleją, przez co zmniejsza się poziom jej ochrony. Najlepszym sposobem uzupełnienia niedoborów skwalenu jest jego doustne przyjmowanie.

Najbogatszym źródłem skwalenu w przyrodzie jest olej z wątroby rekinów głębinowych, żyjących w rejonach Tasmanii i  Nowej Zelandii. W  znacznie mniejszych ilościach substancja ta występuje również w oliwkach i nasionach amarantusa (tabela 1).

 

Wyniki badania klinicznego, przeprowadzonego przez naukowców z  wydziału Dermatologii Uniwersytetu w  Seulu (Korea Płd.) pokazują jak znakomite efekty w zakresie uruchomienia genetyczno-fizjologicznych procesów zachodzących w skórze można osiągnąć, włączając do diety duże ilości skwalenu.

Do badania włączono 40 kobiet w wieku powyżej 50 lat. Uczestniczki zostały podzielone na dwie grupy:

 • jedna otrzymywała skwalen w ilości 13,5 g dziennie w postaci kapsułek z olejem z wątroby rekina („low-dose group”)
 • druga – w ilości 27 g dziennie, również w postaci kapsułek z olejem z wątroby rekina („high-dose group”)

Interwencja trwała 90 dni. Przed rozpoczęciem badania oraz po jego zakończeniu w obu grupach analizowano następujące parametry:

 • głębokość zmarszczek na twarzy;
 • poziomy mRNA odpowiedzialne w organizmie za wytworzenie kolagenu typu I i metaloproteinazy I;
 • stopień zaczerwienienia skóry twarzy;
 • gęstość pigmentacji;
 • poziom uszkodzeń DNA powstających w komórkach skóry pod wpływem promieniowania UV.

Wyniki

Efekty powstałe w organizmie w wyniku spożywania skwalenu w obu grupach były znakomite.

W porównaniu do stanu wyjściowego u wszystkich kobiet przyjmujących skwalen odnotowano zmniejszenie wielkości zmarszczek nawet o 30%. W obu grupach wykazano także wzrost ilości kolagenu w skórze średnio o 115%. Stopień zaczerwienień skóry zmniejszył się o 36%, a natężenie pigmentacji wzrosło o kilka procent.

Dodatkowo okazało się, że skóra po 3-miesięcznym okresie przyjmowania skwalenu stała się bardziej odporna (o 7%) na  działanie promieni UV, a  ilość uszkodzeń DNA powstających pod wpływem standardowej dawki tego promieniowania była w grupie z wysoką dawką skwalenu aż o 62% niższa od stanu wyjściowego.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

W przebiegu badania w obu grupach zaobserwowano wzrost poziomu cholesterolu w 45. dniu interwencji (ze średniej dla obu grup wartości 170 mg/dl w  momencie rozpoczęcia badania do  średniej wartości 233,2 mg/dl w  45. dniu). Po  tym czasie zaobserwowano, że  organizm zaczął wykorzystywać cholesterol do  produkcji swoich endogennych związków (zostały uruchomione procesy autoregulacji) i  w  90. dniu interwencji zaobserwowano spadek poziomu cholesterolu do średniej wartości 216,2 mg/dl.

Wnioski

Uzyskane wyniki w  niepodważalny sposób pokazują, jak ogromne znaczenie ma skwalen w  zapewnieniu genetyczno-fizjologicznej budowy i działania skóry. Ten tłuszcz złożony, jeśli jest dostarczany w odpowiednich ilościach, jest wykorzystywany do  uruchomienia procesów przeciwdziałających starzeniu się skóry oraz chroniących przed szkodliwym działaniem promieni UV, które mogą indukować powstawanie mutacji, prowadzących do rozwoju zmian nowotworowych.

 
 1. Cho S., Choi C-W., Lee D.H., Won C-H., Kim S.M., Lee S., Lee M-J., Chung J.H., High-dose Squalene Ingestion Increases Type I Procollagen and Decreases Ultraviolet-Induced DNA Damage in Human Skin in Vivo but Is Associated With Transient Adverse Effects. Clin Exp Dermatol 2009; 34(4): 500–508.
 
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.