Szereg badań naukowych potwierdza bezpieczeństwo stosowania dawek 3-8g/dzień EPA+DHA (J. Thrombosis and thrombolysis 1998; 5:257-261) a nawet do 21g/dzień. (Am.J.Cardiol. 2007;99[suppl.]44C-46C). Tylko dawki 4-10g/dzień EPA+DHA mogą znacząco polepszyć lipidogram (J. Thrombosis and thrombolysis 1998; 5:257-2), obniżają o 30-50% poziom trójglicerydów, a częstość powikłań ze strony układu krążenia obniża się o 19-45%, ryzyko nagłego zgonu sercowego mogą obniżyć nawet do 90%. (Medycyna po dyplomie vol.18,no.9,wrzesień 2009).

Porównanie występowania powikłań krwotocznych po terapii łączonej z zastosowaniem kwasów tłuszczowych omega-3 plus aspiryna plus klopidogrel versus aspiryna plus klopidogrel u pacjentów z chorobami układu krążenia.

Oleje rybne stosowane są w terapii obniżającej poziom trójglicerydów oraz w prewencji wtórnej choroby niedokrwiennej serca. W dużej części tej populacji pacjentów stosowana jest również aspiryna i klopidogrel. Każdy z tych leków może zwiększać ryzyko wystąpienia krwawienia, nie badano jednak ryzyka związanego z łącznym stosowaniem tych preparatów. Dokonaliśmy retrospektywnego przeglądu danych medycznych dotyczących występowania powikłań krwotocznych u 182 pacjentów, w większości z wywiadem choroby wieńcowej (średni wiek 61± 11 lat, 82% mężczyzn) leczonych wysokimi dawkami olei rybnych (średnia dawka 3 ± 1.25 g), aspiryną (średnia dawka 161 ± 115 mg) i klopidogrelem (średnia dawka 75 mg), porównując uzyskane dane z dostosowaną pod względem wieku i płci grupą kontrolną 182 pacjentów leczonych aspiryną i klopidogrelem. W średnim okresie obserwacji wynoszącym 33 miesiące obserwowano wystąpienie 1 epizodu poważnego krwawienia w grupie badanej, nie obserwując poważnych krwawień w grupie kontrolnej (p = 1.0). W grupie badanej obserwowano 4 epizody mniejszych powikłań krwotocznych (2.2%), w porównaniu do 7 w grupie kontrolnej 7 (3.9%). Mniejsze powikłania krwotoczne obserwowano u większej liczby pacjentów z grupy kontrolnej w porównaniu do grupy badanej, różnica nie była jednak statystycznie istotna (p = 0.5). Terapia łączona z zastaosowaniem olei rybich, aspiryny i klopidogrelu jest bezpieczna i nie powoduje zwiększenia ryzyka wystąpienia powikłań krwotocznych w porównaniu z terapią aspiryną i klopidogrelem.

Dodaj komentarz