20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Bardzo znacząca poprawa parametrów klinicznych łuszczycy u 76% pacjentów.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Podsumowanie badania:

Celem pracy była ocena wpływu preparatu BioMarine®570 na przebieg kliniczny łuszczycy.

Łuszczyca jest jedną z najczęstszych chorób skóry o przewlekłym i nawrotowym charakterze. W pracy udowodniono, że organizm ludzki posiada bardzo duże właściwości regeneracyjne, ale tylko wtedy, gdy dostarczymy mu odpowiednich substancji strukturalnych. W tym przypadku były to skwalen i alkiloglicerole.

Stosując 3x4 kapsułki BioMarine®570dziennie przez 4 miesiące uzyskano poprawę parametrów klinicznych u 76 % pacjentów. Wszyscy pacjenci podkreślali polepszenie ogólnego stanu zdrowia m.in. normalizację ciśnienia tętniczego i ustąpienie świądu.

 

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.