Wyniki badania klinicznego przeprowadzonego przez zespół naukowców z USA i Wielkiej Brytanii pokazują, że suplementacja diety odpowiednią ilością kwasów tłuszczowych EPA + DHA omega-3 spowalnia proces degeneracji komórek mięśni szkieletowych poprzez zwiększenie tempa syntezy białek budujących te mięśnie.

Sarkopenia czyli postępująca wraz z wiekiem utrata masy mięśniowej jest jednym z ważnych problemów medycznych dotykających osób w starszym wieku. Jest ona przyczyną pogorszenia sprawności funkcjonalnej mięśni, upośledzania ogólnej mobilności i jakości życia. Jej głównym powodem jest stopniowy zanik sygnałów wzrostowych docierających do komórek mięśniowych powodowany m.in. przez degenerację motoneuronów układu nerwowego kontrolujących pracę mięśni oraz spadek ilości hormonów takich jak testosteron czy hormon wzrostu. Efektem tego jest zmniejszenie się ilości włókien mięśniowych oraz zaburzania w procesie budowy nowych białek tworzących strukturę mięśnia.

W przeprowadzonym badaniu wzięły udział osoby zdrowe po 65 roku życia, które zostały podzielona na dwie grupy. Grupa eksperymentalna przez 8 tygodni spożywała 3,3 grama kwasów EPA+ DHA omega-3 dziennie podczas gdy grupa kontrolna konsumowała równoważną dawkę oleju słonecznikowego. U obu grup zarówno przed jak i po 8 tygodniach suplementacji przeprowadzono skomplikowaną procedurę badawczą mającą na celu określenie tempa syntezy białek budulcowych mięśni oraz poziomu aktywności białek enzymatycznych (mTOR i p70s6k) zaangażowanych w inicjowanie procesu ich tworzenia.

WYNIKI:
Okazało się, że u osób suplementujących dietę odpowiednią ilością kwasów omega-3 tempo syntezy białek budulcowych mięśni znacznie wzrosło i było o ponad 60% wyższe niż u osób przyjmujących olej słonecznikowy (0,75%*h-1 vs 0,45%*h-1). Dodatkowo w grupie osób zażywających kwasy omega-3 aktywność mięśniowych białek mTOR i p70s6k odpowiadających za przekazywanie sygnału do budowy białek strukturalnych zwiększyła się odpowiednio o 20% i 26% w stosunku do osób przyjmujących olej słonecznikowy.

WNIOSKI:
Wyniki badań wyraźnie wskazują, że dzięki wprowadzaniu do diety kwasów tłuszczowych EPA+ DHA omega-3 nasz organizm jest w stanie uruchomić mechanizmy przyspieszające proces odbudowy białek mięśniowych. Dzięki temu postępujący wraz z wiekiem zanik komórek mięśni szkieletowych może ulec znaczącemu spowolnieniu.

Dokładny mechanizm działania kwasów omega-3, poprzez który następuje wzmocnienie tempa syntezy białek pozostaje nieznany. Jak sugerują autorzy pracy, osiągnięty rezultat może pośrednio wynikać z powodowanego przez kwasy omega-3 wzrostu insulinowrażliwości i zwiększonego poboru glukozy przez komórki mięśniowe.

Pamiętajmy zatem, że dostarczanie organizmowi odpowiednich zasobów naturalnych substancji żywieniowych, takich jak kwasy tłuszczowe omega-3 może być niezwykle istotne dla poprawy zdrowia i jakości życia szczególnie w przypadku osób w podeszłym wieku.

  • Dietary omega-3 fatty acid supplementation increases the rate of muscle protein synthesis in older adults: a randomized controlled trial. Smith GI, Atherton P, Reeds DN, Mohammed BS, Rankin D, Rennie MJ, Mittendorfer B. Am J Clin Nutr. 2011 Feb;93(2):402-12

Dodaj komentarz