Zapytaj eksperta

Newsletter

Strona główna

Aktualna zawarość koszyka

Twój koszyk jest pusty

Badanie kliniczne NucleVital®Q10COMPLEX

Mechanizmy działania składników NucleVital®Q10COMPLEX

 

Mechanizmy antyoksydacyjne

Antyoksydanty wzmacniają mechanizmy obronne organizmu oraz uruchamiają mechanizmy antyoksydacyjne. W ten sposób chronią organizm przed rozwojem procesów chorobowych oraz spowalniają procesy starzenia się organizmu.

Fizjologiczna rola sirtuin

Białka Sirt, zwane też sirtuinami to grupa białek enzymatycznych występujących w każdej komórce naszego organizmu. Powstają jako produkt ekspresji genów SIRT nazywanych też potocznie genami młodości i długowieczności. Sirtuiny są zaangażowane w wielu ważnych procesach biologicznych, włączając regulację transkrypcji, naprawę DNA, utrzymywanie stabilności genomu. Stanowią one element aparatu genetycznej kontroli starzenia tzn pełnią rolę czynników regulujących tempo starzenia, a tym samym długość życia.

Zaburzona ekspresja sirtuin i regulowanych przez te enzymy licznych czynników transkrypcyjnych, białek enzymatycznych oraz strukturalnych przyczynia się do rozwoju wielu schorzeń wieku starczego, między innymi chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona, Huntingtona, stwardnienie zanikowe boczne, opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni), metabolicznych (cukrzyca) oraz układu krążenia. Co więcej, zwiększone ryzyko zapadalności na nowotwory, takie jak rak jajnika czy okrężnicy, jak również przewlekłe choroby zapalne.

Wzrasta liczba dowodów naukowych, że regulowanie aktywności genów SIRT i tym samym zwiększanie ilości sirtiun w komórce może być nową wysoce skuteczną metodą opóźniania tempa procesów starzenia oraz leczenia chorób związanych z podeszłym wiekiem. Cały czas prowadzone są badania, w których to poszukuje się zarówno leków, jak i składników diety, które mogłyby utrzymywać wysoką aktywność genów SIRT i zapewniać dłuższe zachowanie młodości, zdrowia i witalności.

Jak do tej pory wykazano, że jedynie rezweratrol - składnik czerwo-
nego wina oraz kompozycja składników NucleVital®Q10COMPLEX podnosi aktywność tych ważnych genów.

 

Ekspresja SIRT-1

 

Wpływ preparatu NucleVital®Q10COMPLEX na ekspresję genów SIRT-1.


Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce


Gen SIRT-1 odpowiedzialny jest za zapobieganie powstawaniu w organizmie mutacji, czyli uszkodzeń. Ekspresja genu SIRT-1 przed rozpoczęciem badania była w grupie kobiet badanych w wieku 35+ o 7% wyższa, niż w grupie kontrolnej kobiet 20 letnich. Stosowanie preparatu NucleVital®Q10COMPLEX przez 84 dni spowodowało wzrost ekspresji genu SIRT-1 w grupie kobiet badanych w wieku 35+ o 15%, przewyższając aż o 22% ekspresję w grupie kontrolnej kobiet 20 letnich.


Badania przeprowadzili:
Zespół prof. Janusza Szemraja, Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zespół prof. Grzegorza Bartosza, Katedra Biofizyki Molekularnej,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Ekspresja SIRT-2

 

Wpływ preparatu NucleVital®Q10COMPLEX na ekspresję genów SIRT-2.


Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce


Gen SIRT-2 odpowiedzialny jest za przedłużanie zdolności komórek do powielania (kopiowania).Ekspresja genu SIRT-2 przed rozpoczęciem badania była w grupie kobiet badanych w wieku 35+ o 6% niższa, niż w grupie kontrolnej kobiet 20 letnich. Stosowanie preparatu NucleVital®Q10COMPLEX przez 84 dni spowodowało wzrost ekspresji genu SIRT-2 w grupie kobiet badanych w wieku 35+ o 17%, przewyższając aż o 11% ekspresję w grupie kontrolnej kobiet 20 letnich.


Badania przeprowadzili:
Zespół prof. Janusza Szemraja, Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zespół prof. Grzegorza Bartosza, Katedra Biofizyki Molekularnej,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Telomery i Telomeraza vs. starzenie się.

Telomery są końcowymi odcinkami chromosomów, zbudowanymi z krótkich powtórzeń DNA oraz białek.

Telomery są niezbędne do prawidłowej funkcji i stabilności materiału genetycznego komórek. Zapobiegają one sklejaniu się chromosomów, chronią je przed nieprawidłową wymianą materiału genetycznego i rozpadem. Umożliwiają także kompletne powielanie materiału genetycznego.

Starzenie się
Każdy podział materiału genetycznego przebiega z nieodwracalnym skróceniem chromosomu i utratą fragmentu powtarzalnych sekwencji telomerowych. Stanowi to tzw. „zegar biologiczny”, wyznaczający ściśle określoną liczbę podziałów komórkowych. Gdy zostanie osiągnięte krytyczne skrócenie telomerów (około 3 tysiące par zasad), przy którym nie mogą już one chronić chromosomów, następuje niestabilność genomu powodująca śmierć komórki.

