800mg DHA omega-3 zwiększa o 60% wbudowywanie się 12mg luteiny w plamkę żółtą oka przez co skutecznie wzmacnia ochronę oczu.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Niedobory luteiny mogą być przyczyną rozwoju chorób związanych z zaburzeniami procesu widzenia takimi jak zwyrodnieniowe zapalenie plamki żółtej (AMD; Age-related Macular Degeneration) czy zaćma (katarakta). W celu utrzymania odpowiedniej kondycji oczu i ograniczenia ryzyka ich chorób lekarze okuliści zalecają spożywanie luteiny, najlepiej w postaci suplementów diety. Najmniejsza dzienna dawka powinna wynosić ca najmniej 20 mg.

Wyniki badania klinicznego przeprowadzonego na Uniwersytecie w Bostonie1 pokazują, że dostarczanie do organizmu samej luteiny może być mniej efektywne dla zdrowia oczu niż dostarczanie jej razem z kwasami Omega-3. W badaniu tym zdrowych ochotników w wieku około 60 lat podzielono na 3 grupy: Pierwsza grupa przyjmowała przez okres 4 miesięcy 12 mg luteiny dziennie. Druga grupa oprócz 12 mg luteiny przyjmowała również 800 mg kwasu DHA omega-3. Trzecia grupa przyjmowała placebo bez luteiny i DHA. Po 4 miesiącach u wszystkich osób dokonano pomiaru zawartości luteiny w plamce żółtej oka metodą fotometryczną.

Wyniki pomiaru wykazały, że u ochotników przyjmujących luteinę lub luteinę + DHA odnotowano zwiększone średnio o około 150% zagęszczenie tego barwnika w plamce żółtej, w stosunku do grupy placebo. Ponadto u osób przyjmujących luteinę razem z DHA zagęszczenie tego barwnika było wyższe o około 60% w centralnym regionie plamki żółtej niż u osób spożywających samą luteinę.

Wniosek:
Obecność DHA zwiększa zawartość luteiny w centralnym obszarze plamki żółtej. Prawdopodobny mechanizm tego działania wynika z faktu, że kwas DHA, naturalny i niezbędny dla prawidłowej pracy fotoreceptorów oka, wzmaga wychwytywanie i wbudowywanie się luteiny, szczególnie w centralne obszary plamki żółtej.

Pamiętajmy zatem aby w pełni wykorzystać ochronne działanie luteiny na nasze oczy wybierajmy suplementy diety, w których luteinie towarzyszy odpowiednia ilość DHA Omega-3.

 
  1. Johnson EJ, Chung HY, Caldarella SM, Snodderly DM. The influence of supplemental lutein and docosahexaenoic acid on serum, lipoproteins, and macular pigmentation. Am J Clin Nutr. 2008 May;87(5):1521-9.
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.