20 lat badań naukowych nad ratowaniem zdrowia i życia Organizmu Człowieka

  • 44 wieloośrodkowe badania naukowe u Pacjentów   • 51 ekspertyz i opinii naukowych   • 5 000 pisemnych opinii Pacjentów

Wygrać z chorobą może tylko organizm

BioMarine®Medical to najsilniejsza znana kompozycja substancji budulcowych systemów obronnych i regeneracyjnych organizmu człowieka, która powstała z połączenia trzech wysokogatunkowych olejów rybich BioMarine®1140 (570) i BioCardine®Omega-3 Tranem OLAVA®.

Powodem ich połączenia były wyniki 39 badań przeprowadzonych u pacjentów dowiodły, że BioMarine®Medical należy stosować równolegle z leczeniem zaburzeń w fizjologicznej budowie i działaniu mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia, skóry i oczu, wątroby i szpiku kostnego, układów i systemów odpornościowego, krwiotwórczego, limfatycznego, przeciwzapalnego, błon śluzowych, oraz w skutkach tych zaburzeń, w szczególności infekcji, nowotworów, RZS, łuszczycy, alergii, choroby wieńcowej, schizofrenii.

www.biomarinemedical.pl »

Wygrać z chorobą może tylko organizm

W wyniku osiągnięcia wybitnych efektów fizjologicznych w 30 badaniach naukowych, przeprowadzonych u ponad 700 pacjentów, BioMarine® jest jedynym preparatem w Polsce przeznaczonym do odżywiania w leczeniu zaburzeń fizjologicznej budowy i działania układów odpornościowego, limfatycznego i krwiotwórczego, i ich skutków, w szczególności infekcji, alergii, łuszczycy, nowotworów, RZS, zawałów, schizofrenii.

W celu osiągniecia efektów kompleksowego działania organizmu BioMarine®1140 (570) należy stosować razem z BioCardine®Omega-3 i Tranem OLAVA®

www.biomarine.pl »

Wygrać z chorobą może tylko organizm

W wyniku 100 lat badań nad Tranem i wysokiej jakości Tranu OLAVA®, jest jedynym preparatem w Polsce przeznaczonym do odżywiania w leczeniu zaburzeń fizjologicznej budowy i działania układów odpornościowego, krwiotwórczego, skóry, narządu wzroku, błon śluzowych jamy ustnej i przewodu pokarmowego, i ich skutków, szczególności infekcji, łuszczycy, nowotworów, RZS, zawałów, chorób narządu wzroku.

W celu osiągniecia efektów kompleksowego działania organizmu Tran OLAVA® należy stosować razem z BioMarine®1140 (570) i BioCardine®Omega-3

www.tranolava.pl »

Wygrać z chorobą może tylko organizm

W wyniku osiągnięcia wybitnych efektów fizjologicznych w 25 badaniach naukowych, przeprowadzonych u ponad 400 pacjentów, BioCardine®Omega-3 jest jedynym preparatem w Polsce przeznaczonym do odżywiania w leczeniu zaburzeń fizjologicznej budowy i działania układów nerwowego, krążenia, systemu przeciwzapalnego, i ich skutków, szczególności zawałów, RZS, nowotworów, infekcji, alergii, łuszczycy, schizofrenii.

W celu osiągniecia efektów kompleksowego działania organizmu BioCardine®Omega-3 należy stosować razem z BioMarine®1140 (570) i Tranem OLAVA®

www.biocardine.pl »

Wygrać z chorobą może tylko organizm

Jak dowiodły badania genetyczno - biochemiczne wykonane u 100 kobiet, NucleVital®Q10COMPLEX jest jedynym preparatem w Polsce przeznaczonym do odżywiania w leczeniu zaburzeń fizjologicznej budowy i działania systemów antykosydacyjnego i energetycznego organizmu człowieka w celu ochrony jego DNA.

www.nuclevital.pl »

Piękna skóra to efekt jej prawidłowej (fizjologicznej) budowy i działania,

do czego niezbędne są odpowiednie substancje budulcowe    > > >