Średnio roczna utrata wynosi około 56 par zasad końcowego DNA, przy czym dynamika tego procesu jest różna w zależności od wieku.
Do 40 roku życia wynosi średnio 84 pary zasad w ciągu roku, a powyżej 40 roku życia – 41 par zasad. Jeżeli przyjąć, że człowiek ma telomery długości średnio 11 tysięcy par zasad, to można obliczyć, że czas potrzebny na skrócenie telomerów do 3 tysięcy par zasad (limit Hayflicke’a), wynosi około 125 lat.

Telomeraza to enzym, który powoduje, iż telomery mogą się odnawiać przez co zwiększa się możliwy czas życia komórki. Niestety nie we wszystkich komórkach enzym ten jest odpowiednio aktywny. Aktywując w komórkach telomerazę można spowodować, iż chromosomy będą skracały się wolniej przez to cały organizm będzie starzeć się wolniej.

Niedobór telomerazy (powodujący skracanie się telomerów) związany jest  z występowaniem różnych chorób: cukrzycy typu II, schorzeń hematologicznych, chorób szpik kostnego, zwłóknienia płuc, czy z nietolerancją na chemioterapię. Krótkie telomery powodować mogą też spadek odporności przez zmniejszanie liczby limfocytów B i T.

Aktywacja telomerazy

 

Wpływ preparatu NucleVital®Q10COMPLEX na aktywność telomerazy.


Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce


Telomeraza chroni DNA przed utratą informacji genetycznej i w ten sposób zapobiega skróceniu życia komórek. Aktywność telomerazy przed rozpoczęciem badania była w grupie kobiet badanych w wieku 35+ o 2% wyższa, niż w grupie referencyjnej kobiet 20 letnich.

Stosowanie preparatu NucleVital®Q10COMPLEX przez 84 dni spowodowało wzrost aktywności telomerazy w grupie kobiet 35+ letnich o 31%, przewyższając aż o 33% ekspresję w grupie kontrolnej kobiet 20 letnich.


Badania przeprowadzili:
Zespół prof. Janusza Szemraja, Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zespół prof. Grzegorza Bartosza, Katedra Biofizyki Molekularnej,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Poziom BDNF

Wpływ preparatu NucleVital®Q10COMPLEX na poziom BDNF.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce


BDNF odpowiada za przepływ sygnałów miedzy komórkami i między innymi poprawia sprawność umysłową. Liczne badania pokazują korelację między stężeniem BDNF w surowicy krwi a ryzykiem rozwoju zaburzeń neuropsychicznych czy chorób neurologicznych. Zmiany w ekspresji tej neurotrofiny w ośrodkowym układzie nerwowym sprzyjają nasileniu objawów chorób takich jak depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, anoreksja, bulimia, padaczka, autyzm czy zespół Retta, cukrzyca typu II. Co więcej choroby neurodegeneracyjne takie jak choroba Huntingtona czy Alzheimera wiążą się z upośledzeniem przekazywania sygnałów przez BDNF.

Poziom BDNF przed rozpoczęciem badania był w grupie kobiet badanych w wieku 35+ letnich wyższy o 10% niż w grupie referencyjnej kobiet 20 letnich. Stosowanie preparatu NucleVital®Q10COMPLEX przez 84 dni spowodowało wzrost poziomu BDNF w grupie kobiet 35+ letnich o 15%, przewyższając aż o 25% ekspresję w grupie kontrolnej kobiet 20 letnich.


Badania przeprowadzili:
Zespół prof. Janusza Szemraja, Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zespół prof. Grzegorza Bartosza, Katedra Biofizyki Molekularnej,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Poziom witaminy D3

Według zespołu europejskiej grupy naukowców (EMAS) nawet 70 % Europejczyków (głównie państw Europy północnej i środkowo- wschodniej) cierpi na znaczne niedobory witaminy D3. Zamiast rekomendowanego przez ekspertów poziomu 30 -90 ng/ml witaminy D3 we krwi, jej stężenie u większości z nas wynosi zaledwie 10-20 ng/ml. Zalecane minimum to 2000 IU (jednostek międzynarodowych) witaminy D3.

W wielu badaniach klinicznych wykazano, że niedobór witaminy D3 sprzyja występowaniu  osteoporozy,  nowotworów,  chorób autoimmunologicznych (stwardnienie rozsiane,  reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń), osłabieniu siły mięśniowej, nadciśnieniu tętniczemu  oraz innym chorobom układu krążenia.

Wpływ preparatu NucleVital®Q10COMPLEX na poziom witaminy D3 (25OH D3 ng/ml).

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

Badając poziom witaminy D3 potwierdziliśmy to co jest powszechnie wiadome, że większość z nas nawet jeśli ma urozmaiconą dietę na bardzo poważne niedobory witaminy D3.

Średni poziom D3 przed suplementacją wyniósł 16 ng/ml czy znacznie poniżej minimalnej wartości jaką jest 30 ng/ml. Po suplementacji udało się podnieść poziom witaminy D3 aż o 80 % do wartości 28 ng/ml ale jeszcze ciągle poniżej normy.

 

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.