20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

3.8g kw. tł. EPA i DHA Omega-3 i 600mg ekstraktu z czerwonego ryżu obniżają cholesterol (TC) o 32% i trójglicerydy (TG) o 30%.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce Po raz kolejny naukowcy udowodnili, że odpowiednie odżywianie dostarczające naturalnych substancji budulcowych organizmu jest znacznie efektywniejsze w regulacji profilu lipidowego niż terapia lekowa.

W badaniu przeprowadzonym na uniwersytecie w Pensylwani (USA) badacze sprawdzili czy suplementacja diety kwasami tłuszczowymi Omega-3 i czerwonym ryżem może być równie skuteczna w regulacji profilu lipidowego co terapia statynami - uważanymi powszechnie za najlepszy lek obniżający stężenie cholesterolu.

W badaniu wzięło udział ponad 70 pacjentów z podwyższonym poziomem cholesterolu (całkowity cholesterol >230 mg/dl, LDL-C >150 mg/dl). W celu regulacji profilu lipidowego połowa z nich przez okres 12 tygodniu stosowała lek - simvastatynę (40 mg/dziennie), druga zaś połowa przyjmowała w tym celu 3,8 grama EPA+ DHA omega-3 (preparat BioCardine®Omega-3) i 600 mg ekstraktu z czerwonego ryżu w postaci suplementów diety. Wszystkim pacjentom przed jak i po badaniu oznaczono lipidogram.

 

WYNIKI:
Wyniki eksperymentu okazały się zaskakujące. Otóż wprowadzenie do diety odpowiedniej ilości kwasów omega-3 i czerwonego ryżu skuteczniej niż lek (simvastatyna) obniżyło cholesterol. W grupie tej uzyskano spadek stężenia całkowitego cholesterolu o 32% i frakcji LDL-C o 42%, natomiast w grupie stosującej simvastatynę spadki te wynosiły odpowiednio 27% i 39%.

Ponadto kwasy omega-3 i czerwony ryż ponad 4-krotnie skuteczniej niż simvastatyna zadziałały w kierunku obniżenia trójglicerydów. Po ich zastosowaniu stężenie trójglicerydów spadło o 30%, natomiast pacjenci stosujący simvastatynę odnotowali jedynie 9 % spadek ich stężenia.

Zdrowie Odpornosc Mlodosc Serce

WNIOSEK:
Statyny uznawane do tej pory za "cudowny lek" obniżający cholesterol i trójglicerydy po raz kolejny poległy w konkurencji z kwasami tłuszczowymi Omega-3 i ekstraktem z czerwonego ryżu. Po raz kolejny badania pokazały, jak ważne i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu są kwasy EPA i DHA Omega-3.

 

Czerwony ryż - jest to pełnoziarnista odmiana ryżu od setek lat stosowana w tradycyjnej chińskiej medycynie. Ryż ten po ugotowaniu poddawany jest procesowi fermentacji w towarzystwie szczepu drożdży Monascus purpureus. Proces ten, trwający od 3 do 6 dni, nadaje mu charakterystyczne zabarwienie a także sprawia, że w ryżu pojawiają się liczne substancje o działaniu leczniczym zaliczane do grupy monokolin.

 
  1. Becker DJ, Gordon RY, Morris PB, Yorko J, Gordon YJ, Li M, Iqbal N. Simvastatin vs therapeutic lifestyle changes and supplements: randomized primary prevention trial. Mayo Clin Proc. 2008 Jul;83(7):758-64.
« Zobacz poprzedni artykuł Zobacz następny artykuł »

Uwaga

Ta strona jest przeznaczona dla specjalistów!

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 432/2012 z dn. 16 maja 2012 oraz Rozporządzeniem nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20 grudnia 2006r. z uwagi na zawarte na stronie wyniki badań, treść tej strony przeznaczona jest dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i osób zawodowo zajmujących się żywieniem.

Strony firmy MARINEX zawierają rzetelne informacje, oparte na wynikach badań naukowych przeprowadzanych głównie u ludzi, dotyczące roli jaką pełni odżywianie w funkcjonowaniu organizmu człowieka.